Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp.
Deel van:
Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, meer
RIZA werkdocument. RIZA: Lelystad, meer

Beschikbaar in  Datasets 
Documenttype: Jaarlijks rapport

Trefwoorden
  Monitoring
  Marien/Kust; Brak water

Abstract
  Ten behoeve van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) zijn in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht. De verantwoording voor de uitvoering van het monitoringsprogramma ligt bij Rijkswaterstaat RIZA (zoete rijkswateren) en Rijkswaterstaat RIKZ (zoute rijkswateren). Uitgangspunt voor het meetprogramma in de zoete rijkswateren is de nota Monitoring Zoete Rijkswateren (RWS RIZA nr.99.004), aangepast aan de wijzigingen die voortkomen uit de in 1996 uitgevoerde actualisatie. Uitgangspunt voor het meetprogramma in de zoute rijkswateren is het laatste evaluatie-en stategiewerkdocument (RWS RIKZ 96.034) aangevuld met de MLC-lijsten die t.b.v. de Kaderrrichtlijn Water zijn opgesteld.

Datasets (11)
 • Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES); Rijkswaterstaat (RWS); (2006): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish., meer
 • Sistermans W.C.H. & Craeymeersch 2004: MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands, MARES - Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, Netheralnds. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=587, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas, meer
 • MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Organische microverontreinigingen, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Afvoeren, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Watertemperaturen, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: actuele waterdata, meer
 • MWTL monitoring netwerk, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Datasets