Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent-MARBIOL)
www.marinebiology.ugent.be

Engelse naam: Marine Biology Research Group
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie (UGent), meer

Thesaurustermen (15) : Artificiële substraten; Benthos; Biodiversiteit; Diepzee; Epibenthos; Estuaria; Macrobenthos; Marien milieu; Mariene ecologie; Meiobenthos; Stranden; Taxonomie; Voedselketen; Zandbanken; Zandige stranden
MOG-kernwoorden (14) : (Micro)plastics; Aquacultuur; Biochemie; Biodiversiteit; Biogeochemie; Blauwe economie; Ecosysteemfunctioneren; Hernieuwbare energie; Klimaatverandering; Koolstofcaptatie; Niet-inheemse soorten; Onderwatergeluid; Taxonomie; Vis(sen)
Taxonomische termen (7) : Bacillariophyceae [WoRMS]; Copepoda [WoRMS]; Crustacea [WoRMS]; Mollusca [WoRMS]; Nematoda [WoRMS]; Polychaeta [WoRMS]; Rotifera [WoRMS]
Geografische termen (2) : ANE, Noordzee [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Campus De Sterre, S8
Krijgslaan 281
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 85 28
Fax: +32-(0)9-264 85 98
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (8)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (2)

Voormalig geassocieerde personen (43)

Abstract:
De afdeling Mariene Biologie (MARBIOL) verricht ecologisch en systematisch onderzoek naar mariene ecosystemen. Sinds de oprichting in de jaren 1970 vond er een geografische uitbreiding van de studiegebieden plaats (Noordzee tot tropische en polaire gebieden, inclusief diepzee-ecosystemen), alsook een verschuiving van morfologische, taxonomische en ecologische studies op basis van veldwaarnemingen naar procesgerichte en functionele studies met een experimentele, bio(geo)chemische en moleculaire benadering. De beleidsgerichte vragen inzake duurzame visserij, mariene ruimtelijke ordening en natuurbehoud vormen belangrijke elementen in de valorisatie van het fundamenteel onderzoek van de groep. Het onderzoek spitst zich toe op drie onderzoekspijlers:
 • Biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen: Het verlies aan mariene biodiversiteit en de verspreiding invasieve soorten vormen een probleem voor het functioneren van ecosystemen, waardoor de levering van ecosysteemgoederen en -diensten in gevaar komt en dus het menselijk welzijn kunnen impacteren. Door laboratorium- en veldexperimenten en observationele studies uit te voeren, wordt gestreefd naar een beter begrip van het mariene ecosysteem, waardoor de basis en de beste praktijken worden verkregen om een gezond ecosysteembeheer te onderbouwen. In dit verband bestudeert de groep de structuur van het voedselweb en de energiestroom, interacties tussen soorten, verspreidingsecologie, populatiedynamiek, acclimatisering en aanpassing, taxonomie, patronen van diversiteit en gemeenschapsstructuur, relaties binnen diversiteit-ecosysteemwerking, weerstand en veerkracht van populaties, gemeenschappen en ecosysteemwerking, koolstof- en nutriëntencyclus, en koolstofcaptatie in mariene sedimenten;
 • Antropogene impact en klimaatverandering: MARBIOL wil vooruitgang boeken op het vlak van de klimaatveranderingsecologie en de beoordeling van antropogene effecten in het algemeen, aangezien mariene gemeenschappen steeds meer onder druk komen te staan. De groep heeft specifieke belangstelling voor de manier waarop ecosystemen, en specifiek bentische systemen, gemeenschappen en soorten, omgaan met die veranderingen op het niveau van individuen en populaties en hoe deze ecologische patronen vormen over ruimtelijke schalen. Het onderzoek omvat de studie van de effecten van microplastics, de impact van diepzeemijnbouw, het effect van offshore windmolenparken en antropogeen onderwatergeluid, de impact van visserij en aquacultuur, de effecten van specifieke aspecten van wereldwijde veranderingen zoals verzuring en opwarming van de oceaan, afname van zeeijs en terugtrekking van gletsjers op het functioneren van mariene ecosystemen, interacties tussen soorten en de energiestroom in mariene voedselwebben;
 • Beheer van mariene hulpbronnen en milieu: De groep streeft naar een beter inzicht in de complexiteit van mariene hulpbronnen (en aanverwante activiteiten) en milieubeheer om sturing te geven aan duurzame waardecreatie. Inzicht in de wisselwerking tussen alle belanghebbenden (beleid, wetenschap, industrie en samenleving) en de onderliggende effecten van de exploitatie van mariene hulpbronnen is essentieel voor een duurzaam gebruik van de zee. In deze context is het onderzoek gericht op diepzeemijnbouw, hernieuwbare mariene energie, milieumonitoring, visserij, aquacultuur, zandwinning en de rol van biodiversiteit voor kustherstel.

Publicaties (212)  Top | Personen | Projecten | Evenement | Datasets 
  ( 104 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Vigliano Relva, J.; Van Colen, C.; Barhdadi, W.; Daly, A.J.; De Troch, M. (2024). Temperature increase alters relative fatty acid composition and has negative effects on reproductive output of the benthic copepod Tachidius discipes (copepoda: Harpacticoida). Mar. Biol. (Berl.) 171(1): 22. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-023-04343-9, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Goossens, J.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Moens, T.; Goethals, P.; Verhelst, P. (2023). Turning the tide: understanding estuarine detection range variability via structural equation models. Animal Biotelemetry 11(1): 38. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-023-00348-9, meer
 • Peer reviewed article Goossens, J.; Woillez, M.; LeBris, A.; Verhelst, P; Moens, T.; Torreele, E.; Reubens, J. (2023). Acoustic and archival technologies join forces: A combination tag. Methods Ecol. Evol. 14(3): 860-866. https://dx.doi.org/10.1111/2041-210x.14045, meer
 • Peer reviewed article Buyse, J.; Hostens, K.; Degraer, S.; De Backer, A. (2022). Long-term series demonstrate small-scale differences in trends within fish assemblages explained by climate variability. Est., Coast. and Shelf Sci. 264: 107663. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107663, meer
 • Peer reviewed article Vafeiadou, A.-M.; Derycke, S.; Rigaux, A.; De Meester, N.; Guden, R.M.; Moens, T. (2022). Microbiome differentiation among coexisting nematode species in estuarine microhabitats: a metagenetic analysis. Front. Mar. Sci. 9: 881566. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2022.881566, meer
 • Peer reviewed article Buys, B.; Derycke, S.; De Meester, N.; Moens, T. (2021). Colonization of macroalgal deposits by estuarine nematodes through air and potential for rafting inside algal structures. PLoS One 16(4): e0246723. https://hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0246723, meer
 • Peer reviewed article Fang, X.; Cozzoli, F.; Smolders, S.; Knights, A.; Moens, T.; Soetaert, K.; Van Colen, C. (2021). Hindcasting ecosystem functioning change in an anthropogenized estuary: Implications for an era of global change. Front. Mar. Sci. 8: 747883. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.747833, meer
 • Peer reviewed article Fang, X.; Moens, T.; Knights, A.; Soetaert, K.; Van Colen, C. (2021). Allometric scaling of faunal-mediated ecosystem functioning: A case study on two bioturbators in contrasting sediments. Est., Coast. and Shelf Sci. 254: 107323. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107323, meer
 • Peer reviewed article Vafeiadou, A.-M.; Moens, T. (2021). Effects of temperature and interspecific competition on population fitness of free-living marine nematodes. Ecol. Indic. 120: 106958. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106958, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Luca, S.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). Combining disciplines: dealing with observed and cryptic animal residencies in passive telemetry data by applying econometric decision-making models. Ecol. Model. 438: 109340. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109340, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Baetens, J.M.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). Quantifying and reducing epistemic uncertainty of passive acoustic telemetry data from longitudinal aquatic systems. Ecological Informatics 59: 101133. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2020.101133, meer
 • Peer reviewed article Mestdagh, S.; Fang, X.; Soetaert, K.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Van Colen, C. (2020). Seasonal variability in ecosystem functioning across estuarine gradients: The role of sediment communities and ecosystem processes. Mar. Environ. Res. 162: 105096. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105096, meer
 • Peer reviewed article Oliveira, N.R.; Moens, T.; Fonseca, G.; Nagata, R.M.; Custodio, M.R.; Gallucci, F. (2020). Response of life-history traits of estuarine nematodes to the surfactant sodium dodecyl sulfate. Aquat. Toxicol. 227: 105609. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105609, meer
 • Peer reviewed article Piarulli, S.; Vanhove, B.; Comandini, P.; Scapinello, S.; Moens, T.; Vrielinck, H.; Sciutto, G.; Prati, S.; Mazzeo, R.; Booth, A.M.; Van Colen, C.; Airoldi, L. (2020). Do different habits affect microplastics contents in organisms? A trait-based analysis on salt marsh species. Mar. Pollut. Bull. 153: 110983. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.110983, meer
 • Peer reviewed article Tahon, G.; Lebbe, L.; De Troch, M.; Sabbe, K.; Willems, A. (2020). Leeuwenhoekiella aestuarii sp. nov., isolated from salt-water sediment and first insights in the genomes of Leeuwenhoekiella species. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 70(3): 1706-1719. https://dx.doi.org/10.1099/ijsem.0.003959, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Vanhove, B.; Diem, A.; Moens, T. (2020). Does microplastic ingestion by zooplankton affect predator-prey interactions? An experimental study on larviphagy. Environ. Pollut. 256: 113479. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113479, meer
 • Peer reviewed article Fang, X.; Mestdagh, S.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Soetaert, K.; Van Colen, C. (2019). Spatio-temporal variation in sediment ecosystem processes and roles of key biota in the Scheldt estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 222: 21-31. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2019.04.001, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Wydooghe, B.; Milotic, T.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Pauwels, I. (2019). The need for aquatic tracking networks: the permanent Belgian Acoustic Receiver Network. Animal Biotelemetry 7(2): 2. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-019-0164-8, meer
 • Peer reviewed article Wu, X.; Vanreusel, A.; Hauquier, F.; Moens, T. (2019). Environmental drivers of nematode abundance and genus composition at two spatial scales on an estuarine intertidal flat. Hydrobiologia 846(1): 193-214. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-019-04064-5, meer
 • Peer reviewed article Wu, X.; Bezerra, T.; Van Gansbeke, D.; Moens, T. (2019). Natural stable isotope ratios and fatty acid profiles of estuarine tidal flat nematodes reveal very limited niche overlap among co-occurring species. PeerJ 7: e7864. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.7864, meer
 • Peer reviewed article D'Hondt, A.-S.; Stock, W.; Blommaert, L.; Moens, T.; Sabbe, K. (2018). Nematodes stimulate biomass accumulation in a multispecies diatom biofilm. Mar. Environ. Res. 140: 78-89. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2018.06.005, meer
 • Peer reviewed article Guden, R.M.; Vafeiadou, A.-M.; De Meester, N.; Derycke, S.; Moens, T. (2018). Living apart-together: microhabitat differentiation of cryptic nematode species in a saltmarsh habitat. PLoS One 13(9): e0204750. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0204750, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.; Rivera, F.C.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2018). Selective and context-dependent effects of chemical stress across trophic levels at the basis of marine food webs. Ecol. Appl. 28(5): 1342-1353. https://dx.doi.org/10.1002/eap.1737, meer
 • Peer reviewed article Mestdagh, S.; Bagaço, L.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; De Smet, B.; Moens, T.; van Colen, C.; De Smet, B. (2018). Functional trait responses to sediment deposition reduce macrofauna-mediated ecosystem functioning in an estuarine mudflat. Biogeosciences 15(9): 2587-2599. https://doi.org/10.5194/bg-15-2587-2018, meer
 • Peer reviewed article Mevenkamp, L.; Ong, E.Z.; Van Colen, C.; Vanreusel, A.; Guilini, K. (2018). Combined, short-term exposure to reduced seawater pH and elevated temperature induces community shifts in an intertidal meiobenthic assemblage. Mar. Environ. Res. 133: 32-44. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2017.11.002, meer
 • Peer reviewed article Van Wichelen, J.; Belpaire, C.; Buysse, D.; Baeyens, R.; Verhelst, P.; Vergeynst, J.; Pauwels, I.; Van Thuyne, G.; De Meyer, J.; Stevens, M.; Vlietinck, K.; Mouton, A.; Coeck, J. (2018). Kan Vlaanderen het tij nog keren voor de Europese paling? Effecten van tien jaar Europese bescherming op het voortbestaan van de Paling in Vlaanderen. Natuur.Focus 17(1): 4-10, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; Mouton, A. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 260-268. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2018.08.025, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; De Meyer, J.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Unimodal head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) from the Zeeschelde does not support disruptive selection. PeerJ 6: e5773. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.5773, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Coeck, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. Fish. Res. 199: 252-262. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.10.018, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Pauwels, I.; Verhelst, P.; Vandamme, L.; Baeyens, R.; Reubens, J.; Coeck, J. (2017). Successful external acoustic tagging of twaite shad Alosa fallax (Lacépède 1803). Fish. Res. 191: 36-40. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.03.003, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2017). Different response-effect trait relationships underlie contrasting responses to two chemical stressors. J. Ecol. 105(6): 1598-1609. https://dx.doi.org/10.1111/1365-2745.12777, meer
 • Peer reviewed article Taheri, M.; Giunio, M.; De Troch, M.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2017). Effect of short-term hypoxia on the feeding activity of abundant nematode genera from an intertidal mudflat. Nematology (Leiden) 19(1): 1-13. https://dx.doi.org/10.1163/15685411-00003028, meer
 • Peer reviewed article Mevenkamp, L.; Van Campenhout, J.; Vanreusel, A. (2016). Experimental evidence for selective settlement of meiofauna from two distinct environments after sediment suspension. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 474: 195-203. http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2015.10.005, meer
 • Peer reviewed article Van Campenhout, J.; Vanreusel, A. (2016). Closely related intertidal and deep-sea Halomonhystera species have distinct fatty acid compositions. Helgol. Mar. Res. 70: 8. https://dx.doi.org/10.1186/s10152-016-0467-6, meer
 • Peer reviewed article Werbrouck, E.; Van Gansbeke, D.; Vanreusel, A.; Mensens, C.; De Troch, M. (2016). Temperature-induced changes in fatty acid dynamics of the intertidal grazer Platychelipus littoralis (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida): insights from a short-term feeding experiment. J. Therm. Biol. 57: 44-53. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtherbio.2016.02.002, meer
 • Peer reviewed article Cnudde, C.; Moens, T.; Werbrouck, E.; Lepoint, G.; Van Gansbeke, D.; De Troch, M. (2015). Trophodynamics of estuarine intertidal harpacticoid copepods based on stable isotope composition and fatty acid profiles. Mar. Ecol. Prog. Ser. 524: 225-239. http://dx.doi.org/10.3354/meps11161, meer
 • Peer reviewed article De Meester, N.; dos Santos, G.A.P.; Rigaux, A.; Valdes, Y.; Derycke, S.; Moens, T. (2015). Daily temperature fluctuations alter interactions between closely related species of marine nematodes. PLoS One 10(7): e0131625. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0131625, meer
 • Peer reviewed article Decleyre, H.; Heylen, K.; Van Colen, C.; Willems, A. (2015). Dissimilatory nitrogen reduction in intertidal sediments of a temperate estuary: small scale heterogeneity and novel nitrate-to-ammonium reducers. Front. Microbiol. 6(1124): 13 pp. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2015.01124, meer
 • Peer reviewed article Decleyre, H.; Heylen, K.; Sabbe, K.; Tytgat, B.; Deforce, D.; Van Nieuwerburgh, F.; Van Colen, C.; Willems, A. (2015). A doubling of microphytobenthos biomass coincides with a tenfold increase in denitrifier and total bacterial abundances in intertidal sediments of a temperate estuary. PLoS One 10(5): e0126583. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0126583, meer
 • Peer reviewed article Macheriotou, L.; Braeckman, B.P.; Rigaux, A.; De Meester, N.; Moens, T.; Derycke, S. (2015). Intraspecific functional trait variability does not result in higher fitness under thermal stress in a free-living marine nematode. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 472: 14-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2015.06.016, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Van Regenmortel, T.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Schelde estuary: spatio-temporal distribution patterns and population dynamics. J. Sea Res. 97: 28-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2014.12.008, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Ampe, B.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). On the distribution and population dynamics of the ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Belgian part of the North Sea and Westerschelde estuary. Mar. Environ. Res. 110: 33-44. http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2015.07.011, meer
 • Peer reviewed article Moens, T.; Vafeiadou, A.-M.; De Geyter, E.; Vanormelingen, P.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2014). Diatom feeding across trophic guilds in tidal flat nematodes, and the importance of diatom cell size. J. Sea Res. 92: 125-133. http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.08.007, meer
 • Peer reviewed article Van Campenhout, J.; Derycke, S.; Moens, T.; Vanreusel, A. (2014). Differences in life-histories refute ecological equivalence of cryptic species and provide clues to the origin of bathyal Halomonhystera (Nematoda). PLoS One 9(11): e111889. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0111889, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Verbelen, D.; Devos, K.; Agten, L.; Van Tomme, J.; Vincx, M.; Degraer, S. (2014). Sediment-benthos relationships as a tool to assist in conservation practices in a coastal lagoon subjected to sediment change. Biodivers. Conserv. 23(4): 877-889. https://dx.doi.org/10.1007/s10531-014-0638-1, meer
 • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2014). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: A space-use conflict example within the context of marine spatial planning. Ocean Coast. Manag. 96: 61-72. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.04.022, meer
 • Peer reviewed article Derycke, S.; Backeljau, T.; Moens, T. (2013). Dispersal and gene flow in free-living marine nematodes. Front. Zool. 10: 1. http://dx.doi.org/10.1186/1742-9994-10-1, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verdonck, F.; Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Wille, K.; Goffin, A.; Rappé, K.; Janssen, C.R. (2013). Monitoring micropollutants in marine waters, can quality standards be met? Mar. Pollut. Bull. 69(1-2): 243-250. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.12.024, meer
 • Peer reviewed article Adam, S.; De Backer, A.; De Wever, A.; Sabbe, K.; Toorman, E.A.; Vincx, M.; Monbaliu, J. (2011). Bio-physical characterization of sediment stability indicators for mudflats using remote sensing: a laboratory experiment, in: Le Hir, P. et al. (Ed.) Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Continental Shelf Research, 31(10, Suppl.): pp. S26-S35. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2009.12.008, meer
 • Peer reviewed article Rappé, K.; Fockedey, N.; Van Colen, C.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2011). Spatial distribution and general population characteristics of mysid shrimps in the Westerschelde estuary (SW Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 91(2): 187-197. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.10.017, meer
 • Peer reviewed article Van den Meersche, K.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2011). Plankton dynamics in an estuarine plume: a mesocosm 13C and 15N tracer study. Mar. Ecol. Prog. Ser. 429: 29-43. dx.doi.org/10.3354/meps09097, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2010). Macrobenthos recruitment success in a tidal flat: feeding trait dependent effects of disturbance history. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 385(1-2): 79-84. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2010.01.009, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2010). Long-term divergent tidal flat benthic community recovery following hypoxia-induced mortality. Mar. Pollut. Bull. 60(2): 178-186. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.09.028, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Elliott, M.; Cattrijsse, A. (2009). Macrofaunal communities in the habitats of intertidal marshes along the salinity gradient of the Schelde estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 84(1): 45-53. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.05.029, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Lenoir, J.; De Backer, A.; Vanelslander, B.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Settlement of Macoma balthica larvae in response to benthic diatom films. Mar. Biol. (Berl.) 156(10): 2161-2171. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-009-1246-6, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Snoeck, F.; Struyf, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2009). Macrobenthic community structure and distribution in the Zwin nature reserve (Belgium and the Netherlands). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 89(3): 431-438. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315409003257, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Verbist, K.; Vincx, M.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Herman, P.M.J.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Tidal flat nematode responses to hypoxia and subsequent macrofauna-mediated alterations of sediment properties. Mar. Ecol. Prog. Ser. 381: 189-197. https://dx.doi.org/10.3354/meps07914, meer
 • Peer reviewed article Van den Meersche, K.; Van Rijswijk, P.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2009). Autochthonous and allochthonous contributions to mesozooplankton diet in a tidal river and estuary: integrating carbon isotope and fatty acid constraints. Limnol. Oceanogr. 54(1): 62-74. https://dx.doi.org/10.4319/lo.2009.54.1.0062, meer
 • Peer reviewed article dos Santos, G.A.P.; Derycke, S.; Fonseca-Genevois, V.; Coelho, L.C.B.B.; Correia, M.T.S.; Moens, T. (2008). Differential effects of food availability on population growth and fitness of three species of estuarine, bacterial-feeding nematodes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 355(1): 27-40. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2007.11.015, meer
 • Peer reviewed article Montserrat, F.; Van Colen, C.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2008). Benthic community-mediated sediment dynamics. Mar. Ecol. Prog. Ser. 372: 43-59. https://dx.doi.org/10.3354/meps07769, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2008). Macrobenthic recovery from hypoxia in an estuarine tidal mudflat. Mar. Ecol. Prog. Ser. 372: 31-42. https://dx.doi.org/10.3354/meps07640, meer
 • Peer reviewed article Derycke, S.; Hendrickx, F.; Backeljau, T.; D’Hondt, S.; Camphijn, L.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Effects of sublethal abiotic stressors on population growth and genetic diversity of Pellioditis marina (Nematoda) from the Westerschelde estuary. Aquat. Toxicol. 82(2): 110-119. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.02.002, meer
 • Peer reviewed article Derycke, S.; Van Vynckt, R.; Vanoverbeke, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Colonization patterns of Nematoda on decomposing algae in the estuarine environment: community assembly and genetic structure of the dominant species Pellioditis marina. Limnol. Oceanogr. 52(3): 992-1001. https://dx.doi.org/10.4319/lo.2007.52.3.0992, meer
 • Peer reviewed article Verween, A.; Hendrickx, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Larval presence prediction through logistic regression: an early warning system against Mytilopsis leucophaeata biofouling. Biofouling (Print) 23(1): 25-35. https://dx.doi.org/10.1080/08927010601092952, meer
 • Peer reviewed article De Mesel, I.G.; Derycke, S.; Swings, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2006). Role of nematodes in decomposition processes: does within-trophic group diversity matter? Mar. Ecol. Prog. Ser. 321: 157-166. dx.doi.org/10.3354/meps321157, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Houthoofd, L.; Chepurnov, V.; Vanreusel, A. (2006). Does sediment grain size affect diatom grazing by harpacticoid copepods? Mar. Environ. Res. 61(3): 265-277. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2005.10.004, meer
 • Peer reviewed article Derycke, S.; Backeljau, T.; Vlaeminck, C.; Vierstraete, A.; Vanfleteren, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2006). Seasonal dynamics of population genetic structure in cryptic taxa of the Pellioditis marina complex (Nematoda: Rhabditida). Genetica 128(1-3): 307-321. dx.doi.org/10.1007/s10709-006-6944-0, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2006). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Mar. Biol. (Berl.) 148(6): 1339-1356. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-005-0160-9, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Does medium-term emersion cause a mass extinction of tidal flat macrobenthos? The case of the Tricolor oil pollution prevention in the Zwin nature reserve (Belgium and The Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 68(1-2): 343-347. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2006.02.013, meer
 • Peer reviewed article van Oevelen, D.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J.; Herman, P.M.J.; Moodley, L.; Hamels, I.; Moens, T.; Heip, C.H.R. (2006). Carbon flows through a benthic food web: integrating biomass, isotope and tracer data. J. Mar. Res. 64(3): 453-482. dx.doi.org/10.1357/002224006778189581, meer
 • Peer reviewed article Verween, A.; Kerckhof, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). First European record of the invasive brackish water clam Rangia cuneata (G.B. Sowerby I, 1831) (Mollusca: Bivalvia). Aquat. Invasions 1(4): 198-203, meer
 • Peer reviewed article Verween, A.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Growth patterns of Mytilopsis leucophaeata, an invasive biofouling bivalve in Europe. Biofouling (Print) 22(4): 221-231. https://dx.doi.org/10.1080/08927010600816401, meer
 • Peer reviewed article Derycke, S.; Remerie, T.; Vierstraete, A.; Backeljau, T.; Vanfleteren, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2005). Mitochondrial DNA variation and cryptic speciation within the free-living marine nematode Pellioditis marina. Mar. Ecol. Prog. Ser. 300: 91-103. dx.doi.org/10.3354/meps300091, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 326(1): 27-47. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.05.005, meer
 • Peer reviewed article Gallucci, F.; Steyaert, M.; Moens, T. (2005). Can field distributions of marine predacious nematodes be explained by sediment constraints on their foraging success? Mar. Ecol. Prog. Ser. 304: 167-178. dx.doi.org/10.3354/meps304167, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Elliott, M. (2005). Feeding habits of young predatory fishes in marsh creeks situated along the salinity gradient of the Schelde estuary, Belgium and The Netherlands. Helgol. Mar. Res. 59(2): 151-162. dx.doi.org/10.1007/s10152-004-0214-2, meer
 • Peer reviewed article Kotwicki, L.; De Troch, M.; Urban-Malinga, B.; Gheskiere, T.; Wesawski, J.M. (2005). Horizontal and vertical distribution of meiofauna on sandy beaches of the North Sea (The Netherlands, Belgium, France). Helgol. Mar. Res. 59(4): 255-264. dx.doi.org/10.1007/s10152-005-0001-8, meer
 • Peer reviewed article Lionard, M.; Muylaert, K.; Van Gansbeke, D.; Vyverman, W. (2005). Influence of changes in salinity and light intensity on growth of phytoplankton communities from the Schelde river and estuary (Belgium/The Netherlands). Hydrobiologia 540(1-3): 105-115. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7123-x, meer
 • Peer reviewed article Moens, T.; Bouillon, S.; Gallucci, F. (2005). Dual stable isotope abundances unravel trophic position of estuarine nematodes. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 85(6): 1401-1407. dx.doi.org/10.1017/S0025315405012580, meer
 • Peer reviewed article Steyaert, M.; Moodley, L.; Vanaverbeke, J.; Vandewiele, S.; Vincx, M. (2005). Laboratory experiments on the infaunal activity of intertidal nematodes. Hydrobiologia 540(1-3): 217-223. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7145-4, meer
 • Peer reviewed article Verween, A.; Vincx, M.; Mees, J.; Degraer, S. (2005). Seasonal variability of Mytilopsis leucophaeata larvae in the harbour of Antwerp : implications for ecologically and economically sound biofouling control. Belg. J. Zool. 135(1): 91-93, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (2004). Changes in marsh nekton communities along the salinity gradient of the Schelde river, Belgium and The Netherlands. Hydrobiologia 515(1-3): 137-146. https://dx.doi.org/10.1023/b:hydr.0000027325.16156.6c, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2004). Temporal variation in feeding rhythms in a tidal marsh population of the common goby Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838). Aquat. Sci. 66(3): 315-326. dx.doi.org/10.1007/s00027-004-0682-0, meer
 • Peer reviewed article Van den Meersche, K.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Van Rijswijk, P.; Boschker, H.T.S.; Heip, C.H.R. (2004). Carbon-nitrogen coupling and algal-bacterial interactions during an experimental bloom: modeling a 13C tracer experiment. Limnol. Oceanogr. 49(3): 862-878. https://dx.doi.org/10.4319/lo.2004.49.3.0862, meer
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Volckaert, A.M.; Vincx, M. (2003). Macrobenthic zonation patterns along a morphodynamical continuum of macrotidal, low tide bar/rip and ultra-dissipative sandy beaches. Est., Coast. and Shelf Sci. 56(3-4): 459-468. https://dx.doi.org/10.1016/S0272-7714(02)00195-6, meer
 • Peer reviewed article Dewicke, A.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2003). Spatial patterns of the hyperbenthos of subtidal sandbanks in the southern North Sea. J. Sea Res. 49(1): 27-45. dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(02)00167-3, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Tidal, diel and semi-lunar changes in the faunal assemblage of an intertidal salt marsh creek. Est., Coast. and Shelf Sci. 56(3-4): 795-805. https://dx.doi.org/10.1016/s0272-7714(02)00296-2, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh for fish and macrocrustaceans. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 60(2): 278-289. https://dx.doi.org/10.1016/S1054-3139(03)00013-4, meer
 • Peer reviewed article Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Vanreusel, A.; Barranguet, C.; Lucas, C.; Vincx, M. (2003). The importance of fine-scale, vertical profiles in characterising nematode community structure. Est., Coast. and Shelf Sci. 58(2): 353-366. https://dx.doi.org/10.1016/S0272-7714(03)00086-6, meer
 • Peer reviewed article Moens, T.; Luyten, C.; Middelburg, J.J.; Herman, P.M.J.; Vincx, M. (2002). Tracing organic matter sources of estuarine tidal flat nematodes with stable carbon isotopes. Mar. Ecol. Prog. Ser. 234: 127-137. dx.doi.org/10.3354/meps234127, meer
 • Peer reviewed article Hamels, I.; Moens, T.; Muylaert, K.; Vyverman, W. (2001). Trophic interactions between ciliates and nematodes from an intertidal flat. Aquat. Microb. Ecol. 26(1): 61-72. https://dx.doi.org/10.3354/ame026061, meer
 • Peer reviewed article Steyaert, M.; Herman, P.M.J.; Moens, T.; Widdows, J.; Vincx, M. (2001). Tidal migration of nematodes on an estuarine tidal flat (the Molenplaat, Schelde Estuary, SW Netherlands). Mar. Ecol. Prog. Ser. 224: 299-304. dx.doi.org/10.3354/meps224299, meer
 • Peer reviewed article Hostens, K. (2000). Spatial patterns and seasonality in the epibenthic communities of the Westerschelde (Southern Bight of the North Sea). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 80(1): 27-36. dx.doi.org/10.1017/S0025315499001538, meer
 • Peer reviewed article Mathieson, S.; Cattrijsse, A.; Costa, M.J.; Drake, P.; Elliot, M.; Gardner, J.; Marchand, J. (2000). Fish assemblages of European tidal marshes: a comparison based on species, families and functional guilds. Mar. Ecol. Prog. Ser. 204: 225-242. https://dx.doi.org/10.3354/meps204225, meer
 • Peer reviewed article Middelburg, J.J.; Barranguet, C.; Boschker, H.T.S.; Herman, P.M.J.; Moens, T.; Heip, C.H.R. (2000). The fate of intertidal microphytobenthos carbon: an in situ 13C-labeling study. Limnol. Oceanogr. 45(6): 1224-1234. http://dx.doi.org/10.4319/lo.2000.45.6.1224, meer
 • Peer reviewed article Moens, T.; Herman, P.M.J.; Verbeeck, L.; Steyaert, M.; Vincx, M. (2000). Predation rates and prey selectivity in two predacious estuarine nematodes. Mar. Ecol. Prog. Ser. 205: 185-193. dx.doi.org/10.3354/meps205185, meer
 • Peer reviewed article Moens, T.; Vincx, M. (2000). Temperature and salinity constraints on the life cycle of two brackish-water nematode species. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 243(1): 115-135. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(99)00113-6, meer
 • Peer reviewed article Moens, T.; Vincx, M. (2000). Temperature, salinity and food thresholds in two brackish-water bacterivorous nematode species: assessing niches from food absorption and respiration experiments. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 243(1): 137-154. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(99)00114-8, meer
 • Peer reviewed article Hostens, K.; Mees, J. (1999). The mysid-feeding guild of demersal fishes in the brackish zone of the Westerschelde estuary. J. Fish Biol. 55(4): 704-719. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1999.tb00712.x, meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Fockedey, N.; Dewicke, A.; Janssen, C.R.; Sorbe, J.-C. (1995). Aberrant individuals of Neomysis integer and other Mysidacea: intersexuality and variable telson morphology. Neth. J. Aquat. Ecol. 29(2): 161-166, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, K.; Vincx, M.; Wittoeck, J.; Tulkens, M.; Van Gansbeke, D. (1994). Spatial patterns of Westerschelde meiobenthos. Est., Coast. and Shelf Sci. 39(4): 367-388. http://dx.doi.org/10.1006/ecss.1994.1070, meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Arellano, R.V.; Mees, J.; Vandamme, P.A. (1993). The mobile epibenthic fauna of soft bottoms in the Dutch Delta (south-west Netherlands): spatial structure. Neth. J. Aquat. Ecol. 27(2-4): 343-358, meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Cattrijsse, A.; Arellano, R.V. (1993). Daily ration of juvenile Pomatoschistus lozanoi de Buen (Pisces: Gobiidae). ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 50(4): 471-480. https://dx.doi.org/10.1006/jmsc.1993.1050, meer
 • Peer reviewed article Huys, R.; Coomans, A. (1989). Echinoderes higginsi sp. n. (Kinorhyncha, Cyclorhagida) from the southern North Sea with a key to the genus Echinoderes Claparède. Zoologica Scri. 18(2): 211-221. http://dx.doi.org/10.1111/j.1463-6409.1989.tb00446.x, meer
 • Sahota, R.; Boyen, J.; Semmouri, I.; Bodé, S.; De Troch, M. (2022). An inter-order comparison of copepod fatty acid composition and biosynthesis in response to a long-chain PUFA-deficient diet along a temperature gradient, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 80-81, meer
 • Verhelst, P.; Pauwels, I.; Breine, J.; De Maerteleire, N.; Pieters, S.; Gelaude, E.; Dens, F.; Coeck, J.; Reubens, J. (2022). Monitoring van de ecologische effecten van de elektromagnetische velden rond de stroomkabels van het net op zee (Westerschelde, Borssele). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2022(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 25 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.71056933, meer
 • Blanco, C. (2020). Influence of seasonal changes in water temperature on the spatiotemporal distribution and vertical movement of Atlantic cod (Gadus morhua) in the Belgian Part of the North Sea and Scheldt Estuary. MSc Thesis. Ghent University/Universiteit Leiden: Gent. 49 pp., meer
 • Boyen, J.; Fink, P.; Mensens, C.; Wellens, S.; De Troch, M. (2019). Unraveling fatty acid bioconversion in harpacticoid copepods facing a changing environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 12, meer
 • Vafeiadou, A.-M.; Moens, T. (2019). Potential drivers of species coexistence of marine nematodes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 141, meer
 • Wellens, S.; Mensens, C.; Boyen, J.; Guifarro, Z.; Vlaeminck, B; Domínguez, L.; De Troch, M. (2019). Fatty acid profiling of copepods to meet SDG 2, 13 and 14: comparing temperature responses in a tropical and temperate estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 32, meer
 • Fang, X. (2018). Spatial and seasonal variability in ecosystem processes: quantifying the contribution of macrofauna to particle mixing and burrow ventilation in estuarine soft sediments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 89, meer
 • Goossens, J.; Reubens, J.; Moens, T. (2018). What moves European sea bass?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 79, meer
 • Mestdagh, S.; Fang, X.; Ysebaert, T; Van Colen, C. (2018). Spatio-temporal variation in contribution of biodiversity and environment to benthic ecosystem functioning in the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 21, meer
 • Ong, E.Z. (2018). Behavioural and ecophysiological responses of marine benthos to ocean acidification and warming. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences/Plymouth University: Gent, Plymouth. ISBN 9789082561135. XXIV, 250 pp., meer
 • Vanhove, B.; Moens, T.; Vrielinck, H.; Van Colen, C. (2018). Ingestion, accumulation and trophic transfer of microplastics in the benthos of the Belgian part of the North Sea and Westerschelde estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 120, meer
 • Verhelst, P. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: implications for management, in: Verhelst, P. European eel (Anguilla anguilla L.) movement behaviour in relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from acoustic telemetry. pp. 169-204, meer
 • Verhelst, P. (2018). European eel (Anguilla anguilla L.) movement behaviour in relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from acoustic telemetry. PhD Thesis. Ghent University: Gent. ISBN 9789082561166. xxvii, 381 pp., meer
 • Verhelst, P. (2018). Unimodal head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) from the Zeeschelde does not support disruptive selection, in: Verhelst, P. European eel (Anguilla anguilla L.) movement behaviour in relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from acoustic telemetry. pp. 115-142, meer
 • Verhelst, P. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary, in: Verhelst, P. European eel (Anguilla anguilla L.) movement behaviour in relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from acoustic telemetry. pp. 143-168, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Baeyens, R.; Buysse, D.; Coeck, J.; Deneudt, K.; Goethals, P.; Griffioen, B.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Pauwels, I.; Schollema, P.P.; Van Keeken, O.; Winter, H.; Mouton, A. (2018). Heading South or North: novel insights on European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 97, meer
 • Wu, X. (2018). Drivers of nematode community structure and of nematode microbiomes on an estuarine intertidal flat. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences: Gent. 206 pp., meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.-J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 9, meer
 • Breine, J.; Van den Bergh, E.; Pauwels, I.; Verhelst, P.; Coeck, J. (2016). The return of the twaite shad in the Zeeschelde, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 96, meer
 • Guden, R.M.; Vafeiadou, A.-M.; De Meester, N.; Rigaux, A.; Derycke, S.; Moens, T. (2016). Microhabitat choice of cryptic species: do closely related nematode species really occur together?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 57, meer
 • Mestdagh, S.; Bagaço, L.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.Y.; Moens, T.; Van Colen, C. (2016). Sediment deposition affects biodiversity and ecosystem functioning in soft-sediment communities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 74, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P.; Buysse, D.; Coeck, J.; Mouton, A. (2016). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt estuary, in: Webb, J.A. et al. (Ed.) Proceedings of the 11th International Symposium on Ecohydraulics. Melbourne, Australia, 7-12 February 2016. pp. 1-3, meer
 • Belpaire, C.; Breine, J.; Buysse, D.; Van Wichelen, J.; Coeck, J.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; De Meyer, J.; Bouilliart, M.; Adriaens, D.; Verhelst, P.; Roland, K.; Kestemont, P.; Bervoets, L.; Darchambeau, F.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2015). Report on the eel stock and fishery in: Belgium 2014/'15. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 71 pp., meer
 • Heylen, K.; Decleyre, H.; Sabbe, K.; Tytgat, B.; Van Colen, C.; Willems, A. (2015). Microphytobenthos increases denitrifier and total bacterial abundances in intertidal sediments of a temperate estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 73, meer
 • Mestdagh, S.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Van Colen, C. (2015). Estuarine biodiversity and ecosystem functioning under benthic and pelagic sediment change, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 91, meer
 • Mestdagh, S.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Van Colen, C. (2015). Estuarine biodiversity and ecosystem functioning under benthic and pelagic sediment change. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Marine Biology Section, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.T.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2015). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt Estuary: a slippery path, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 147, meer
 • Cosyns, E.; Courtens, C.; Lebbe, L.; Provoost, S.; Van Colen, C.; Agten, L.; Vincx, M.; Verbelen, D.; Lambrechts, J.; Zwaenepoel, A. (2014). Gebiedsvisie voor het grensoverschrijdende uitgebreide Zwin en Beheerplan voor het uitgebreide Zwin aan Vlaamse zijde. Eindrapport. Studie in opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst West-Vlaanderen. WVI/INBO/Universiteit Gent: Brugge. 252 pp., meer
 • Vansteenbrugge, L.; Van Regenmortel, T.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Schelde estuary: a real problem? CM Documents - ICES, CM 2014(A:12). ICES: Copenhagen. 2 pp., meer
 • Verhelst, P.; Buysse, D.; Coeck, J.; Reubens, J.T.; Vincx, M.; Mouton, A. (2014). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 122, meer
 • Cnudde, C. (2013). Trophic ecology of intertidal harpacticoid copepods, with emphasis on their interactions with bacteria = Trofische ecologie van intertidale harpacticoide copepoden, met de nadruk op hun interacties met bacteriën. PhD Thesis. Ghent University (UGent): Gent. ISBN 9789090278285. 209 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Houziaux, J.S.; Baeye, M.; Van den Eynde, D.; Rabaut, M.; Troost, K.; Vermaas, T.; van Dijk, T.A.G.P. (2013). Biogeomorphology in the field: bedforms and species, a mystic relationship, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 277-283, meer
 • Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; De Troch, M.; Vincx, M. (2013). Current distribution and population dynamics of Mnemiopsis leidyi populations in the Belgian part of the North Sea and the Westerschelde estuary, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 15, meer
 • Moens, T.; Moodley, L.; Steyaert, M.; Van Colen, C.; Van Oevelen, D.; Boschker, H.T.S.; Herman, P.M.J.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Ysebaert, T.; Vincx, M. (2011). The structure and functional roles of tidal flat meiobenthos, in: Heip, C. et al. (Ed.) Aspects of coastal research in contribution to LOICZ in the Netherlands and Flanders (2002-2010). LOICZ Research & Studies, 38: pp. 171-184, meer
 • Montserrat, F.; Van Colen, C.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2009). Benthic community-mediated sediment dynamics, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 59-92, meer
 • Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. PhD Thesis. Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Afdeling Mariene Biologie: Gent. ISBN 978-90-902416-6-1. 300 pp., meer
 • Van Colen, C.; Lenoir, J.; De Backer, A.; Vanelslander, B.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Settlement of Macoma balthica larvae in response to benthic diatom films, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 177-197, meer
 • Van Colen, C.; Montserrat, F.; Verbist, K.; Vincx, M.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Herman, P.M.J.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Tidal flat nematode responses to hypoxia and subsequent macrofauna-mediated alterations of sediment properties, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 105-122, meer
 • Van Colen, C.; Vincx, M.; Degraer, S. (2009). Does medium-term emersion cause a mass extinction of tidal flat macrobenthos? The case of the Tricolor oil pollution prevention in the Zwin nature reserve (Belgium and The Netherlands), in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 229-239, meer
 • Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2009). Macrobenthic recovery from hypoxia in an estuarine tidal mudflat, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 35-57, meer
 • Van Colen, C.; Snoeck, F.; Struyf, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2009). Macrobenthic community structure and distribution in the Zwin nature reserve (Belgium and the Netherlands), in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 211-226, meer
 • Van den Meersche, K. (2009). Carbon flows in the planktonic food web of temperate estuaries: a combined approach using stable isotopes, biomarkers and modeling. PhD Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Sectie Mariene Biologie: Gent. 199 pp., meer
 • Van den Meersche, K.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Van Rijswijk, P.; Boschker, H.T.S.; Heip, C.H.R. (2009). Carbon-nitrogen coupling and algal-bacterial interactions during an experimental bloom: modeling a 13C tracer experiment, in: Van den Meersche, K. Carbon flows in the planktonic food web of temperate estuaries: a combined approach using stable isotopes, biomarkers and modeling. pp. 97-129, meer
 • Van den Meersche, K.; Van Rijswijk, P.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2009). Autochthonous and allochthonous contributions to mesozooplankton diet in a tidal river and estuary: integrating carbon isotope and fatty acid constraints, in: Van den Meersche, K. Carbon flows in the planktonic food web of temperate estuaries: a combined approach using stable isotopes, biomarkers and modeling. pp. 73-96, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
 • Derycke, S.; Backeljau, T.; Vlaeminck, C.; Vierstraete, A.; Vanfleteren, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Seasonal dynamics of population genetic structure in cryptic taxa of the Pellioditis marina complex (Nematoda: Rhabditida), in: Derycke, S. Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nemarodentaxa Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): een moleculaire, morfologische en experimentele benadering = Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 41-63, meer
 • Derycke, S.; Hendrickx, F.; Backeljau, T.; D’Hondt, S.; Camphijn, L.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Effects of sublethal abiotic stressors on population growth and genetic diversity of Pellioditis marina (Nematoda) from the Westerschelde estuary, in: Derycke, S. Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nemarodentaxa Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): een moleculaire, morfologische en experimentele benadering = Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 158-177, meer
 • Derycke, S.; Van Vynckt, R.; Vanoverbeke, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Colonization patterns of Nematoda on decomposing algae in the estuarine environment: community assembly and genetic structure of the dominant species Pellioditis marina, in: Derycke, S. Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nemarodentaxa Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): een moleculaire, morfologische en experimentele benadering = Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 137-155, meer
 • Derycke, S.; Remerie, T.; Vierstraete, A.; Backeljau, T.; Vanfleteren, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Mitochondrial DNA variation and cryptic speciation within the free-living marine nematode Pellioditis marina, in: Derycke, S. Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nemarodentaxa Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): een moleculaire, morfologische en experimentele benadering = Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 15-39, meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Rappé, K.; Ghekiere, A.; Noppe, H.; Monteyne, E.; Fockedey, N.; Janssen, C.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M. (2007). ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, meer
 • Verween, A.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Growth patterns of Mytilopsis leucophaeata, an invasive biofouling bivalve in Europe, in: Verween, A. Biologische kennis als een instrument voor een ecologische verantwoorde biofouling beheersing: een case study van de invasieve mossel Mytilopsis leucophaeata in Europa = Biological knowledge as a tool for an ecologically sound biofouling control: a case study of the invasive bivalve Mytilopsis leucophaeata in Europe. pp. 91-109, meer
 • Verween, A.; Hendrickx, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Larval presence prediction through logistic regression: an early warning system against Mytilopsis leucophaeata biofouling, in: Verween, A. Biologische kennis als een instrument voor een ecologische verantwoorde biofouling beheersing: een case study van de invasieve mossel Mytilopsis leucophaeata in Europa = Biological knowledge as a tool for an ecologically sound biofouling control: a case study of the invasive bivalve Mytilopsis leucophaeata in Europe. pp. 111-131, meer
 • Degraer, S.; Verfaillie, E.; Vincx, M. (2006). Het macrobenthos van het Belgisch deel van de Vlakte van de Raan in een ruimer perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 106-115, meer
 • Fockedey, N. (2005). Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). PhD Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. X, 297 pp., meer
 • Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 227-247, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 147-168, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2005). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: Wilson, J.G. (Ed.) The intertidal ecosystem: the value of Ireland’s shores. pp. 197, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Dasseville, R.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Lionard, M.; Maelfait, J.-P.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van den Broeck, K.; Van de walle, M.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vyverman, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Biologische evaluatie van elf strandzones langs de Vlaamse kust - B.E.S.T.: Eindrapport. Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Gent. 181, tab., fig., maps pp., meer
 • Van Colen, C.; Degraer, S.; Vincx, M. (2005). Tidal flat macrobenthos resistance to medium-term emersion: The case of the Tricolor oil pollution prevention in the Zwin nature reserve (Belgium). CM Documents - ICES, CM 2005(S:41). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Hampel, H. (2004). Factors influencing the habitat value of tidal marshes for nekton in the Westerschelde estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 144-148, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp., meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2003). Feeding and growth of the mysid Neomysis integer on aggregates in the MTZ of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 37, meer
 • Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Arellano, R.V.; Mees, J.; Vandamme, P.A. (2003). The mobile epibenthic fauna of soft bottoms in the Dutch Delta (south-west Netherlands): spatial structure, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 27-38, meer
 • Hamerlynck, O.; Mees, J.; Craeymeersch, J.A.; Soetaert, K.; Hostens, K.; Cattrijsse, A.; Van Damme, P.A. (2003). The Westerschelde estuary: two food webs and a nutrient rich desert, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 157-164, meer
 • Hampel, H. (2003). Factors influencing the habitat value of tidal marshes for nekton in the Westerschelde estuary. PhD Thesis. University of Gent: Gent. 148 + appendices pp., meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh for fish and macrocrustaceans, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 41, meer
 • Hostens, K. (2003). Fish and macro-crustacean response surfaces to environmental gradients in the Westerschelde estuary, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 105-116, meer
 • Hostens, K. (2003). Spatial and seasonal patterns in the epibenthos of the Westerschelde, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 25-26, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Hummel, H. (2003). The mobile macro-invertebrate fauna of the Oosterschelde and the Westerschelde (SW Netherlands), in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 87-103, meer
 • Hostens, K.; Hummel, H.; Mees, J.; Vincx, M.; Heip, C.H.R. (2003). The fish fauna of the Oosterschelde, a decade after completion of the engineering works, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 59-77, meer
 • Hostens, K.; Mees, J. (2003). The mysid-feeding guild of demersal fishes in the brackish zone of the Westerschelde estuary, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 123-132, meer
 • Hostens, K.; Mees, J. (2003). The diet of brown shrimp Crangon crangon (L.) in the Westerschelde estuary, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 141-156, meer
 • Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Vanreusel, A.; Barranguet, C.; Lucas, C.; Vincx, M. (2003). The importance of fine-scale, vertical profiles in characterising nematode community structure, in: Steyaert, M. Ruimtelijke en temporele patronen van nematodengemeenschappen in de Noordzee en Westerschelde = Spatial and temporal scales of nematode communities in the North Sea and Westerschelde. pp. 53-74, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2002). Feeding and growth of the mysid Neomysis integer on aggregates in the MTZ of the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 50, meer
 • Hamels, I.; Moens, T.; Muylaert, K.; Vyverman, W. (2002). Ciliate predation by nematodes in tidal flat sediments, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 36, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2002). Changes in marsh nekton communities along the salinity gradient of the river Schelde: preliminary results (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 38, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2002). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 51, meer
 • Hostens, K. (2002). Fish and crustacean response surfaces to environmental gradients in the Westerschelde estuary (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 39, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Cattrijsse, A.; Hamerlynck, O. (2002). Functional guilds of fishes and macrocrustaceans in the Westerschelde and Oosterschelde estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 52, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Cattrijsse, A.; Maes, J.; Chavatte, N.; Hampel, H. (2002). The nursery function of the Scheldt estuary: a review for fish and macrocrustaceans, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 38, meer
 • Vincx, M. (2002). Verarmd ecosysteem bij Scheldemonding. Nat. tech. 70(3): 60-63, meer
 • Chavatte, N. (2001). Het hyperbenthos van de Oosterschelde en de Westerschelde: seizoenaliteit en patronen op middellange termijn. MSc Thesis. Universiteit Gent. Marine Biologie. Instituut voor Dierkunde. Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie: Gent. 148 pp., meer
 • Engledow, H.; Spanoghe, G.; Volckaert, A.; Coppejans, E.; Degraer, S.; Vincx, M.; Hoffmann, M. (2001). Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.0.2001.20. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Gent. 110 + annexes pp., meer
 • Hamels, I.; Moens, T.; Muylaert, K.; Vyverman, W. (2001). Trophic interactions between ciliates and nematodes from an intertidal flat, in: Hamels, I. (2003). Protozoan communities in intertidal estuarine sediments, their dynamics and trophic interactions = Protozoa in intertidale estuariene sedimenten, hun dynamiek en trofische interacties. pp. 97-116, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2001). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 43, meer
 • Hostens, K.; de Koeyer, P. (2001). The black box: a story of the brown shrimp and the (un)faithful mysids in the Westerschelde estuary, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 44, meer
 • Moens, T.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J. (2001). Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 52-55, meer
 • Steyaert, M.; Herman, P.M.J.; Moens, T.; Vincx, M. (2001). Tidal migration of nematodes on an estuarine mudflat (Molenplaat, Schelde Estuary, SW Netherlands), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 57, meer
 • Cattrijsse, A.; Hampel, H. (2000). Life history and habitat use tables: subproject 1: nursery function Westerschelde: final report. Ghent University: Gent. 24 + appendix pp., meer
 • Manhout, J. (1999). Vergelijkende studie van de broedbiologie van de visdief Sterna hirundo in kolonies langs de Belgische kust en de Westerschelde: analyse van de interactie tussen broedparameters en de factoren die het broedsucces bepalen. MSc Thesis. Universiteit Gent. Mariene Biologie. Instituut voor Dierkunde. Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie: Gent. 151 pp., meer
 • Remerie, T. (1999). Voedingsecologie van Mysidacea in estuaria. MSc Thesis. Universiteit Gent. Mariene Biologie. Instituut voor Dierkunde. Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie: Gent. 61 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (1998). Tidal and lunar feeding rhythms of juvenile common goby Pomatoschistus microps in an intertidal estuarine marsh creek, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 27, meer
 • Hostens, K.; Mees, J. (1998). The mysid-feeding guild of demersal fishes in the brackish zone of the Westerschelde estuary, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 44, meer
 • Mortier, S. (1998). Tidale en diurnale ritmes van het hyperbenthos in het subtidaal van de Belgische oostkust. MSc Thesis. Universiteit Gent. Mariene Biologie. Instituut voor Dierkunde. Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie: Gent. 94 pp., meer
 • Hostens, K. (1996). Spatial and seasonal patterns in the epibenthos of the Westerschelde. Bull. Soc. r. Sci. Liège 65(1-3): 107-110, meer
 • Hostens, K. (1996). Spatial and seasonal patterns in the epibenthos of the Westerschelde. Bull. Soc. r. Sci. Liège 65: 107-110, meer
 • Mees, J. (1994). The hyperbenthos of shallow coastal waters and estuaries: community structure and biology of the dominant species = Het hyperbenthos van ondiepe kustgebieden en estuaria: gemeenschapsstruktuur en biologie van de dominante soorten. PhD Thesis. Universiteit Gent. Mariene Biologie. Instituut voor Dierkunde. Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie: Gent. 212 pp., meer
 • Hamerlynck, O. (1993). The ecology of Pomatoschistus minutus Pallas and Pomatoschistus lozanoi de Buen (Pisces, Gobiidae) in the shallow coastal waters and estuaries of the Southern Bight of the North Sea. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. 187 pp., meer
 • Hamerlynck, O.; Mees, J.; Craeymeersch, J.A.; Soetaert, K.; Hostens, K.; Cattrijsse, A.; Van Damme, P.A. (1993). The Westerschelde estuary: two food webs and a nutrient rich desert, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, Brussels, January 21-22, 1993. pp. 217-234, meer
 • Cattrijsse, A. (1986). Experimenteel en veldonderzoek naar 24-uurskonsumptie en het voedingsritme van Pomatoschistus spec. (Pisces, Gobiidae). MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren, Sectie Mariene Biologie: Gent. 86 pp., meer
 • Heip, C.H.R.; Herman, R.; Craeymeersch, J.A. (1986). Diversiteit, densiteit en biomassa van het macrobenthos in de Westerschelde: 1978-1985. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 93 pp., meer
 • Van Landtschoote, E. (1986). Ecologisch onderzoek van de visfauna in de kustwateren ter hoogte van de Zwinmonding. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren. Sectie Mariene Biologie: Gent. 109 pp., meer
 • Herman, R.; Heip, C.H.R.; Van Damme, D.; Braeckman, A.; van Gansbeke, D. (1981). Sedimentanalyse van de stations gelegen in het Westerschelde-estuarium. Geconcerteerde Akties Oceanografie: Technisch Rapport Benthos, 81/03. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren, Sectie Mariene Biologie: Gent. 13 pp., meer
 • Van Damme, D.; Heip, C.H.R.; Herman, R.; Vaeremans, M. (1981). Harpacticoid copepod community structure in two North Sea estuaries in relation to pollution. Benthos 81/06. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren, Sectie Mariene Biologie: Gent. 58 pp., meer
 • Van Damme, D. (1973). A study on the sublittoral meiobenthos of the Southern Bight area. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1971-1973/Biol. Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren Sektie Mariene Biologie Rijksuniversiteit Gent: Gent. 42 pp., meer

Projecten (25)  Top | Personen | Publicaties | Evenement | Datasets 
 • BeRMS: Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • ECOFLAT: Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Ecologie van fouling-organismen: een detailstudie van Mytilopsis leucophaeata (Bivalvia, Dreissenidae), meer
 • ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • Hormonenverstoring in het Schelde estuaruim: verspreiding, blootstelling, effecten, meer
 • INRAM: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • JEEP: Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
 • Kwantificeren van koolstof-, stikstof-, fosfor- en zuurstofbudgetten van het Westerschelde estuarium: integratie van observaties en numerieke methoden, meer
 • Kwantificering en modellering van het pelagisch microbieel voedselweb in een estuarien systeem, i.c. het Schelde-estuarium, meer
 • MATURE: Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
 • Meiobenthos of intertidal and subtidal areas along the Belgian coast and the Westerschelde estuary, meer
 • Microdistributie en activiteit van vrijlevende aquatische nematoden in een heterogeen milieu, meer
 • Molecular diversity of marine invertebrates, meer
 • Nekton of mature and developing marshes in the Westerschelde (Belgium), meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • OMES 1: Ecologie van macrozoöbenthos in de Zeeschelde, meer
 • Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, meer
 • REFCOAST: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • Spatio-temporal variability in benthic-pelagic coupling and the role of macrobenthos, meer
 • Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, meer
 • TIDESED: Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer
 • Voedingsecologie en populatiedynamica van de brakwateraasgarnaal Neomysis integer in relatie tot de maximum turbiditeitszone van estauria, meer
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, meer

Evenement  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Lessenreeks: De Schelde, een ecologische schets, meer

Datasets (41)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Beyst, B.; Fockedey, N.; Hostens, K.; Mees, J.; Marine Biology Research Group - Ugent: Belgium; (2004): Ecological hyperbenthic data of the Scheldt estuary: historical data (1988-2001). Marine Data Archive., meer
 • Bisschop, G. & Vincx, M. (1976). Nematode fauna of the North Sea near the Westerschelde Estuary. Ghent University, Department of Biology, Marine Biology Section (MARBIOL), Belgium., meer
 • Dankwa H.R.; Hamerlynck O.; Fundamental and Applied Marine Ecology Post Graduate Program (FAME). VUB; Marine Biology Section, Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Hyperbenthos community in the salt marsh of Saeftinghe in 1990 and 1991., meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Marine Biology Section - Ugent; (2003): Mysid shrimp populations in the Scheldt estuary., meer
 • Heip C. 1986: Nematodes from the NSBS. Netherlands Institute of Ecology, Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=849, meer
 • Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, Ugent; Management Unit of the North Sea Mathematical Models; Laboratory of Chemical Analysis, Ugent; Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Supporting environmental data of the INRAM sampling campaigns.- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Benthic fauna monitoring- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Mysid population studies - SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • DefRek: Montserrat F., Herman P. 2005: Defaunation-Recolonisation of a benthic community. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=1212, meer
 • Mortier S.; Vincx M.; Marine Biology Section; Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Tidal and diurnal rhythms of the hyperbenthos at the 'Vlakte van de Raan' on 14 October 1996., meer
 • Provoost P., Soetaert K. 2009: Pelagic food web source and ecosystem functioning. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=1259, meer
 • Remerie, T.; Marine Biology Section - Ugent; (2006): Dispersal of invertebrate key species based on molecular methods., meer
 • Sharma, J. Vincx, M. (1980). A study of the nematode fauna of three estuaries in the Netherlands. Ghent University, Department of Biology, Marine Biology Section (MARBIOL), Belgium., meer
 • Steyaert, M. (1996). Spatial heterogeneity of nematodes on an intertidal flat in the Westerschelde Estuary. Ghent University, Department of Biology, Marine Biology Section (MARBIOL), Belgium., meer
 • Steyaert, M. (1997). Tidal migration of nematodes on an estuarine tidal flat. Ghent University, Department of Biology, Marine Biology Section (MARBIOL), Belgium., meer
 • Van Damme D.; Heip C.H.R., Herman R.; Vaeremans M.; Marine Biology Section; Zoology Institute. RUG: Belgium; (2015): Harpacticoid copepod community structure in the Western Scheldt and Ems-Dollard estuary in relation to pollution between 1976 and 1980., meer
 • Van Damme D.; Herman R.; Sharma Y.; Holvoet M.; Martens P.; Marine Biology Section; Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Meiobenthic community in the Westerschelde estuary between 1977 and 1979., meer
 • Van Landtschoote E.; Coomans A.; Sectie Mariene Biologie; Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren; Faculteit Wetenschappen. RUG: Belgium; (2016): Ecological study of the fish fauna near the mouth of the Zwin in 1985 and 1986., meer
 • Vermeulen Y.M.; Govaere J.C.R.; Marine Biology Section; Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Macrobenthos of the Western Scheldt estuary in September 1978., meer
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • Abundantie, populatiestructuur en migratiepatronen van Neomysis integer, Mesopodopsis slabberi en andere Mysidacea, meer
 • Demersale vissen en hyperbentische gemeenschappen in de Voordelta en de Westerschelde, België (EDMED), meer
 • Ecologische epibentische data van het Schelde-estuarium, meer
 • Ecologische epibentische data van het Schelde-estuarium: ENDIS-RISKS data (2002-2005), meer
 • Ecologische epibentische data van het Schelde-estuarium: historische data (1988-2001), meer
 • Ecologische hyperbentische data van het Schelde-estuarium, meer
 • Ecologische hyperbentische data van het Schelde-estuarium: ENDIS-RISKS data (2002-2005), meer
 • Estuariene schorkreken in Saeftinghe als habitat voor de strandkrab Carcinus maenas, meer
 • Factoren die de habitatwaarde van tidale schorren voor nekton beïnvloeden in de Westerschelde, meer
 • Habitatwaarde van een estuariene schor in ontwikkeling voor vissen en macrocrustaceeën in de Westerschelde, meer
 • Het verdronken land van Saeftinghe als kinderkamer habitat voor postlarvale Grijze garnaal, Crangon crangon, meer
 • Macrobenthos in de monding van de Westerschelde (1984), meer
 • Meiobenthos of the Southern Bight of the North Sea, Western Scheldt and also Greenland, Antarctica and the Kenyan mangroves, meer
 • Nekton gemeenschappen van de schorkreken in het Westerschelde estuarium, meer
 • Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea, meer
 • Temporele variatie in het voedingsritme in een tidale kreekpopulatie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps in het Verdronken Land van Saeftinghe (Westerschelde), meer
 • Tidal, diel and semi-lunar changes in the fauna assemblage of the salt marsh "Het Verdronken Land van Saeftinghe", meer
 • Veranderingen in nektongemeenschappen langs de saliniteitsgradiënt van de Schelderivier, meer
 • Voedingsgewoonten van jonge predatorvissen in schorkreken langs de saliniteitsgradiënt van de Westerschelde, meer
 • Voorkomen en voeding van de Zeebaars Dicentrarchus labrax in de kreken van het Verdronken Land van Saeftinghe, meer
 • Voorkomen, groei, produktie, voeding en consumptie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps van het Westerschelde estuarium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets