Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta [ME-3e. Macrobenthos of the Sea-Scheldt with special reference to the distribution and role of Oligochaeta]

Beschrijving
Studie naar het voorkomen, in ruimte en tijd van macro-bodeminvertebraten in de sedimenten van de volledige Zeeschelde in het kader van het OMES project (1995-1998). meer

Een eenmalige bemonstering op 143 stations langsheen de zout-en dieptegradiënt van de Zeeschelde in september/oktober 1996. Deze dataset werd aangevuld met een temporele-maandelijkse bemonstering van 4 geselecteerde stations (december 1995-februari 1997) . Experimenteel werk werd verricht naar de bioturberende rol van Oligochaeta in de zoetwatersedimenten van de Zeeschelde.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Bodemstalen (bv. boorstaal, baggerstaal, schepstaal)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Benthos, Biodiversiteit, Biomassa, Bodembemonstering, Densiteit, Dieptegradiënt, Estuarien milieu, Macrobenthos, Oligochaeta, Saliniteitsgradiënt, Soortensamenstelling, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, België, Zeeschelde, Groot Buitenschoor, België, Zeeschelde, Temse, Acari, Balanus improvisus Darwin, 1854, Bathyporeia pilosa Lindström, 1855, Ceratopogonidae Newman, 1834, Chironomidae, Copepoda, Corophium volutator (Pallas, 1766), Diptera, Eteone longa (Fabricius, 1780), Heteromastus filiformis (Claparède, 1864), Hydrobia ulvae (Pennant, 1777), Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862, Littorina littorea (Linnaeus, 1758), Macoma balthica (Linnaeus, 1758), Manayunkia aestuarina (Bourne, 1883), Mysella bidentata (Montagu, 1803), Nereis (Hediste) diversicolor O.F. Müller, 1776, Nereis (Neanthes) succinea Leuckart, 1847, Oligochaeta, Ostracoda, Paranais litoralis (Müller, 1784), Platyhelminthes, Polydora ligni Webster, 1879, Polydora redeki Horst, 1920, Tubificidae d'Udekem, 1855

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
Mariekerke-voetveer
Appels
stations in mesohalinicum (Antwerpen - B/NL grens)
oligohalinicum (Rupelmonde-Antwerpen)
zoetwatergetijdegebied (Melle-Rupelmonde)
België, Zeeschelde, Groot Buitenschoor Stations [Marine Regions]
Groot Buitenschoor R
België, Zeeschelde, Temse Stations [Marine Regions]
Ballooi-Temse

Spreiding in de tijd
December 1995 - Februari 1997
September 1996 - Oktober 1996
Maandelijks

Taxonomic coverage
Acari [WoRMS]
Balanus improvisus Darwin, 1854 [WoRMS]
Bathyporeia pilosa Lindström, 1855 [WoRMS]
Ceratopogonidae Newman, 1834 [WoRMS]
Chironomidae [WoRMS]
Copepoda [WoRMS]
Corophium volutator (Pallas, 1766) [WoRMS]
Diptera [WoRMS]
Eteone longa (Fabricius, 1780) [WoRMS]
Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) [WoRMS]
Hydrobia ulvae (Pennant, 1777) [WoRMS]
Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862 [WoRMS]
Littorina littorea (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Macoma balthica (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Manayunkia aestuarina (Bourne, 1883) [WoRMS]
Mysella bidentata (Montagu, 1803) [WoRMS]
Nereis (Hediste) diversicolor O.F. Müller, 1776 [WoRMS]
Nereis (Neanthes) succinea Leuckart, 1847 [WoRMS]
Oligochaeta [WoRMS]
Ostracoda [WoRMS]
Paranais litoralis (Müller, 1784) [WoRMS]
Platyhelminthes [WoRMS]
Polydora ligni Webster, 1879 [WoRMS]
Polydora redeki Horst, 1920 [WoRMS]
Tubificidae d'Udekem, 1855 [WoRMS]

Parameters
Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV)
Biomassa oligocheata
Breedte 5de segment
Densiteit Oligochaeta
edta-exopolymeren gehalte
Korrelgrootte
Ontwikkelingsstadia in populatie
Organische stof
Redox
Saliniteit
soortenrijkdom/biodiversiteit
water-exopolymeren gehalte
Zuurstof saturatie

Bijdrage door
Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata creatoranalyse van de monsters
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-3 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
OMES monitoring data Zeeschelde since 1995, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta: eindrapport OMES 1995-1998, partim Benthos. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.4. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 81 pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-08-14
Informatie laatst gewijzigd: 2009-03-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid