Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Fytoplankton dataset: diatomeeën in het Schelde-estuarium en het Elbe-estuarium (April 1993, Mei 1993) [Phytoplankton dataset: diatoms in Schelde estuary and Elbe estuary (April 1993, May 1993)]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Release with permission of the appropriate parties

Beschrijving
De waterstalen die werden gebruikt om deze dataset samen te stellen werden verzameld in kader van het MATURE project en werden genomen langsheen een longitudinaal transect in het estuarium van de Schelde. Diatomeeën werden geteld en geïdentificeerd. meer

De waterstalen die werden gebruikt om deze dataset samen te stellen werden verzameld in kader van het MATURE project en werden genomen langsheen een longitudinaal transect in het estuarium van de Schelde (4 mei 1993, 11 stalen binnen een saliniteitsrange van 1 tot 23 psu) en de Elbe (21 april 1993, 8 stalen binnen een saliniteitsrange van 0.5 tot 34 psu). Op elk stations werden zowel niet-geconcentreerde (1L) stalen als net stalen (maaswijdte 10mm) verzameld. Diatomeeën werden geteld en geïdentificeerd. Meer details in verband met de staalname- en analyseprocedures zijn beschreven in de verwante publicaties. Van de 11 stations die werden bemonsterd in het Schelde-estuarium, lagen er 2 in de polyhaline zone, 4 in de mesohaline zone en 5 in de oligohaline zone. Van de 8 stations in het Elbe-estuarium, lagen er 3 in de limnetische of zoetwatergetijde zone, 1 in de oligohaline zone, 1 in de mesohaline zone, 2 in de polyhaline zone en 1 in de euhaline zone. Bijkomende informatie betreffende de ecologie van een aantal Thalassiosira soorten was afkomstig van een bestaande dataset van 360 intertidale sediment stalen (30 stations bemonsterd gedurende 1 jaar ) van het Schelde-estuarium. Deze dataset werd samengesteld en gebruikt in het kader van het onderzoek dat werd uitgevoerd door Koenraad Muylaert, beschreven in zijn Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied [Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary]. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." Meer in het bijzonder werd deze dataset gebruikt om het diatomeeën genus Thalassiosira (Bacillariophyta) te bestuderen Schelde- en Elbe-estuarium. (Hoofstuk 1) Het doel van deze studie was om een gedetailleerd overzicht te geven van de aanwezige Thalassiosira soorten betreffende hun taxonomie, morfologie en ecologie. Hun voorkomen binnen de bestudeerde estuaria werd vergeleken met andere estuaria in de wereld.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Plankton, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Diatomeeën, Ecologie, Estuaria, Fytoplankton, Morfologie (organismen), Taxonomie, ANE, Duitsland, Elbe Estuarium, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Thalassiosira P.T. Cleve, 1873 emend. Hasle, 1973

Geografische spreiding
ANE, Duitsland, Elbe Estuarium [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
21 April 1993
4 Mei 1993

Taxonomic coverage
Thalassiosira P.T. Cleve, 1873 emend. Hasle, 1973 [WoRMS]

Parameters
Diatoms brackish water
Diatoms fresh water

Bijdrage door
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meerdata eigenaardata creator

Gerelateerde datasets
Andere relaties:
Fytoplankton dataset: micro-organismen en estuariene vlokken in het Schelde-estuarium (November 1997 en Juni 1998), meer
Fytoplankton dataset: monitoring Hamme veer (Augustus 1996 - Oktober 1996; om de 2 dagen), meer
Fytoplankton dataset: rivier-, brak- en zoetwatergetijdegebonden stations in het bekken van het Schelde-estuarium (zomer 1995 en lente 1996), meer
OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde, meer

Project
MATURE: Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). I, meer
Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). II, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Muylaert, K.; Sabbe, K. (1996). The diatom genus Thalassiosira (Bacillariophyta) in the estuaries of the Schelde (Belgium-The Netherlands) and the Elbe (Germany). Bot. Mar. 39: 103-115, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-08-10
Informatie laatst gewijzigd: 2007-09-11
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid