Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. ir. Baeyens, Willy
ORCID
ResearcherID

Vorig instituut  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
  Functie: Departementshoofd

Projecten (21)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • Atmosferisch transport, depositie en lucht-zee uitwisseling van Hg, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • De analyse van kwikderivaten in vissen die voor lokale consumptie gevangen worden alsook het achterhalen van de oorzaak van hogere, toxische niveau's, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Metalen in de Scheldesedimenten, meer
 • Onderhoud en gebruik van een laboratorium-container aan boord van het onderzoeksschip Belgica, voor toezicht op mariene verontreiniging, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • Tracing and Integrated Modeling of Natural and Antropogenic Effects on Hydrosystems, meer
 • Vergelijkende studie naar de bioaccumulatie en effecten van metalen in mosselen tussen een gematigd en een subtropisch gebied: het Schelde estuarium (Antwerpse haven- Vlaanderen) en de Richards Baai Haven (Zuid-Afrika), meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • Zware metalen in sedimenten van de Schelde, meer

Datasets (2)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Leermakers, M.; Gao, Y.; Gabelle, C.: Lojen, S.; Ouddane, B. Wartel, M; Baeyens, W. (2005). Dataset on the determination of high resolution porewater profiles of trace metals in sediments of the Rupel river (Belgium) using DET (Diffusive Equilibrium in Thin films) and DGT (Diffusive Gradients in Thin films) techniques. Available on (URL), accessed on (date)., meer
 • STARDUST Phase 2, meer

Publicaties (110)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (45) [show]
Peer reviewed publicaties (9) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (29) [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (15) [show]
Overige publicaties (3) [show]
Thesis (co-)promotor (3) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets