Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

em. prof. dr. Vincx, Magda [ gepensioneerd ]

Expertise
Taxonomische term: Nematoda [WoRMS]
 

Vorig instituut  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
  Functie: Emeritus Gewoon hoogleraar - Bioloog

Projecten (18)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
 • Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Ecologie van fouling-organismen: een detailstudie van Mytilopsis leucophaeata (Bivalvia, Dreissenidae), meer
 • Ecologie van macrozoöbenthos in de Zeeschelde, meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Hormonenverstoring in het Schelde estuaruim: verspreiding, blootstelling, effecten, meer
 • Kwantificeren van koolstof-, stikstof-, fosfor- en zuurstofbudgetten van het Westerschelde estuarium: integratie van observaties en numerieke methoden, meer
 • Microdistributie en activiteit van vrijlevende aquatische nematoden in een heterogeen milieu, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, meer
 • Structuur en functie van het benthos in estuariene en kustecosystemen in relatie tot huidige en toekomstige antropogene invloeden, meer
 • Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, meer
 • Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • Voedingsecologie en populatiedynamica van de brakwateraasgarnaal Neomysis integer in relatie tot de maximum turbiditeitszone van estauria, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer

Datasets (6)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Bisschop, G. & Vincx, M. (1976). Nematode fauna of the North Sea near the Westerschelde Estuary. Ghent University, Department of Biology, Marine Biology Section (MARBIOL), Belgium., meer
 • Mortier S.; Vincx M.; Marine Biology Section; Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Tidal and diurnal rhythms of the hyperbenthos at the 'Vlakte van de Raan' on 14 October 1996., meer
 • Sharma, J. Vincx, M. (1980). A study of the nematode fauna of three estuaries in the Netherlands. Ghent University, Department of Biology, Marine Biology Section (MARBIOL), Belgium., meer
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • Macrobenthos in de monding van de Westerschelde (1984), meer
 • Meiobenthos of the Southern Bight of the North Sea, Western Scheldt and also Greenland, Antarctica and the Kenyan mangroves, meer

Publicaties (153)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (45) [show]
Peer reviewed publicaties (3) [show]
Boekhoofdstukken (32) [show]
Abstracts (17) [show]
Rapporten (18) [show]
Overige publicaties (5) [show]
Thesis (co-)promotor (32) [show]
Thesis begeleider [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets