Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde
www.inbo.be/content/page.asp?pid=BOL_NAT_CAS_ZEE_KBR_Vegetatie

Identifier financieringsorganisatie: 44 (Other contract id)
Periode: 1996
Status: Gestart

Thesaurustermen: Grondwater; Modellering; Plantendek
Geografische termen: België, Zeeschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde, GOG 'Kruibeke, Bazel, Rupelmonde' [Marine Regions]
 Instituut | Dataset 

Instituut  Top | Dataset 

Abstract
Doelstellingen

  • inzicht verwerven in het ecologisch functioneren van valleigebieden in het algemeen en van overstromingsgebieden langsheen de Zeeschelde in het bijzonder.

  • de verworven kennis inzake de interactie tussen vegetatie en abiotiek aanwenden voor het opstellen en uitvoeren van herstel- en inrichtingsprojecten zoals in het overstromingsgebied van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (KBR).

  • de verworven gegevens gebruiken als input voor een vegetatiemodel voor de binnendijkse, niet getijbeïnvloede gebieden langsheen de ScheldeAanpak


Een vegetatietypologie van het Zeeschelde-alluvium wordt opgesteld op basis van historische vegetatieopnamen die verspreid in het studiegebied zijn gemaakt, aangevuld met vegetatiekundige gegevens verworven bij de vegetatiekartering van KBR. De polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, die in de toekomst als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) zal worden ingericht, is een belangrijk studiegebied waar zowel vegetatiekundig (gebiedsdekkende vegetatiekartering) als hydrologisch onderzoek (piëzometernetwerk) wordt verricht. Voor elk onderscheiden vegetatietype wordt de ecologische range bepaald van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve parameters als bijvoorbeeld het beheer, bodemeigenschappen, grondwaterstanden, -fluctuaties en -kwaliteit en voedselrijkdom. Dit gebeurt op basis van verworven gegevens, aangevuld met gegevens uit literatuuronderzoek. Uiteindelijk wordt dit in een vegetatiemodel ingepast, dat in een GIS wordt geïntegreerd.


Dataset  Top | Instituut 
  • ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Dataset