Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu

Engelstalige titel: Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Acroniem: OMES 4 Main
Periode: Juni 2006 tot Januari 2007
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Milieueffecten
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 

Instituten (8)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 

Deelprojecten (8)  Top | Instituten | Publicaties | Dataset 
 • Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium, meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, meer

Abstract
Doelstelling

Onderzoek naar de gevolgen van menselijke ingrepen in de Zeeschelde op het milieu. Meer specifiek worden de effecten van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde gevolgd.

Aanpak

Het studieproject bestaat uit 8 onderdelen en heeft betrekking op de monitoring van de fysische, chemische en biologische parameters in het pelagiaal, intertidaal en subtidaal, alsmede van de zijdelingse belastingen van de Zeeschelde en haar zijrivieren, zodat het gezamenlijke databestand de ontwikkeling van een ecologisch model toelaat:


 1. Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.


 2. Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.


 3. Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.


 4. Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.


 5. Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.


 6. Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.


 7. Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium


 8. Studie naar de vegetatie onder specifieke getij-omstandigheden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium: gebruik van 2 mesocomos opstellingen en onderzoeksgebied in Lippenbroek


Dataset  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer

Publicaties (2)  Top | Instituten | Projecten | Dataset 
 • Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Perceel 1. Studie naar de basiswaterkwaliteit. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 12 pp., meer
 • Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. different pagination pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset