Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Deltares
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=1528
www.deltares.nl
This institute is the successor of the institute underneath
WL | Delft Hydraulics, more

Previous name: WL | Delft Hydraulics, more

Address:
P.O. Box 177
2600 MH Delft
Netherlands

Tel.: +31-(0)15-285 85 85
Fax: +31-(0)15-285 85 82
E-mail:
 Persons | Institutes | Publications | Projects 
 
Type: Scientific

Persons (51)  Top | Institutes | Publications | Projects 

Associated to an institute part (19)

Persons formerly associated with this organization (6)

Child institutes (7)  Top | Persons | Publications | Projects 
 • Deltares; Document Information Department, more
 • Deltares; Unit Geo-Engineering (GEO), more
 • Deltares; Unit Hydraulic Engineering (HYE), more
 • Deltares; Unit Inland Water Systems (ZWS), more
 • Deltares; Unit Marine and Coastal Systems (DELTARES-ZKS), more
 • Deltares; Unit Scenarios and Policy Analysis (DELTARES-VEB), more
 • Deltares; Unit Subsurface and Groundwater Systems (BGD), more

Abstract:
Op 1 januari 2008 is Nederland een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker.
WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA het instituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers telt.

Het instituut beschikt over een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van water en ondergrond. Het is toonaangevend in het ontwikkelen, verspreiden én toepassen van kennis voor de duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare delta’s, kusten en riviergebieden.

Deltares werkt voor - en samen met - de Nederlandse overheid, provincies, waterschappen en gemeenten, internationale overheden, kennisinstellingen én marktpartijen. De vestigingsplaatsen zijn Delft en Utrecht.

Publications (232)  Top | Persons | Institutes | Projects 
  ( 8 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van Braeckel, A.; van Holland, G.; Kösters, F. (2013). Man-induced regime shifts in small estuaries: II. A comparison of rivers. Ocean Dynamics 63(11-12): 1293-1306. http://dx.doi.org/10.1007/s10236-013-0663-8, more
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B. (2013). Man-induced regime shifts in small estuaries: I. Theory. Ocean Dynamics 63(11-12): 1279-1292. http://dx.doi.org/10.1007/s10236-013-0662-9, more
 • Peer reviewed article de Vriend, H.J.; Wang, Z.B.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J.; Ding, P. (2011). Eco-morphological problems in the Yangtze Estuary and the Western Scheldt. Wetlands 31(6): 1033-1042. https://dx.doi.org/10.1007/s13157-011-0239-7, more
 • Peer reviewed article Mens, M.J.P.; Klijn, F.; de Bruijn, K.M.; van Beek, E. (2011). The meaning of system robustness for flood risk management. Environ. Sci. Policy 14(8): 1121-1131. dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2011.08.003, more
 • Peer reviewed article Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Decrop, B.; Wang, Z.B.; Vanlede, J. (2011). Predicting the effect of a Current Deflecting Wall on harbour siltation, in: Le Hir, P. et al. (Ed.) Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Continental Shelf Research, 31(10, Suppl.): pp. S182-S198. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2010.12.005, more
 • Peer reviewed article van Rijn, L.C. (2011). Analytical and numerical analysis of tides and salinities in estuaries; part I: tidal wave propagation in convergent estuaries. Ocean Dynamics 61(11): 1719-1741. http://dx.doi.org/10.1007/s10236-011-0453-0, more
 • Peer reviewed article Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Sas, M.; Vanlede, J. (2009). The effect of dock length on harbour siltation. Cont. Shelf Res. 29(11-12): 1410-1425. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2009.03.003, more
 • Peer reviewed article Schipper, C.A.; Smit, M.G.D.; Kaag, N.H.B.M.; Vethaak, A.D. (2008). A weight-of-evidence approach to assessing the ecological impact of organotin pollution in Dutch marine and brackish waters; combining risk prognosis and field monitoring using common periwinkles (Littorina littorea). Mar. Environ. Res. 66(2): 231-239. http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2008.02.070, more
 • Grasmeijer, B.; van Nieuwkoop, J.; Price, T.; van Eck, M.; Buschman, F.; Doeleman, M. (2023). Eindrapport Quick Reaction Force 2022. Deltares Rapport = Deltares Report. Deltares: Delft. 41 pp., more
 • van Kessel, T.; Vroom, J.; Taal, M. (2023). A conceptual framework for fine sediment dynamics in the Scheldt estuary: providing a framework for data and model analyses and impact assessments. Version 1.0. Deltares: Delft. 60 pp., more
 • de Jong, J. (2022). KBN-HVWN: scheepvaartbeperkingen door watertekorten. Deltares: Delft. 41 pp., more
 • Herman, P. (2022). De Schelde, op weg naar een mooie toekomst? Deltares: Delft. 33 pp., more
 • Krystek, P.; van Duijnhoven, N. (2022). Een vergelijking van Nederlandse en Vlaamse meetdata voor KRW-stoffen in het stroomgebied Schelde. 1.0. Deltares Rapport = Deltares Report, 11206825-003-ZWS-0004. Deltares: Delft. 107 pp., more
 • Nolte, A.; Taal, M.; Vergouwen, S. (2022). Op weg naar een integrale kennisagenda Zuidwestelijke Delta: definitie, systematische methode en inbedding in het proces. Deltares: Delft. 32 pp., more
 • Van der Wegen, M.; Taal, M.; Vanlede, J. (2022). Kennisoverzicht impact zeespiegelstijging Schelde-estuarium: fysisch functioneren (hydrodynamica en morfologie). 1.0. Deltares: Delft. 55 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; van Kessel, T.; Van Maren, D.S.; van Prooijen, B.C. (2022). Fine sediment in open water: from fundamentals to modeling. Advanced Series on Ocean Engineering, 55. World Scientific: New Jersey. ISBN 978-981-124-361-5. xv, 627 pp. https://dx.doi.org/10.1142/12473, more
 • (2021). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 1996-2019. Deltares: Delft. 256 pp., more
 • Antolinez, J.; Huisman, B.; Huismans, Y. (2021). Mesoscale morphology of the Inloop van Ossenisse: Influence of pilot disposals in relation to autonomous trends. versie 1.0. Deltares: Delft. 39 pp., more
 • Elias, E.; Roelvink, F.; Pearson, S.; Huisman, B. (2021). Investigation of sediment pathways in the Put Van Hansweert: morphological effects of dumping in a deep pit of the Western Scheldt. Deltares: Delft. 43 pp., more
 • Elias, E.; Pearson, S.; van Weerdenburg, R. (2021). Evaluatie systeemsuppletie Bankje van Zoutelande. Deltares: Delft. 92 pp., more
 • Escaravage, V.; van der Heijden, L. (2021). Ruimtelijke patronen van het benthos in de buitendelta van de Westerschelde. Wageningen University & Research Rapport, C050/21. Wageningen Marine Research/Deltares: Yerseke. 53 pp., more
 • Harlequin, D. (2021). A heuristic investigation into methods to model medium-term meso-scale morphological features. MSc Thesis. TU Delft/Deltares: Delft. ix, 159 pp., more
 • Hijma, M. (2021). Bodemdalingsmonitor 2021. Kustfundament en getijdenbekkens. Deltares: Delft. 26 pp., more
 • Huisman, B.J.A.; Huismans, Y.; Vroom, J. (2021). Effecten van storten in diepe putten van de Westerschelde: synthese van proefstortingen en modelanalyses. 1.0. Deltares: Delft. 43 pp., more
 • Huismans, Y.; van der Vegt, H.; Huisman, B.; Colina Alonso, A. (2021). Westerschelde: storten in diepe putten - Technische rapportage: mesoschaal morfologische ontwikkelingen rond de Put van Hansweert. 1.0. Deltares: Delft. 99 pp., more
 • Mol, M.A. (2021). Forecasting hydrodynamics using data assimilation: a case study in the North Sea. MSc Thesis. Delft University of Technology/Deltares: Delft. viii, 106 pp., more
 • Noordhuis, R.; van de Heijden, L.; de Jong, A. (2021). Effecten van temperatuurtoename op de grote wateren: een literatuurstudie met data-overzicht. Deltares: Delft. 116 pp., more
 • van der Heijden, L.; van Weerdenburg, R.; van der Werf, J.; Sonnemans, K. (2021). Informatie- en meetbehoefte ten behoeve van de pilotsuppletie in de Schelde-monding. Deltares: Delft. 48 pp., more
 • Van der Wegen, M.; Schrijvershof, R.; Broekema, Y.; Kranenburg, W.; Huisman, B. (2021). Hydrodynamics in the pits of Borssele and Hansweert: Data-analysis and Delft3D-FM modeling. versie 1.0. Deltares: Delft. 37 pp., more
 • van der Werf, J.; van Weerdenburg, R.; van der Heijden, L. (2021). Pilotsuppletie Schelde-monding: suppletievarianten. Deltares: Delft. 55 pp., more
 • van Weerdenburg, R.; van der Werf, J. (2021). Transportpaden in de Schelde-monding: SedTRAILS modellering ter voorbereiding op pilotsuppletie Schelde-monding. Versie 1.0. Deltares: Delft. 50 pp., more
 • Hijma, M.; van Onselen, E. (2020). Bodemdalingsmonitor 2020 kustfundament en getijdenbekkens: vergelijk met GNSS-data. Deltares: Delft. 29 pp., more
 • Philippart, K.; Blauw, A.; Bolhuis, H.; Brandenburg, K.; Brussaard, C.; Gerkema, T.; Herman, P.; Hommersom, A.; Jacobs, P.; Laanen, M.; van Leeuwe, M.A.; van den Oever, A.; Peters, S.; Philippart, M.; Pitarch, J.; Prins, T.; Ruddick, K.; Spaias, L.; van de Waal, D.; Van der Zande, D.; Zuur, A. (2020). Quick scan zeeschuim. NIOZ/Bureau Waardenburg/Deltares/Highland Statistics/CNR/KBIN/NIOO-KNAW/Rijkswaterstaat (RWS-WVL)/Technische Universiteit Delft/Universiteit van Amsterdam/Universiteit Utrecht/Rijksuniversiteit Groningen/Water Insight BV: Texel. 51 pp., more
 • Röbke, B.; Elmilady, H.; Van der Wegen, M.; Taal, M. (2020). The long-term morphological response to sea level rise and different sediment strategies in the Western Scheldt estuary (The Netherlands). version 1.0. Deltares: Delft. 100 pp., more
 • van der Werf; J.; Meijer-Holzhauer, H. ; van der Spek, A.; van Weerdenburg, R.; Craeymeersch, J.; Tulp, I.; Ysebaert, T. (2020). Morfologie en ecologie van de Schelde-monding: overzicht van bestaande kennis en data. Deltares: Delft. 92 pp., more
 • van Onselen, E. (2020). Moeilijk erodeerbare lagen in de Waddenzee en Westerschelde. Kartering en effect of morfologische ontwikkeling van geulen. Deltares: Delft. 97 pp., more
 • Baart, F.; Rongen, G.; Hijma, M.; Kooi, H.; de Winter, R.; Nicolai, R. (2019). Zeespiegelmonitor 2018. De stand van zaken rond de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Deltares: Delft. 92 + bijlagen pp., more
 • Caires, S.; Groeneweg, J. (2019). Effect of uncertainties in the storm climate on the design and assessment of the Dutch primary water defences. Deltares: Delft. ix, 27 + annexes pp., more
 • de Ridder, M.P. (2019). Invloed waterdiepte op golfoverslag: numerieke studie. Deltares: Delft. 29 pp., more
 • Röbke, B.; Schrijvershof, R. (2019). Morfologisch advies broedeilanden. Veiligstellen De Bol. Deltares: Delft. i, 21 pp., more
 • Stolte, W.; Schueder, R. (2019). Update of the water quality model application of the Schelde for the year 2014. Calibration and validation. Deltares: Delft. , more
 • Stolte, W.; van Rongen, B. (2019). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2018. Meetgegevens van 1996 t/m 2018. Deltares: Delft. 301 pp., more
 • Taal, M.; Mastbergen, D.; Cleveringa, J.; Schrijvershof, R.; Plancke, Y.; Wang, Z.; van der Werf, J.; van der Spek, A. (2019). Mesoschaal Westerschelde. Integratierapport 2014-2018. Deltares: Delft. iii, 129 + bijlagen pp., more
 • Taal, M.; Bolle, A.; Verheyen, B.; Maarse, M.; Pieterse, A. (2019). Kennisvragen Scheldemonding en nabije kusten. Beleid, beheer, kennis kustveiligheid Vlaanderen en Nederland. Deltares: Delft. ii, 35 pp., more
 • Cronin, K.; van Kessel, T.; Smits, B.; van Maren, B.; Hoozemans, F. (2018). Update of the LTV mud model. Deltares: Delft. 45 pp., more
 • Grasmeijer, B. (2018). Method for calculating sediment transport on the Dutch lower shoreface. Deltares: Delft. 25 + annexes pp., more
 • Haasnoot, M.; Bouwer, L.; Diermanse, F.; Kwadijk, J.; Van Der Spek, A.; Oude Essink, G.; Delsman, J.; Weiler, O.; Mens, M.; ter Maat, J.; Huismans, Y.; Sloff, K.; Mosselman, E. (2018). Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma. Een verkenning. Deltares Report, 11202230-005-0002. Deltares: Delft. 84 pp., more
 • Kleissen, F.M. (2018). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2017. Meetgegevens van 1996 t/m 2017. Deltares: Delft. xii, 251 pp., more
 • Zijl, F.; Veenstra, J.; Groenenboom, J. (2018). The 3D Dutch Continental Shelf Model - Flexible Mesh (3D DCSM-FM): setup and validation. Deltares: Delft. ii, 41 pp., more
 • De Maerschalck, B.; Dijkstra, J.; Nnafie, A.; Vroom, J.; van Oyen, T.; Röbke, B.R.; van der Werf, J.; Van der Wegen, M.; van Maren, B.; Taal, M.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 3. Modellering van de morfologische effecten na aanleg nieuwe Geul van de Walvischstaart. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XV , 64 + 12 p. bijl. pp., more
 • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Kolokythas, G. K.; Quataert, E.; van Oyen, T.; Vroom, J.; Dijkstra, J.; Wang, Z.B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 2. Morfologische analyse scenario's Vlaamse Baaien. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XIII, 107 + 36 p. bijl. pp., more
 • Dijkstra, Y.M.; De Lucas, M.; Schuttelaars, H.M.; Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; van Kessel, T.; van Maren, B.; Winterwerp, H. (2017). Progress in understanding regime shifts to hyperturbidity using a combination of different process-based models, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 9, more
 • Hanssen, J. (2017). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2016. Meetgegevens van 1996 t/m 2016. Deltares: Delft. xvii, 263 pp., more
 • Schrijvershof, R.; Röbke, B.; de Vet, L.; van der Werf, J.; Van der Valk, B. (2017). Morfologisch advies broedeilanden. Principestudie en pilot Hooge Springer. Deltares: Delft. ii, 46 + annex pp., more
 • Van der Wegen, M.; van der Werf, J.J.; De Vet, P.L.M.; Röbke, B.R. (2017). Hindcasting Westerschelde mouth morphodynamics (1963-2011). Deltares: Delft. ii, 32 + appendices pp., more
 • van der Werf, J.; Grasmeijer, B.; Hendriks, E.; van der Spek, A.; Vermaas, T. (2017). Literature study Dutch lower shoreface. Deltares: Delft. v, 97 + annexes pp., more
 • dos Santos Nogueira, H.; Van der Hout, A. J.; OMahoney, T. (2016). Scale model of the new lock in Terneuzen: results of levelling and lock-exchange tests. Version 1. Deltares: Delft. 58 + app. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2016). Evaluation of the external effect on the siltation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.16. Analysis of external effects on siltation processes and factors. Version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 134 pp., more
 • Kuijper, K. (2016). De rol van slib in de morfodynamica van de vaarpassen en stortvakken in de Schelde-monding.Analyse single beam en multibeam metingen. Deltares Report, 1210301-012. Deltares: Delft. 145 + bijlagen pp., more
 • Nederhoff, C.M. (2016). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2015. Meetgegevens van 1996 t/m 2015. Deltares: Delft. xviii, 210 + bijlagen pp., more
 • The, T.; Bokma, J. (2016). BM asfalt golfklap. Functional design. Deltares: Delft. ii, 21 pp., more
 • (2015). Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. Deltares: Delft. 110 pp., more
 • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Dijkstra, J.; Kolokythas, G. K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Strandverbreding Zeebrugge tot Cadzand: morfologische effecten. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_102. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. VII, 61 + 22 p. bijlagen pp., more
 • Dijkstra, J.T.; Holzhauer, H. (2015). Nauwkeurigheid en precisie ecotopenkaarten Westerschelde. Deltares: [s.l.]. ii, vi, 73 + bijlagen pp., more
 • Elias, E.; van der Spek, A. (2015). Uitwerking sedimentbudget van de Westerscheldemonding. Deltares: Delft. i, 31 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2015). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.10. Annual sediment balance in survey year 8: April 2013 - March 2014. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. VI, 292 pp., more
 • Nederhoff, C.M. (2015). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2014. Meetgegevens van 1996 t/m 2014. Deltares: Delft. xvi, 187 + bijlagen pp., more
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; van der Werf, J.J.; Van der Wegen, M.; Vroom, J.; Taal, M. (2015). On the sand exchanges between the Scheldt estuary and its ebb-tidal delta: An idealized model study, in: NCK - days 2015: book of abstracts, March 18-20, 2015. pp. 43, more
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Vroom, J.; van Rooien, A.; Van der Wegen, M.; Taal, M.; Verwaest, T.; Van Oyen, T. (2015). A modeling analysis of the morphodynamics of the Scheldt mouth [POSTER]. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Flanders Hydraulics Research/Deltares: Antwerpen, Delft. 1 poster pp., more
 • Taal, M.; Meersschaut, Y.; Liek, G.-J. (2015). Understanding the tides crucial for joint management of the Scheldt Estuary, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 7-10, more
 • Tiessen, M.C.H.; Nolle, A.J. (2015). Voorstel voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van waterkwaliteitsmodelschematisaties Rijkswateren 2016. Gebiedsmodellen voor zoutindringing en -verspreiding, temperatuur, slib, waterkwaliteit en ecologie. Deltares: Delft. ii, 39 + bijlagen pp., more
 • van der Spek, A.; Elias, E.; Lodder, Q.; Hoogland, R. (2015). Toekomstige suppletievolumes. Deltares: [s.l.]. ii, 99 + bijlagen pp., more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; van Holland, G. (2015). Human versus natural mud fluxes in the Scheldt estuary: are they significant and if so, how can they best be optimised?, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 34-37, more
 • van Nieuwkoop, J.; Gautier, C. (2015). Validation of SWAN wave directions. Deltares: [s.l.]. ix, 51 + appendix pp., more
 • Cleveringa, J.; Kleinhans, M.G.; Taal, M. (2014). Ripples in the Scheldt, in: NCK-Days 2014: Preparedness. pp. 24, more
 • Deltares (2014). Toepassingen primaire productie model Schelde. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 19 pp., more
 • Elias, E.; van der Spek, A. (2014). Grootschalige morfologische veranderingen in de Voordelta. 1964 - 2013. Deltares: [s.l.]. ii, 57 + bijlagen pp., more
 • Giardino, A.; den Heijer, K.; Santinelli, G. (2014). The state of the coast - Toestand van de Kust - Case study: the South-Westerly Delta. Deltares: [s.l.]. ii, 70 + appendices pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.12. Boundary conditions surveys year 8: April 2013 - March 2014. version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 241 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.09. Annual sediment balance in survey year 7: April 2012 - March 2013. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. VI, 279 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.9. Salt-silt distribution Deurganckdok 1/6/2011-30/05/2012. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 170 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.13. Analysis of the boundary conditions in survey years 5 and 6: 01/04/2008 - 31/03/2010. version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 250 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.11. Boundary conditions survey year 7: April 2012 - March 2013. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. iii, 236 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.8. Analysis of external effects on siltation processes and factors. Version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. x, 129 + appendices pp., more
 • Kuijper, C.; van Kessel, T.; Meire, P. (2014). Effect zoute spui Bath op saliniteit, slibdynamica en ecologie Zeeschelde. Deltares: [s.l.]. 60 + bijlagen pp., more
 • Maris, T.; Bruens, A.; van Duren, L.; Vroom, J.; Holzhauer, H.; De Jonge, M.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., more
 • van Nieuwkoop, J.; Groeneweg, J. (2014). Modelling of wave penetration in complex areas: analyses of hindcast data. Deltares: Delft. viii, 41 + appendices pp., more
 • Vroom, J.; Van Gils, J.A.G.; Holzhauer, H. (2014). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2013. Meetgegevens van 1996 t/m 2013. Deltares: [s.l.]. 173 + bijlagen pp., more
 • Wiersma, A.; Tangelder, M.; Brouwer, J.; Abma, R. (2014). Sustainable scenarios for the southwest Delta based on building with nature strategies. Deltares/IMARES Wageningen/Witteveen + Bos: Delft. 72 + bijlagen pp., more
 • (2013). Gebruik van nevengeulen voor binnenvaart. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 68 + bijlagen pp., more
 • (2013). Actualisatierapport Delft3D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 40 pp., more
 • (2013). Ontwikkeling mesoschaal Zeeschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 112 + bijlagen pp., more
 • (2013). Water keren en combineren. Functiecombinaties bij waterkeringen. Deltares: Delft. 84 pp., more
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2013). Vergelijking methodes overstromingsrisico. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 74 pp., more
 • Cleveringa, J. (2013). Ontwikkeling mesoschaal Westerschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 106 + bijlage pp., more
 • Cleveringa, J. (2013). Grootschalige sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 pp., more
 • Cleveringa, J. (2013). Samenhang ontwikkelingen tijd- en ruimteschalen. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 73 pp., more
 • Cleveringa, J.; Dam, G. (2013). Slib in de sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 35 pp., more
 • Dam, G. (2013). Harde lagen Westerschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 7 pp., more
 • Dam, G. (2013). Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 95 + bijlagen pp., more
 • Dam, G.; Poortman, S. (2013). Morfologische lange termijn simulaties. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 63 pp., more
 • Dillingh, D. (2013). Veranderingen in gemiddelde zeeniveaus in de Nederlandse kustwateren. Deltares: Delft. i, 39 + bijlagen pp., more
 • Giardino, A. (2013). Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 4 + bijlage pp., more
 • Heinis, F.; Taal, M. (2013). N2000-context. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 9 + bijlage pp., more
 • Kuijper, K. (2013). Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij in het Scheldeestuarium. Data-analyse en toepassingen analytisch model. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 109 pp., more
 • Kuijper, K. (2013). Data-analysis water levels, bathymetry Western Scheldt. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 125 + annexes pp., more
 • Lipari, G. (2013). Mitigatie dwarsstroming Zuidergat. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 38 + bijlagen pp., more
 • Mathys, M. (2013). Harde lagen Beneden-Zeeschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 14 pp., more
 • Menninga, P.J.; Dam, G. (2013). Simulatie met effectanalyse op mesoschaal. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 + bijlage pp., more
 • Nolte, A.J. (2013). Beheer en onderhoud en ontwikkeling modelinstrumentarium waterkwaliteit en ecologie Rijkswateren 2013. Deltares: Delft. ii, 65 pp., more
 • Nolte, A.J.; Sprengers, C.J.; Van Gils, J.A.G. (2013). Samenhang in de Zuidwestelijke Delta: Integrale beschouwing en kwantificering van estuariene dynamiek. Deltares: [s.l.]. i, 51 + bijlage pp., more
 • Poortman, S. (2013). Effect morfologie monding Westerschelde op getij. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 pp., more
 • Santermans, J. (2013). Baggeren en storten. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 84 + bijlagen pp., more
 • Schroevers, M. (2013). Stroming in de Westerschelde. Inventarisatie van de informatiebehoefte en informatievoorziening. Deltares: [s.l.]. ii, 49 + bijlagen pp., more
 • Taal, M.; Cleveringa, J.; Kuijper, K.; Wang, Z.B.; van Holland, G. (2013). Tidal evolution in the Scheldt estuary and its interaction with dredging works, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 753-765, more
 • Taal, M.; Wang, Z.B.; Cleveringa, J. (2013). Synthese en conceptueel model. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 80 pp., more
 • Taal, M.; Nolte, A.J. (2013). Notitie opslibbing Hedwigepolder. Deltares: Delft. 16 pp., more
 • van der Werf, J.J.; Brière, C.D.E. (2013). Influence morphology on tide and sand transport. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 72 pp., more
 • van Duijnhoven, N.; van den Roovaart, J.; Desmet, N.; Van Esch, L.; Seuntjens, P. (2013). Specifieke emissies naar het oppervlaktewater in het Antwerpse Havengebied. Deltares: [s.l.]. 75 + bijlagen pp., more
 • van Duren, L.A.; Reinders, J. (2013). Draagkrachtmodellering vogels. Deltares: [s.l.]. 11 + bijlagen pp., more
 • van Kessel, T.; van der Werf, J.J.; Giardino, A. (2013). Analyse havenstortvak W13. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 34 pp., more
 • van Kessel, T.; van der Werf, J.; Giardino, A. (2013). Analyse alle havenstortvakken Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 56 + bijlagen pp., more
 • Van Leeuwen, B. (2013). Probleemanalyse zandwinning. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 31 pp., more
 • van Rijn, L.C. (2013). Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, part 2. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 73 + annexes pp., more
 • Verheyen, B. (2013). Analyse stortvakken beneden-Zeeschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 82 + bijlagen pp., more
 • Verheyen, B.; van Holland, G. (2013). Zeeschelde- nota analyse bodemligging. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 + bijlagen pp., more
 • Vroom, J.; Van Gils, J.A.G.; Holzhauer, H. (2013). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2012. Meetgegevens van 1996 t/m 2012. Deltares: [s.l.]. 151 + bijlagen pp., more
 • Wang, Z.B. (2013). Data-analyse waterstanden Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 23 pp., more
 • Winterwerp, J. (2013). On the response of tidal rivers to deepening and narrowing. Risks for a regime shift towards hyper-turbid conditions. Deltares: Delft. iii, 83 pp., more
 • Winterwerp, J.C. (2013). Response of tidal rivers to deepening and narrowing. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 98 + annexes pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B. (2013). Impact of human interventions on estuarine dynamics - towards a regime shift in the scheldt?, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 728-739, more
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2012). Toepassing van de Vlaamse en de Nederlandse methodes om het overstromingsrisico te bepalen van dijkring 31, Zuid-Beveland. Versie 04. Deltares: Delft. ii, 74 pp., more
 • Caires, S. (2012). Maximale significante golfhoogte bij ondiep water en maximale golfsteilheid. Deltares Report, 120427-004. Deltares: Delft. vii, 60 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.11. Salt silt and current distribution entrance Deurganckdok: frame measurements and through tide measurements: winter 2012. version 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VI, 360 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.6. Overview of boundary conditions in the river Scheldt April 2011 - March 2012. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 39 + appendices pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.5. Overview of boundary conditions in the river Scheldt april 2010 - march 2011. version 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerp. IV, 129 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report: 2.4. Through tide Sediview measurements during neap tide: entrance Deurganckdok Winter 2012. version 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 268 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.7. Through tide measurements: Eddy currents during spring tide at DGD winter 2012. version 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerp. VI, 172 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.3. Through tide Sediview measurements during spring tide: entrance Deurganckdok - Winter 2012. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerp. V, 258 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.3. Annual sediment balance April 2011 - March 2012. Verie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 238 + appendices pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok. report 1.2: Annual sediment balance April 2010 - March 2011. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerp. 45 + appendices pp., more
 • Kuijper, K.; Lescinski, J. (2012). LTV O&M thema Veiligheid - Sub project 1: data analyses and hypotheses Western Scheldt. Deltares: [s.l.]. 126 + bijlagen pp., more
 • Martini, E.; van Wesenbeeck, B.K. (2012). Climate change effects on restoration of estuarine dynamics within the Delta region. Deltares: Delft. i, 17 pp., more
 • Peeters, P.; Asselman, N. (2012). Overstromingsrisico, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 17-18, more
 • Stronkhorst, J.; Lagendijk, O. (2012). Toekomstbestendige verharde zeeweringen. Verkenning naar adaptieve oplossingen in een zandige kust Eindrapport ten behoeve van het Deltaprogramma Kust. Deltares: Delft. ii, 81 + bijlagen pp., more
 • Taal, M. (2012). 'Sand' Balance Approach - Assessing sediment budgets and transports using bathymetric data. Deltares: Delft. 15 pp., more
 • Taal, M.; Liek, G.-J.; Meersschaut, Y. (2012). Integrating science and sediment management in a bilateral setting, in the Scheldt Estuary, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 110, more
 • Vroom, J.; Van Gils, J.A.G.; Holzhauer, H. (2012). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2011. Beschikbare data van 1996 t/m 2011. Deltares: [s.l.]. 171 pp., more
 • Vroom, J.; Van Gils, J.A.G.; Holzhauer, H. (2012). Eerstelijnsrapportage Westerschelde: Beschikbare data van 1996 t/m 2010. Deltares: [s.l.]. 167, bijlagen pp., more
 • (2011). Natuurherstel in de Westerschelde: de mogelijkheden nader verkend: hoofdrapport. Deltares: Delft. 95 pp., more
 • (2011). Natuurherstel in de Westerschelde: de mogelijkheden nader verkend: samenvatting. Deltares: Delft. 16 pp., more
 • (2011). Natuurherstel in de Westerschelde: de mogelijkheden nader verkend: bijlagenrapport. Deltares: Delft. 160 pp., more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.K.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Scheldt Estuary Evaluation Methodology: Phase 2. Deltares/Universiteit Antwerpen/Ecosystem Management Research Group: Delft. 20 pp., more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Fase 2. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 268 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Deltares (Deltares); GEMS International (GEMS int NV); Plancke, Y.; Vanlede, J. (2011). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 12. Het voorkomen van HCBS lagen in de Beneden-Zeeschelde. Versie 2,0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. x, 184 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2011). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.4: overview of boundary conditions in the river Scheldt April 2009 - March 2010. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. IV, 118 pp., more
 • Kuijper, K.; Plancke, Y.; Taal, M. (2011). Veiligheid. Waterbeweging, ontwikkeling in het getijde [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 9, more
 • Kuijper, K.; Plancke, Y. (2011). Ontwikkeling van het getijde in het Schelde-estuarium [PRESENTATIE]. Deltares: Delft. 9 slides pp., more
 • Peeters, P.; Asselman, N.; Deckers, P.; Taal, M. (2011). LTV Veiligheid. Schademodellering in Nederland en Vlaanderen [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 13, more
 • Schipper, C.A.; Reinders, J.; van Duijnhoven, A.A.M.; Laane, R.W.P.M. (2011). Vergelijking en analyse waterkwaliteit beoordelingsinstrumentarium zoute wateren. Deltares: Delft. 54 + bijlagen pp., more
 • Schroevers, R.; van der Wal, M. (2011). Sardijngeul - Grote scheepsgolven op het Badstrand te Vlissingen, veldmetingen. Deltares: [s.l.]. ii, 61 + bijlagen pp., more
 • van der Wal, M.; Van der Hout, A.; Jongeling, T. (2011). Sardijngeul- grote scheepsgolven op het Badstrand te Vlissingen, bureaustudie. Deltares: [s.l.]. ii, 66 + bijlagen pp., more
 • van der Werf, J.J.; Giardino, A.; Santinelli, G. (2011). Aanzanding en onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de Sardijngeul. Deltares Report, 1204421-004. Deltares: [s.l.]. 36 + bijlagen pp., more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; Eleveld, M.A.; van der Wal, D.; De Maerschalck, B. (2011). Validation and Application of Mud Model Scheldt Estuary in the framework of LTV. Deltares: Delft. 82, bijlagen pp., more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J. (2011). Slibmodel Schelde-estuarium: ontwikkeling en toepassing [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 14, more
 • van Rijn, L.; Taal, M. (2011). Getij en zoutindringing: gevoeligheidsanalyse, vergelijken in Europa [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 19, more
 • van Rijn, L.C. (2011). Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, part 2. Deltares: [s.l.]. 86 pp., more
 • van Rijn, L.C. (2011). Comparison hydrodynamics and salinity of tide estuaries; Elbe, Humber, Schelde and Weser. Deltares: Delft. 97 pp., more
 • Van Ryckegem, G.; van Duren, L.A.; Van den Bergh, E. (2011). Draagkracht vogels in estuarium. Modellen als beleidsondersteunend en onderzoeksinstrument [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 11, more
 • Vanlede, J.; van Kessel, T. (2011). Slibmodel Schelde-estuarium: invloed van havens op zwevend slib [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 slides pp., more
 • Asselman, N.E.M.; Peeters, P.; Coen, L. (2010). LTV-O&M thema Veiligheid: deelproject 2. Analyse verloop van de maatgevende waterstand en bresgroei. Versie 1.1. Deltares: Delft. ii, 77 pp., more
 • Boers, M.; Diermanse, F.L.M.; van Geer, P.F.C.; Van de Graaff, J. (2010). Bepaling beschermingscontouren 2e fase. Resultaten voor Ameland, Terschelling, Vlieland, IJmuiden, Vlissingen en Cadzand. Deltares: Delft. ii, 44 + bijlagen pp., more
 • Dekker, F. (2010). Flow modelling in intertidal areas: investigation of underestimation of flow velocities in intertidal areas in the Western Scheldt. Deltares: Delft. ii, 40 pp., more
 • Holzhauer, H.; Twisk, F. (2010). Effecten van klimaatmaatregelen op de estuariene natuur: habitatverandering in estuariene gebieden met een doorvertaling naar KRW-doelen. Deltares: Delft. 55 + bijlagen pp., more
 • Huisman, B.; Schroevers, R.; van der Wal, M. (2010). Erosie van het slik van Bath. Onderzoek naar de drijvende kracht achter erosie. Deltares: [s.l.]. ii, 45 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: rapport 2.8. Zout- en slibverdeling Deurganckdok april 2009 - maart 2010. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing - Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in Deurganckdok: report 2.5. Through tide measurement: Eddy currents DGD 02/03/2010. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 51 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2010). Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: numerieke modelsimulaties met Slib3D [PRESENTATIE]. [S.n.]: Antwerpen. 18 slides pp., more
 • Langenberg, V.T. (2010). Mesozooplankton in the Scheldt estuary. Carbon flows through the lower throphic levels. Deltares: [s.l.]. 25 pp., more
 • Roex, E.; Van den Heuvel-Greve, M. (2010). Monitoring van bioaccumulerende, prioritaire KRW stoffen; in water of in biota. Deltares: [s.l.]. 52 pp., more
 • Sas, M.; van Maren, B.; Bollen, M. (2010). Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: voorkomen van HCBS lagen [PRESENTATIE]. Deltares/IMDC: Antwerpen. 24 slides pp., more
 • Smedes, F. (2010). Passive sampling en biomonitoring. Deltares: [s.l.]. i, 20 + bijlagen pp., more
 • Smedes, F. (2010). Evaluatie van monitoring met passive sampling. Relaties met mosselen, zwevend stof en totaal water. Deltares Report, 1202990-000. Deltares: Delft. 51 + bijlagen pp., more
 • van Duren, L.A. (2010). Draagkracht voor vogels. Workshop verslag 13-10-2010. Deltares: Delft. 16 + bijlagen pp., more
 • van Duren, L.A.; Stolte, W. (2010). Modelling primary production in the Scheldt: workshop report 14 September 2010. Deltares: [s.l.]. 6 pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; Bruens, A.; Wijnhoven, S.; Van Ryckegem, G.; Maris, T.; Oosterlee, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Cox, T.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Van Oeveren, C.; Bouchti, Z.; Van den Bergh, E.; Kromkamp, J.C. (2010). Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. Deltares/INBO/NIOO/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/VLIZ: [s.l.]. 456 pp., more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J. (2010). Impact of harbour basins on mud dynamics Scheldt estuary in the framework of LTV. Deltares: Delft. 29 pp., more
 • van Rijn, L.C. (2010). Tidal phenomena in the Scheldt estuary. Deltares: Delft. i, 99 pp., more
 • van Wesenbeeck, B.K.; Holzhauer, H.; Troost, T. (2010). Using habitat classification systems to assess impacts on ecosystems: Validation of the ZES.1 for the Westerschelde. Deltares: The Netherlands. 45 pp., more
 • (2009). Toetsingskader Waterbodems: Toetsingskader voor waterbodembeheer onder de Waterwet - prototype. Deltares: [s.l.]. 43 pp., more
 • Asselman, N.E.M.; Coen, L.; Peeters, P.; Vatvani, D.; Verhoeven, G. (2009). LTV-O&M thema veiligheid deelproject 2: vergelijking Nederlandse en Vlaamse (maatgevende) waterstandsverlopen en modelleringswijzen voor de bepaling van overstromingskarakterteristieken bij een doorbraak langs het Schelde-estuarium. Deltares: Delft. ii, 87 pp., more
 • Dekker, F. (2009). Flow modelling in intertidal areas. Investigation of underestimation of flow velocities in intertidal areas in the Western Scheldt. Deltares Report, 1200314.002. Deltares: Delft. , more
 • Marchand, M. (2009). Final report of the Schelde Pilot Study. Deltares: [s.l.]. vi, 16 pp., more
 • Maximova, T.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). LTV O&M thema veiligheid: deelproject 1. Verbetering hydrodynamisch NEVLA model ten behoeve van scenario-analyse. versie 2.0. WL Rapporten, 756_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. VI, 32 + 7 p. tab., 69 p. fig. pp., more
 • Mulder, J.; Van Heteren, S. (2009). Gulzige geulen en slinkende slikken in de Zuidwestelijke Delta: een geologisch perspectief. Deltares: [s.l.]. 9 pp., more
 • Tijssen, A.; Diermanse, F. (2009). Stormopzetduur en stormduur bij Hoek van Holland. Deltares Report, 1200264-001-HYE-0008. Deltares: Delft. , more
 • Van Deen, J.; Karstens, S.; Löffler, M.; Taal, M.; Wolters, H. (2009). Onze Delta, onze toekomst: Staat en Toekomst van de Delta 2009. Deltares: [s.l.]. ISBN 90-814067-3-4. 92 pp., more
 • van den Heuvel-Greve, M.J.; van Duren, L.A.; Brasseur, S.M.; Middelburg, J.J.; Leonards, P.E.; Zabel, A.K.; Vethaak, A.D. (2009). A novel method in dietary studies using ecotoxicological data, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 273, more
 • van Ormondt, M.; de Ronde, J.G. (2009). Mogelijke effecten geulwandsuppletie Oostgat op de drempel tussen het Oostgat en de Sardijngeul. Deltares: [s.l.]. i, 32 pp., more
 • Vanlede, J.; van Kessel, T.; Eleveld, M.; van der Wal, D. (2009). LTV-slib: modelling of mud dynamics [PRESENTATION]. Deltares/Flanders Hydraulics Research/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam. Institute for Environmental Studies: Antwerpen. 20 slides pp., more
 • Wijdeveld, A. (2009). Toxic stress: the development and use of the OMEGA modeling framework in a case study. Deltares: [s.l.]. vi, 77 pp., more
 • Asselman, N.E.M.; Verhoeven, G.; Peeters, P.; Coen, L. (2008). Veiligheid: vergelijking van Nederlandse en Vlaamse randvoorwaarden. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 25 slides pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Snijders, W.J.M. (2008). Mogelijkheden voor estuariene natuurontwikkeling in de Braakman-Noord; Verkenning in het kader van het Natuurpakket Westerschelde. Bureau Waardenburg/Deltares: Culemborg. 120 pp., more
 • de Ronde, J.G. (2008). Toekomstige langjarige suppletiebehoefte. Deltares Report, Z4582.24. Deltares: [s.l.]. 36 pp., more
 • Desmit, X.; Los, H.; van Duren, L. (2008). Effects of silt availability on ecology in the Westerschelde. Deltares: [s.l.]. 1 pp., more
 • Holvoet, K.; Vereecken, H.; Devroede, N.; Ronse, Y.; Cauwenberghs, K.; Van Assel, J.; Waterschoot, G. (2008). Demonstration of integrated modelling in the Scheldt River Basin, using the OpenMI [POSTER]. Aquafin/Deltares/Université de Liège/Vlaamse Milieumaatschappij/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., more
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (1) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., more
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (2) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., more
 • Marchand, M.; Slinger, J.; Krywkow, Jörg; Mens, M.J.P.; de Bruijn, K.; van der Veen, A. (2008). Improving public participation in flood risk management: experiences from the Schelde estuary case study, in: Samuels, P. et al. (Ed.) (2009). Proceedings of the European Conference on Flood Risk Management Research into Practice (FLOODRISK 2008), Oxford, UK, 30 September - 2 October 2008: Flood Risk Management: Research and Practice. pp. [s.n.], more
 • Marchand, M.; de Bruijn, K.; Mens, M.J.P.; Slinger, J.H.; Cuppen, M.E.; Krywkow, Jörg; van der Veen, A. (2008). Flood risk management: Experiences from the schelde estuary case study, in: Samuels, P. et al. (Ed.) Flood Risk Management: Research and Practice. pp. 989-997, more
 • Mulder, J.P.M.; van der Spek, A.J.F. (2008). Climate change and coastal zones: perception and scale, in: 31st International Conference on Coastal Engineering: Meeting Coastal Challenges, 31 August to 5 September 2008, Hamburg, Germany: Book of Abstracts. pp. 404, more
 • ten Brinke, W.B.M.; Van Deen, J.; De Groen, M. (2008). Onze Delta - Feiten, Mythen en Mogelijkheden. Staat en Toekomst van de Delta 2008 - eerste stap. Deltares: Delft. ISBN 978-90-810136-6-6. 76 pp., more
 • Van den Bergh, E.; van Duren, L.A. (2008). Natuurlijkheid [PPT Presentatie]. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Van Dongeren, A.R.; Boers, M.; Diermanse, F.L.M.; Van de Graaff, J.; van Koningsveld, M.; Steetzel, H.J. (2008). Bepaling beschermingscontouren kustplaatsen: resultaten voor de zeven Hollandse kustplaatsen. Deltares: Delft. 114 pp., more
 • van Duren, L.A. (2008). Stroomsnelheidsmetingen in ondiepe gebieden [POSTER]. Deltares: [s.l.]. , more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; van der Wal, D.; Eleveld, M. (2008). Ontwikkeling en toepassing slibmodel [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; Eleveld, M.; van der Wal, D. (2008). Mud transport model for the Scheldt estuary in the framework of LTV. Deltares: Delft. 94 pp., more
 • van Maren, B.; Schramkowski, G. (2008). 3D mud transport model Zeeschelde: seasonal effects. Versie 2.0. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 76 pp., more
 • Vanlede, J.; van Kessel, T. (2008). Ontwikkeling en toepassing slibmodel [PPT Presentatie]. Deltares/Maritieme Toegang/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 31 slides pp., more
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Effect softwarekeuze en schematisatiewijzen. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp., more
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Overzicht beschikbaar modelinstrumentarium. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp., more
 • Troost, T. (2007). Data acquisition for LTV Research & Monitoring 'Natural development'. Deltares: [s.l.]. 30 pp., more
 • Wang, Z.B.; Elias, E.P.L.; Brière, C. (2007). Long-term interaction between the Dutch coast and the tidal basins. Deltares: [s.l.]. [diff. pag.] pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Tanczos, I.C.; Wang, Z.B. (2003). Evaluatie van het beleid voor vaargeulonderhoud en zandwinning sinds de tweede vaargeulverdieping op basis van veldwaarnemingen en het verbeterde cellenconcept Westerschelde. Deltares: [s.l.]. [diff. pag.] pp., more
 • van Helvert, M.A.G.; Wang, Z.B. (2002). ESTMORF Westerscheldeberekeningen 2002: fase 2. Deltares: Delft. iii, 25 + bijlagen pp., more
 • Baptist, M.J. (1999). RESTWES Ecology: use of remote sensing for classification of intertidal areas and preliminary ecological assessment of the disposal of tunnel boring material in the Western Scheldt. Deltares: [s.l.]. [diff. pag.] pp., more
 • Ris, R.C. (1999). Model convergence of SWAN in the Westerschelde estuary: a study on model convergence using the one-dimensional mode of SWAN. Deltares: [s.l.]. vi, 13 + references + appendix pp., more
 • Wiersma, A.K. (1984). De constructie van getij- en stormopzetrandvoorwaarden voor het WAQUA model RD II. Deltares: [s.l.]. 19 + referenties + figuren pp., more
 • Deltares; IMARES Wageningen UR [s.d.]. Draagkracht voor vogels. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., more
 • Deltares; SVASEK hydraulics [s.d.]. Hydrodynamiek en habitatgeschiktheid. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., more
 • Vatvani, D.; Asselman, N. [s.d.]. Lessons learned by Katrina disaster for the Westerscheldt estuary-part 2 [POSTER]. Deltares: [s.l.]. , more
 • Vatvani, D.; Asselman, N. [s.d.]. Lessons learned by Katrina disaster for the Westerscheldt estuary-part 1 [POSTER]. Deltares: [s.l.]. , more

Projects (4)  Top | Persons | Institutes | Publications 
 • Het effect van ingrepen op de slibhuishouding, more
 • O&M Zandhuishouding 2010, more
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, more
 • Opvolging externe effecten DGD, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications | Projects