Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Fytoplankton dataset: micro-organismen en estuariene vlokken in het Schelde-estuarium (November 1997 en Juni 1998) [Phytoplankton dataset: microorganisms associated with estuarine flocs in the Scheldt estuary (November 1997 and June 1998)]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Release with permission of the appropriate parties

Beschrijving
Zuurstof, saliniteit, temperatuur en turbiditeit werden in situ gemeten op vier verschillende stations langsheen de longitudinale estuariene as, gebruik makend van WTW meters. meer

De waterstalen die werden gebruikt om deze dataset samen te stellen werden verzameld op vier verschillende stations langsheen de longitudinale estuariene as tijdens de herfst van 1997 (17 November: sites A en C, and 28 November: sites B en D) en de zomer van 1998 (10 Juni: sites C en D, en 12 Juni: sites A en B). Zuurstof, saliniteit, temperatuur en turbiditeit werden in situ gemeten gebruik maken van WTW meters. Stalen werden voor een nacht gestockeerd bij omgevingstemperatuur (November) of werden verwerkt binnen 3 uur na de staalname (Juni). Macro-aggregaten in de stalen werden op artificiële wijze opnieuw aangemaakt. Na 3 uur incubatie liet men de vlokken zakken (5 min) en werden ze door decanteren gescheiden van het supernatans. Hierna werden analyses uitgevoerd op de replica’s. SPM, POC en chl a werden bepaald en bacteriële densiteit en densiteit van ciliaten en nannoflagellaten werden bepaald. Meer details in verband met de staalname- en analyseprocedures zijn beschreven in de verwante publicaties. Deze dataset werd samengesteld en gebruikt in het kader van het onderzoek dat werd uitgevoerd door Koenraad Muylaert, beschreven in zijn Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied [Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary]. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." Meer in het bijzonder werd deze dataset gebruikt om de associatie van micro-organismen met estuariene vlokken te bestuderen. (hoofdstuk 9)

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Plankton, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Bacteriën, Fytoplankton, Micro-organismen, Protisten, Vlokvorming, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Bacteria, Protozoa

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
A: Station 16.2: Dendermonde
Coördinaten: Long: 4,1071; Lat: 51,0357 [WGS84]
Coördinaten: X: 131557; Y: 191662 [Lambert 72/50]
B: Station 14.1: Steendorp
Coördinaten: Long: 4,2747; Lat: 51,1231 [WGS84]
Coördinaten: X: 143325; Y: 201362 [Lambert 72/50]
C: Station 11.1: Boei 105
Coördinaten: Long: 4,3236; Lat: 51,253 [WGS84]
Coördinaten: X: 146758; Y: 215812 [Lambert 72/50]
D: Station 9.1: Boei 89
Coördinaten: Long: 4,2696; Lat: 51,3448 [WGS84]
Coördinaten: X: 143002; Y: 226021 [Lambert 72/50]

Spreiding in de tijd
17 November 1997
28 November 1997
10 Juni 1998
12 Juni 1998

Taxonomic coverage
Bacteria [WoRMS]
Protozoa [WoRMS]

Parameters
Chlorofyl a
Ciliate density
Densiteit bacteriën
Heterotrophic nannoflagellate density
Particulaire organische koolstof
Saliniteit
Turbiditeit
watertemperatuur
Zuurstofpercentage
Zwevende stof

Bijdrage door
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meerdata eigenaardata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
OMES monitoring data Zeeschelde since 1995, meer
Andere relaties:
Fytoplankton dataset: diatomeeën in het Schelde-estuarium en het Elbe-estuarium (April 1993, Mei 1993), meer
Fytoplankton dataset: monitoring Hamme veer (Augustus 1996 - Oktober 1996; om de 2 dagen), meer
Fytoplankton dataset: rivier-, brak- en zoetwatergetijdegebonden stations in het bekken van het Schelde-estuarium (zomer 1995 en lente 1996), meer

Project
OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
OMES 1: Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde, meer
Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). I, meer
Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). II, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Muylaert, K.; Fockedey, N.; Mees, J.; Vyverman, W. (1999). Association of microorganisms with estuarine flocs, in: Muylaert, K. Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary = Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied. pp. 137-147, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-08-10
Informatie laatst gewijzigd: 2007-09-11
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid