Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Metalen in de Scheldesedimenten

Periode: Januari 1991 tot December 1995
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Metalen; Sedimenten
Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meer, financier

Abstract
Randvoorwaarde voor het zich kunnen ontwikkelen van de natuur-, visserij- en recreatiefunctie is dat de verontreiniging van water en bodem wordt teruggedrongen. Het is daarom belangrijk de huidige en toekomstige metaalgehalten in het Schelde-estuarium te kennen. De bufferende rol van het sediment is daarbij doorslaggevend. Na sanering van de lozingen, zal het sediment blijven naleveren.
- Studie van de verdeling (opgelost/vast) van metalen in sedimenten
- Experimenteel onderzoek voor mobilisatieprocessie in sedimenten (i.f.v. fysico-chemische en microbiële processen
- De resultaten van deze studie zullen ingebracht worden in een aantal diagenetische modellen ten einde na te gaan of de procesvoorstelling in deze modellen de werkelijkheid benadert.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten