Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Fytoplankton dataset: monitoring Hamme veer (Augustus 1996 - Oktober 1996; om de 2 dagen) [Phytoplankton dataset: monitoring at Hamme veer (August 1996 - October 1996; every 2 days)]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Release with permission of the appropriate parties

Beschrijving
Deze dataset bevat informatie over de ruimtelijke verdeling van fytoplanktonpopulaties en abiotische gegevens zoals temperatuur, Secchi diepte, zoutgehalte, nutriënten en chlorofyl over de verzamelde watermonsters bij Hamme Veer (augustus 1996 - oktober 1996). meer

De waterstalen die werden gebruikt om deze dataset samen te stellen werden verzameld in de periode tussen augustus en oktober 1996, bij laagtij vanop een steiger, ongeveer 5 m van de bank. Om meer informatie te verkrijgen over de ruimtelijke verspreiding van fytoplankton populaties, werden bijkomende stalen genomen langs een longitudinaal transect op drie gelegenheden tijdens de staalnameperiode. Bijbehorende omgevingsvariabelen werden ofwel in situ gemeten (temperatuur, secchi-diepte),ofwel bepaald na filtratie en analyse van substalen (saliniteit, nutriënten, chlorofyl a) of zijn afkomstig van verschillende bronnen, waaronder het Koninklijk Belgisch Meteorologisch Instituut (Irradiance data)en de Administratie Waterwegen en Zeewezen (zoetwater afvoer). Meer details in verband met de staalname- en analyseprocedures zijn beschreven in de verwante publicaties. Deze dataset werd samengesteld en gebruikt in het kader van het onderzoek dat werd uitgevoerd door Koenraad Muylaert, beschreven in zijn Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied [Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary]. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." Meer in het bijzonder werd deze dataset gebruikt om de regulatie van fytoplankton dynamiek in zoetwatergetijdegebieden door onregelmatig spoelende zoetwaterstroming (hoofdstuk 7).

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Plankton
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Doorspoeling, Dynamiek, Fytoplankton, Rivierafvoer, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, België, Zeeschelde, Punt van Melsele, België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen, Zandvlietsluis

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
Hamme Veer
België, Zeeschelde, Punt van Melsele Stations [Marine Regions]
Station 11.1: Boei 105
Coördinaten: Long: 4,3236; Lat: 51,253 [WGS84]
Coördinaten: X: 146758; Y: 215812 [Lambert 72/50]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
Station 12.1: Antwerpen
Station 13.1: Kruibeke
Coördinaten: Long: 4,329; Lat: 51,1766 [WGS84]
Coördinaten: X: 147130; Y: 207314 [Lambert 72/50]
Station 13.2: Bazel
Coördinaten: Long: 4,3295; Lat: 51,1437 [WGS84]
Coördinaten: X: 147160; Y: 203643 [Lambert 72/50]
Station 14.1: Steendorp
Coördinaten: Long: 4,2747; Lat: 51,1231 [WGS84]
Coördinaten: X: 143325; Y: 201362 [Lambert 72/50]
Station 14.2: Temse
Coördinaten: Long: 4,177; Lat: 51,102 [WGS84]
Coördinaten: X: 136480; Y: 199022 [Lambert 72/50]
Station 15.1: St-Amands
Coördinaten: Long: 4,2004; Lat: 51,0572 [WGS84]
Coördinaten: X: 138107; Y: 194033 [Lambert 72/50]
Station 16.1: Vlassenbroek
Coördinaten: Long: 4,1298; Lat: 51,0497 [WGS84]
Coördinaten: X: 133155; Y: 193212 [Lambert 72/50]
Station 16.2: Dendermonde
Coördinaten: Long: 4,1071; Lat: 51,0357 [WGS84]
Coördinaten: X: 131557; Y: 191662 [Lambert 72/50]
Station 17.1: St-Onolfs
Coördinaten: Long: 4,0704; Lat: 51,0492 [WGS84]
Coördinaten: X: 128985; Y: 193176 [Lambert 72/50]
Station 17.2: Appels
Coördinaten: Long: 4,0425; Lat: 51,0304 [WGS84]
Coördinaten: X: 127022; Y: 191088 [Lambert 72/50]
Station 18.1: Uitbergen
Coördinaten: Long: 3,9607; Lat: 51,0139 [WGS84]
Coördinaten: X: 121274; Y: 189286 [Lambert 72/50]
Station 19.1: Wetteren
Coördinaten: Long: 3,8778; Lat: 51,0081 [WGS84]
Coördinaten: X: 115450; Y: 188672 [Lambert 72/50]
Station 20.1: Melle
Coördinaten: Long: 3,8051; Lat: 51,0065 [WGS84]
Coördinaten: X: 110346; Y: 188534 [Lambert 72/50]
Station 10.1: Boei 92
Coördinaten: Long: 4,297; Lat: 51,296 [WGS84]
Coördinaten: X: 144900; Y: 220600 [Lambert 72/50]
België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen, Zandvlietsluis Stations [Marine Regions]
Station 9.1: Boei 87
Coördinaten: Long: 4,2645; Lat: 51,3486 [WGS84]
Coördinaten: X: 142642; Y: 226445 [Lambert 72/50]

Spreiding in de tijd
31 Juli 1996 - 30 Oktober 1996
Elke twee dagen
13 Augustus 1996 - 14 Augustus 1996
3 September 1996 - 4 September 1996
9 Oktober 1996 - 10 Oktober 1996

Parameters
Ammonium
Chlorofyl a
Conductiviteit
Fosfaat (PO43-)
Getijverschil
Nitraat (NO3-)
Phytoplankton biomass
Phytoplankton density
pH-zuurtegraad
Saliniteit
Secchi diepte
Silicaat
watertemperatuur

Bijdrage door
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meerdata eigenaardata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde, meer
Andere relaties:
Fytoplankton dataset: micro-organismen en estuariene vlokken in het Schelde-estuarium (November 1997 en Juni 1998), meer
Fytoplankton dataset: diatomeeën in het Schelde-estuarium en het Elbe-estuarium (April 1993, Mei 1993), meer
Fytoplankton dataset: rivier-, brak- en zoetwatergetijdegebonden stations in het bekken van het Schelde-estuarium (zomer 1995 en lente 1996), meer

Project
OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
OMES 1: flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, meer
OMES 1: Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde, meer
Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). I, meer
Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). II, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Muylaert, K.; Van Wichelen, J.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (1999). Irregular flushing events regulate phytoplankton dynamics in a freshwater tidal estuary, in: Muylaert, K. Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary = Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied. pp. 103-117, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-08-10
Informatie laatst gewijzigd: 2013-04-09
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid