Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Analytical, Environmental and Geochemistry (VUB-AMGC)
https://we.vub.ac.be/nl/analytical-environmental-and-geo-chemistry

Engelse naam: Research group Analytical, Environmental and Geochemistry

Thesaurustermen (26) : Analytical chemistry; Analytical chemistry; Biochemie; Biogeochemie; Biogeochemische cyclus; Coastal ecosystems; Dioxines; Dioxins; Estuaria; Eutrofiëring; Hydrothermale activiteit; Koolstofcyclus; Koolwaterstoffen; Kwik; Mangroves; Marine chemistry; Metalen; Moeraslanden; Nutriëntencycli; Open ocean; Organometalen; Polluenten; Sporenelementen; Stabiele isotopen; Vervuiling; Zware metalen
MOG-kernwoorden (2) : Biogeochemie; Verontreinigende stoffen
Geografische termen (2) : ANE, Noordzee [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-629 32 75
Fax: +32-(0)2-629 32 74
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (5)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Voormalig geassocieerde personen (14)

Abstract:
De onderzoeksgroep Analytische, Milieu en Geochemie (AMGC) is gespecialiseerd in aard- en milieuwetenschappen. De wetenschappelijke benadering richt zich op het holistische gebruik van biogeochemische tracers, zoals elementaire concentraties (Cd, Pb, PGE, etc.) en isotopische verhoudingen (D/H, 18O/16O, 87Sr/88Sr, etc.), in sommige gevallen aangeduid als 'proxies', die worden gemeten op een substraat (bv. minerale fase, fossiel, mosselschelp, tanden, zeewater, ijskernen, etc.) om specifieke milieuparameters af te leiden (zoals ontstaansconditie, temperatuur, zuurgraad, zoutgehalte, CO2-niveau, samenstelling, bioproductiviteit, etc.). Variaties in deze proxies karakteriseren de factoren die (paleo)milieuveranderingen uitlokken of veroorzaken en documenteren op verschillende schalen de korte- en/of langetermijneffecten van deze veranderingen op het globale aardsysteem.

De groep ontwikkelt geavanceerde analysemethoden voor de studie van aquatische systemen zoals oceanen, kustecosystemen, estuaria, rivieren en meren. Een andere focus ligt op veranderingen in het verleden en het heden, paleoceanografie en reconstructie van paleomilieus. Deze ontwikkelingen zijn nauw verbonden met de studie van:
 • biogeochemische processen in de (paleo)oceanografie, begrip van mariene ecosystemen en de kwantificering van de productiviteit en exportproductie in open oceanen;
 • biogeochemische cycli van koolstof, stikstof en verontreinigende stoffen (anorganisch en organisch) in kustecosystemen;
 • metaalfluxen en microbiële diversiteit in verontreinigde mariene sedimenten;
 • de accumulatie van polluenten in mariene organismen;
 • etc.


Het AMGC is ook gespecialiseerd in:
 • de bemonstering van labiele, biobeschikbare opgeloste fracties van zowel voedzame als toxische sporenelementen;

 • de bepaling van sporenmetalen met behulp van inductief gekoppelde hoge-resolutie plasmamassaspectrometrie (HR-ICP-MS);

 • de bepaling van stabiele isotopen van waterstof, zuurstof, koolstof en stikstof met behulp van stabiele isotopenmassaspectrometrie (IRMS);

 • 2D-visualisatie met hoge resolutie van sporenmetalen in sedimenten met behulp van lasertechnologie gekoppeld aan ICP-MS;

 • de bepaling van Th/U-verhoudingen in deeltjes met behulp van een scintillatiedetector;

 • de meting van persistente organische koolwaterstoffen (dioxines en PCB's) met behulp van genetisch gemodificeerde cellijnen (CALUX).


Bovendien wordt µ-stralenfluorescentie ook gebruikt voor de bepaling van hoofd- en sporenelementen, alsmede Fourier transform infrarood (FTIR) spectroscopie om functionele groepen te bepalen. Lopend onderzoek heeft onder meer betrekking op de ontwikkeling van methoden voor de beoordeling van exportproductiefluxen, de 3D-visualisering van sporenelementen in sedimenten en de ontwikkeling van 3D-procesmodellen voor de beschrijving van hun gedrag. De onderzoeksgroep neemt deel aan verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten en werkt samen met Belgische en buitenlandse onderzoeksinstellingen.

Publicaties (78)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  ( 55 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Ma, T.; Perrot, V.; Baeyens, W.; Li, G.; Lievens, S.; Ngo, H.T.T.; Nguyen, T.T.T.; Leermakers, M.; Gao, Y. (2024). Mercury distribution, mobilization and bioavailability in polluted sediments of Scheldt Estuary and Belgian Coastal Zone. J. Hazard. Mater. 465: 133209. https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.133209, meer
 • Peer reviewed article Ma, T.; Baeyens, W.; Leermakers, M.; Smolíková, V.; Luo, M.; Li, G.; Vandeputte, D.; Perrot, V.; Gao, Y. (2023). Investigation on metal geochemical cycling in an anthropogenically impacted tidal river in Belgium. Sci. Total Environ. 882: 163604. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163604, meer
 • Peer reviewed article Perrot, V.; Ma, T.; Vandeputte, D.; Smolikova, V.; Bratkic, A.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Gao, Y. (2023). Origin and partitioning of mercury in the polluted Scheldt Estuary and adjacent coastal zone. Sci. Total Environ. 878: 163019. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163019, meer
 • Peer reviewed article Luo, M.; Zhou, C.; Ma, T.; Guo, W.; Percival, L.; Baeyens, W.; Gao, Y. (2022). Anthropogenic activities influence the mobilization of trace metals and oxyanions in coastal sediment porewaters. Sci. Total Environ. 839: 156353. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156353, meer
 • Peer reviewed article Smolíková, V.; Pelcová, P.; Ridošková, A.; Leermakers, M. (2022). Diffusive gradients in thin-films technique for uranium monitoring along a salinity gradient: a comparative study on the performance of Chelex-100, Dow-PIWBA, Diphonix, and Lewatit FO 36 resin gels in the Scheldt estuary. Talanta 240: 123168. https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2021.123168, meer
 • Peer reviewed article Abdulbur-Alfakhoury, E.; Trommetter, G.; Brion, N.; Dumoulin, D.; Reichstädter, M.; Billon, G.; Leermakers, M.; Baeyens, W. (2021). Distribution of platinum (Pt), palladium (Pd), and rhodium (Rh) in urban tributaries of the Scheldt River assessed by diffusive gradients in thin films technique (DGT). Sci. Total Environ. 784: 147075. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147075, meer
 • Peer reviewed article Gaulier, C.; Zhou, C.; Gao, Y.; Guo, W.; Reichstädter, M.; Ma, T.; Baeyens, W.; Billon, G. (2021). Investigation on trace metal speciation and distribution in the Scheldt estuary. Sci. Total Environ. 757: 143827. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143827, meer
 • Peer reviewed article Jacques, C.; Gkritzalis, T.; Tison, J.-L.; Hartley, T.; van der Veen, C.; Röckmann, T.; Middelburg, J.J.; Cattrijsse, A.; Egger, M.; Dehairs, F.; Sapart, C.J. (2021). Carbon and hydrogen isotope signatures of dissolved methane in the Scheldt Estuary. Est. Coast. 44(1): 137–146. https://dx.doi.org/10.1007/s12237-020-00768-3, meer
 • Peer reviewed article Vandermarken, T.; Gao, Y.; Baeyens, W.; Denison, M.S.; Croes, K. (2018). Dioxins, furans and dioxin-like PCBs in sediment samples and suspended particulate matter from the Scheldt estuary and the North Sea Coast: comparison of CALUX concentration levels in historical and recent samples. Sci. Total Environ. 626: 109-116. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.084, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; Gourgue, O.; de Brye, B.; Servais, P.; Ouattara, N.K.; Deleersnijder, E. (2014). Integrated modelling of faecal contamination in a densely populated river–sea continuum (Scheldt River and Estuary). Sci. Total Environ. 468-469: 31-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.08.019, meer
 • Peer reviewed article Elskens, M.; Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chou, L.; Deleersnijder, E.; Leermakers, M.; de Brauwere, A. (2014). Modelling metal speciation in the Scheldt Estuary: combining a flexible-resolution transport model with empirical functions. Sci. Total Environ. 476-477: 346-358. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.12.047, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; de Brauwere, A.; Elskens, M.; Croes, K.; Baeyens, W.; Leermakers, M. (2013). Evolution of trace metal and organic pollutant concentrations in the Scheldt River Basin and the Belgian Coastal Zone over the last three decades. J. Mar. Syst. 128: 52-61. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2012.04.002, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. Geophys. Res. Abstr. 15(EGU2013-13172): 1. dx.doi.org/, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.S.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. J. Mar. Syst. 128: 27-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2013.03.014, meer
 • Peer reviewed article Ouattara, N.K.; de Brauwere, A.; Billen, G.; Servais, P. (2013). Modelling faecal contamination in the Scheldt drainage network. J. Mar. Syst. 128: 77-88. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2012.05.004, meer
 • Peer reviewed article Dehairs, F.; Dehairs, F. (2012). Seasonal evolution of nitrate isotopic composition in the River Scheldt. Geophys. Res. Abstr. 14(EGU2012-2513): 1, meer
 • Peer reviewed article Charriau, A.; Lesven, L.; Gao, Y.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Ouddane, B.; Billon, G. (2011). Trace metal behaviour in riverine sediments: Role of organic matter and sulfides. Appl. Geochem. 26(1): 80-90. dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2010.11.005, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; de Brye, B.; Blaise, S.; Deleersnijder, E. (2011). Residence time, exposure time and connectivity in the Scheldt Estuary. J. Mar. Syst. 84(3-4): 85-95. dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2010.10.001, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; de Brye, B.; Servais, P.; Passerat, J.; Deleersnijder, E. (2011). Modelling Escherichia coli concentrations in the tidal Scheldt river and estuary. Wat. Res. 45(9): 2724-2738. dx.doi.org/10.1016/j.watres.2011.02.003, meer
 • Peer reviewed article Blaise, S.; de Brye, B.; de Brauwere, A.; Deleersnijder, E.; Delhez, E.J.M.; Comblen, R. (2010). Capturing the residence time boundary layer—application to the Scheldt Estuary. Ocean Dynamics 60(3): 535-554. dx.doi.org/10.1007/s10236-010-0272-8, meer
 • Peer reviewed article de Brye, B.; de Brauwere, A.; Gourgue, O.; Kärnä, T.; Lambrechts, J.; Comblen, R.; Deleersnijder, E. (2010). A finite-element, multi-scale model of the Scheldt tributaries, river, estuary and ROFI. Coast. Eng. 57(9): 850-863. dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2010.04.001, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; De Ridder, F.; Gourgue, O.; Lambrechts, J.; Comblen, R.; Pintelon, R.; Passerat, J.; Servais, P.; Elskens, M.; Baeyens, W.; Kärnä, T.; de Brye, B.; Deleersnijder, E. (2009). Design of a sampling strategy to optimally calibrate a reactive transport model: Exploring the potential for Escherichia coli in the Scheldt Estuary. Environ. Model. Softw. 24(8): 969-981. dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2009.02.004, meer
 • Peer reviewed article Hofmann, A.F.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Meysman, F.J.R. (2009). pH modelling in aquatic systems with time-variable acid-base dissociation constants applied to the turbid, tidal Scheldt estuary. Biogeosciences 6(8): 1539-1561. http://dx.doi.org/10.5194/bg-6-1539-2009, meer
 • Peer reviewed article Hofmann, A.F.; Meysman, F.J.R.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2009). Factors governing the pH in a heterotrophic, turbid, tidal estuary. Biogeosci. Discuss. 6: 197-240. dx.doi.org/10.5194/bgd-6-197-2009, meer
 • Peer reviewed article Kärnä, T.; de Brye, B.; de Brauwere, A.; Gourgue, O.; Deleersnijder, E. (2009). Multi-scale modelling of the Scheldt estuary with application to contaminant transport. Geophys. Res. Abstr. 11(EGU2009-11637-1): 1, meer
 • Peer reviewed article Mas, R.; Claeys, P.; Keppens, E.; Dehairs, F. (2009). Stable isotopic composition of bivalve shell organic matrix: Mytilus edulis collected along the Scheldt estuary. Geophys. Res. Abstr. 11(EGU2009-11632): 1, meer
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2009). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium. Est., Coast. and Shelf Sci. 85(2): 197-207. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.08.005, meer
 • Peer reviewed article Brion, N.; Andersson, M.G.I.; Elskens, M.; Diaconu, C.; Baeyens, W.; Dehairs, F.; Middelburg, J.J. (2008). Nitrogen cycling, retention and export in a eutrophic temperate macrotidal estuary. Mar. Ecol. Prog. Ser. 357: 87-99. dx.doi.org/10.3354/meps07249, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; de Brauwere, A.; Brion, N.; De Gieter, M.; Leermakers, M. (2007). Arsenic speciation in the River Zenne, Belgium. Sci. Total Environ. 384(1-3): 409-419. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2007.05.044, meer
 • Peer reviewed article Chen, M.S.; Wartel, S.; Lavkulich, L.M.; Baeyens, W.; Goeyens, L.; Brion, N. (2007). Organic matter and dissolved inorganic nitrogen distributions in estuarine muddy deposits. Aquat. ecosyst. health manag. 10(1): 69-85. dx.doi.org/10.1080/14634980701211896, meer
 • Peer reviewed article De Brabandere, L.; Brion, N.; Elskens, M.; Baeyens, W.; Dehairs, F. (2007). d15N dynamics of ammonium and particulate nitrogen in a temperate eutrophic estuary. Biogeochemistry 82(1): 1-14. http://dx.doi.org/10.1007/s10533-006-9047-1, meer
 • Peer reviewed article Sanctorum, H.; Windal, I.; Hanot, V.; Goeyens, L.; Baeyens, W. (2007). Dioxin and dioxin-like activity in sediments of the Belgian Coastal Area (Southern North Sea). Arch. Environ. Contam. Toxicol. 52(3): 317-325. http://dx.doi.org/10.1007/s00244-006-0063-x, meer
 • Peer reviewed article Andersson, M.G.I.; Brion, N.; Middelburg, J.J. (2006). Comparison of nitrifier activity versus growth in the Scheldt estuary - a turbid, tidal estuary in northern Europe. Aquat. Microb. Ecol. 42(2): 149-158. dx.doi.org/10.3354/ame042149, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Boschker, H.T.S. (2006). Bacterial carbon sources in coastal sediments: a cross-system analysis based on stable isotope data of biomarkers. Biogeosciences 3(2): 175-185 + suppl., meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Dehairs, F.A.; Lorrain, A.; Steenmans, D.; Baeyens, W.F.J.; André, L. (2006). Barium uptake into the shells of the common mussel (Mytilus edulis) and the potential for estuarine paleo-chemistry reconstruction. Geochim. Cosmochim. Acta 70(2): 395-407. https://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2005.09.015, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Lorrain, A.; Bouillon, S.; Willenz, P.; Dehairs, F.A. (2006). Stable carbon isotopic composition of Mytilus edulis shells: relation to metabolism, salinity, d13CDIC and phytoplankton. Org. Geochem. 37(10): 1371-1382. dx.doi.org/10.1016/j.orggeochem.2006.03.008, meer
 • Peer reviewed article Guelinckx, J.; Maes, J.; De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Ollevier, F.P. (2006). Migration dynamics of clupeoids in the Schelde estuary: a stable isotope approach. Est., Coast. and Shelf Sci. 66(3-4): 612-623. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2005.11.007, meer
 • Peer reviewed article Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; van der Zee, C.; Brion, N.; Borges, A.V. (2006). Time series of the partial pressure of carbon dioxide (2001-2004) and preliminary inorganic carbon budget in the Scheldt plume (Belgian coastal waters). Geochem. Geophys. Geosyst. 7(6): 16 pp. dx.doi.org/10.1029/2005GC001161, meer
 • Peer reviewed article Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; van der Zee, C.; Brion, N.; Borges, A.V. (2006). Time series of the partial pressure of carbon dioxide (2001-2004) and preliminary inorganic carbon budget in the Scheldt plume (Belgian coastal waters). Geophys. Res. Abstr. 8: 07238, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.F.J.; Leermakers, M.; De Gieter, M.; Nguyen, H.L.; Parmentier, K.; Panutrakul, S.; Elskens, M. (2005). Overview of trace metal contamination in the Scheldt estuary and effect of regulatory measures. Hydrobiologia 540(1-3): 141-154. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7129-4, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Boschker, H.T.S. (2005). Bacterial carbon sources in coastal sediments: a cross-system analysis based on stable isotope data of biomarkers. Biogeosci. Discuss. 2(5): 1617-1644 + suppl., meer
 • Peer reviewed article Gazeau, F.; Gattuso, J.P.; Middelburg, J.J.; Brion, N.; Schiettecatte, L.-S.; Frankignoulle, M.; Borges, A.V. (2005). Planktonic and whole system metabolism in a nutrient-rich estuary (the Scheldt estuary). Estuaries 28(6): 868-883. http://dx.doi.org/10.1007/BF02696016, meer
 • Peer reviewed article Gribsholt, B.; Boschker, H.T.S.; Struyf, E.; Andersson, M.; Tramper, A.; De Brabandere, L.; Van Damme, S.; Brion, N.; Meire, P.; Dehairs, F.; Middelburg, J.J.; Heip, C.H.R. (2005). Nitrogen processing in a tidal freshwater marsh: a whole-ecosystem 15N labeling study. Limnol. Oceanogr. 50(6): 1945-1959. dx.doi.org/10.4319/lo.2005.50.6.1945, meer
 • Peer reviewed article Moens, T.; Bouillon, S.; Gallucci, F. (2005). Dual stable isotope abundances unravel trophic position of estuarine nematodes. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 85(6): 1401-1407. dx.doi.org/10.1017/S0025315405012580, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Dasseville, R.; De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Vyverman, W. (2005). Dissolved organic carbon in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 64(4): 591-600. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2005.04.010, meer
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2005). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach. Hydrobiologia 540(1-3): 29-45. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7102-2, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Steenmans, D.; DeHairs, F.; Baeyens, W.; Navez, J.; André, L.; Keppens, E.; CALMARs group (2004). Calibration and validation of the mussel Mytilus edulis as an environmental archive. Geophys. Res. Abstr. 6: 04054, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; Leermakers, M.; Papina, T.; Saprykin, A.; Brion, N.; Noyen, J.; De Gieter, M.; Elskens, M.; Goeyens, L. (2003). Bioconcentration and biomagnification of mercury and methylmercury in North Sea and Scheldt estuary fish. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 45(4): 498-508. dx.doi.org/10.1007/s00244-003-2136-4, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; Monteny, F.; Leermakers, M.; Bouillon, S. (2003). Evalution of sequential extractions on dry and wet sediments. Anal. Bioanal. Chem. 376(6): 890-901. dx.doi.org/10.1007/s00216-003-2005-z, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; De Brabandere, L.; Ollevier, F.; Mees, J. (2003). The diet and consumption of dominant fish species in the upper Scheldt estuary, Belgium. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 83(3): 603-612. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315403007537h, meer
 • Peer reviewed article De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Van Damme, S.; Brion, N.; Meire, P.; Daro, N. (2002). d15N and d13C dynamics of suspended organic matter in freshwater and brackish waters of the Scheldt estuary. J. Sea Res. 48(1): 1-15. dx.doi.org/10.1016/s1385-1101(02)00132-6, meer
 • Peer reviewed article Hellings, L.; Dehairs, F.; Van Damme, S.; Baeyens, W. (2001). Dissolved inorganic carbon in a highly polluted estuary (the Scheldt). Limnol. Oceanogr. 46(6): 1406-1414. dx.doi.org/10.4319/lo.2001.46.6.1406, meer
 • Peer reviewed article Panutrakul, S.; Monteny, F.; Baeyens, W. (2001). Seasonal variations in sediment sulfur cycling in the Ballastplaat mudflat, Belgium. Estuaries 24(2): 257-265. http://dx.doi.org/10.2307/1352949, meer
 • Peer reviewed article Hellings, L.; Van Den Driessche, K.; Baeyens, W.; Keppens, E.; Dehairs, F. (2000). Origin and fate of dissolved inorganic carbon in interstitial waters of two freshwater intertidal areas: A case study of the Scheldt Estuary, Belgium. Biogeochemistry 51(2): 141-160. http://dx.doi.org/10.1023/A:1006472213070, meer
 • Peer reviewed article Van Ryssen, R.; Alam, M.; Goeyens, L.; Baeyens, W. (1998). The use of flux-corer experiments in the determination of heavy metal re-distribution in and of potential leaching from the sediments. Wat. Sci. Tech. 37(6-7): 283-290. http://dx.doi.org/10.1016/S0273-1223(98)00209-1, meer
 • Li, G.; Baeyens, W.; Leermakers, M.; Ma, T.; Gao, Y. (2024). Mobilization and distribution of trace metals in the Scheldt sediments, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 32, meer
 • Lievens, S.; Maris, T.; Gao, Y.; Brion, N. (2024). Past and present carbon dynamics in the Scheldt estuary as traced by changes in the isotopic composition of dissolved inorganic and particulate organic carbon, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 34, meer
 • Gaulier, C. (2021). Trace metals in estuarine and coastal waters: dynamics, speciation and bioavailability under various environmental conditions, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 9-10, meer
 • Smolíková, V.; Pelcová, P.; Ridošková, A.; Leermakers, M. (2021). The potential of diffusive gradients in thin films (DGT) technique as a monitoring tool for uranium in the aquatic environment, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 111, meer
 • Gaulier, C. (2020). Trace metals in estuarine and coastal waters: Dynamics, speciation and bioavailability under various environmental conditions. PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel/Université de Lille: Brussel/Rijsel. 314 pp., meer
 • Deman, F.; Brion, N.; Fripiat, F.; Verstraeten, D.; Dehairs, F. (2016). Stable isotopic composition of inorganic nitrogen substrates represent an efficient tool to investigate long term evolution of the Scheldt health condition, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 23, meer
 • Baeyens, W. (2012). The Scheldt River basin: effects of wastewater purification on surface water quality, in: Wynants, M. et al. (Ed.) Bridges over troubled waters. pp. 147-154, meer
 • Middelburg, J.J.; Andersson, M.; Boschker, E.; Brion, N.; Dehairs, F.; Dijkman, N.; Kromkamp, J.C.; Soetaert, K. (2011). Carbon and nitrogen cycling in the Scheldt estuary: the major players, long-term changes and an integrated view, in: Heip, C. et al. (Ed.) Aspects of coastal research in contribution to LOICZ in the Netherlands and Flanders (2002-2010). LOICZ Research & Studies, 38: pp. 148-154, meer
 • Struyf, E.; Gribsholt, B.; Boschker, E.; Dehairs, F.; Meire, P. (2011). N and Si cycling in freshwater tidal marshes, in: Heip, C. et al. (Ed.) Aspects of coastal research in contribution to LOICZ in the Netherlands and Flanders (2002-2010). LOICZ Research & Studies, 38: pp. 155-161, meer
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2010). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 45-70, meer
 • Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2010). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 113-136, meer
 • de Brye, B.; Deleersnijder, E.; de Brauwere, A.; Gourgue, O.; Passerat, J.; Servais, P. (2008). Finite element modelling of the Scheldt estuary and the adjacent Belgian/Dutch coastal zone with application to the transport of fecal bacteria, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 43, meer
 • Gillikin, D.P.; Dehairs, F.A.; Lorrain, A.; Steenmans, D.; Baeyens, W.F.J.; André, L. (2005). Barium uptake into the shells of the common mussel (Mytilus edulis) and the potential for estuarine paleo-chemistry reconstruction, in: Gillikin, D.P. Geochemistry of marine bivalve shells: the potential for paleoenvironmental reconstruction. pp. 183-207, meer
 • Wartel, S.; Chen, M.; Baeyens, W.F.J.; Dehairs, F.; Bouillon, S.; Leermaekers, M.; Van Den Winkel, P. (2004). Bepaling van de verhouding marien-fluviatiel slib in de beneden Zeeschelde in het voorjaar van 2004. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 66 pp., meer
 • Baeyens, W.; Leermakers, M.; De Gieter, M.; Nguyen, H.L.; Elskens, M. (2002). Trace contaminants in water-column and food-web of the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 27, meer
 • Brion, N.; De Brabandere, L.; De Galan, S.; Dehairs, F.A.; Baeyens, W. (2002). Nitrification in a highly polluted European estuary (the Scheldt estuary) and consequences on changing the natural isotopic ratio of 15N in particulate organic matter (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 29, meer
 • Brion, N.; De Galan, S.; Billen, G.; Garnier, J.; Middelburg, J. (2002). The nitrogen cycle in the Seine and Scheldt estuaries, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 24, meer
 • Chen, M.S.; Wartel, S. (2002). Flocculation in the Scheldt Estuary: a case study of intertidal mudflats, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 47, meer
 • De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Baeyens, W.F.J. (2002). Assessment of the pelagic food web structure of the Scheldt estuary from C and N stable isotope ratios, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 37, meer
 • De Brabandere, L.; Dehairs, F.A. (2002). d13C and d15N composition of suspended particular organic matter (SPOM) and zooplankton in the eutrophic Scheldt estuary (Belgium) (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 32, meer
 • De Brabandere, L.; Fisseha, R.; Dehairs, F. (2001). Biogeochemical reworking of sewage discharged in the Scheldt Estuary (Belgium) influences nitrogen and carbon isotopic composition of the aquatic food chain, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 36-37, meer
 • Wartel, S.; Keppens, E.; Nielsen, P.E.; Dehairs, F.; Van Den Winkel, P.; Cornand, L. (1993). Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden Zeeschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 16 + bijlagen pp., meer
 • Baeyens, W.; Gillain, G.; Hoenig, M.; Dehairs, F. (1986). Mobilization of major trace elements at the water-sediment interface in the Belgian coastal area and the Scheldt Estuary, in: Nihoul, J.C.J. (Ed.) Marine interfaces ecohydrodynamics: proceedings of the 17th International Liège Colloquium on Ocean Hydrodynamics. Elsevier Oceanography Series, 42: pp. 453-485. dx.doi.org/10.1016/S0422-9894(08)71059-6, meer

Projecten (36)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • Accumulatie van metalen in bivalven: schelpen als bio-indicatoren in estuariene en mariene milieus, meer
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Beneden Zeeschelde: langdurige sedimentatie meetreeks - Sedimenten van Stort- en Baggerplaasten. Vergelijkende studie van de concentratie aan organisch materiaal, meer
 • Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden Zeeschelde, meer
 • Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden-Zeeschelde in het voorjaar van 1998, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • De analyse van kwikderivaten in vissen die voor lokale consumptie gevangen worden alsook het achterhalen van de oorzaak van hogere, toxische niveau's, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • EUROTRAC-ASE/2: Atmosferisch transport, depositie en lucht-zee uitwisseling van Hg, meer
 • Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Kwantificering van het transfer: 'rietafval-zooplankton' in de Zeeschelde, meer
 • MANUDYN III: Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, meer
 • Metalen in de Scheldesedimenten, meer
 • Monitoring van metalen en radioactieve stoffen in zeewater en gesuspendeerde stoffen, meer
 • OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • OMES 1: Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, meer
 • OMES 3 Main: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 3: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • OMES 4 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 4: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 5: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Onderhoud en gebruik van een laboratorium-container aan boord van het onderzoeksschip Belgica, voor toezicht op mariene verontreiniging, meer
 • Sedigrafische analyse van het lutum-gehalte van bodemmonsters van Westerschelde en Beneden Zeeschelde en vergelijkend onderzoek met de Laserdiffractiemethode, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • TIMOTHY: Tracing and Integrated Modeling of Natural and Antropogenic Effects on Hydrosystems, meer
 • Vergelijkende studie naar de bioaccumulatie en effecten van metalen in mosselen tussen een gematigd en een subtropisch gebied: het Schelde estuarium (Antwerpse haven- Vlaanderen) en de Richards Baai Haven (Zuid-Afrika), meer
 • Westerschelde en Beneden-Zeeschelde: Sedigrafische analyse lutumgehalte bodemmonsters Juli 2001, meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • Zware metalen in sedimenten van de Schelde, meer

Datasets (12)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Ecosystem management group (ECOBE) - UA, Belgium; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry - ULB, Belgium; Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry - VUB, Belgium., Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): OMES: 13-hours measurements on the Zeeschelde., meer
 • Ecosystem management group (ECOBE) - UA; De Vlaamse Waterweg nv; (2019): OMES monitoring data Zeeschelde since 1995. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ., meer
 • Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry - VUB, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the carbon cycle in the flemish part of the Scheldt estuary., meer
 • Leermakers, M.; Gao, Y.; Gabelle, C.: Lojen, S.; Ouddane, B. Wartel, M; Baeyens, W. (2005). Dataset on the determination of high resolution porewater profiles of trace metals in sediments of the Rupel river (Belgium) using DET (Diffusive Equilibrium in Thin films) and DGT (Diffusive Gradients in Thin films) techniques. Available on (URL), accessed on (date)., meer
 • Hydrochemische data in Rhone (Z Frankrijk) en Schelde (België) estuaria (vanaf 1991), meer
 • Kwik en Arseen speciatie en spore-metaal concentraties in vis van het Schelde-estuarium en de Noordzee, meer
 • Kwik speciatie in het Schelde-estuarium en de Noordzee (1991-1998), meer
 • Monitoring hydrografie, waterkwaliteit en contaminanten voor het Belgische continentaal plat en de Westerschelde, meer
 • STARDUST Phase 2, meer
 • Stabiele koolstof isotopen samenstelling (delta 13C) of DIC en POM in Schelde, meer
 • Zware metalen (plus nutriënten en koolstof) in sediment van het Schelde-estuarium (België) (1991-94), meer
 • Zware metalen in het Schelde-estuarium en de Noordzee (1995-1999), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets