Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

VMM: Meetnet afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij [VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency]
Citatie
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency. https://marineinfo.org/id/dataset/81
Contact: Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), meer

Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
Het meetnet afvalwater onderzoekt de lozingen van bedrijven en van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en slaat die gegevens op in een emissie-inventaris voor verder gebruik. meer

Het meetnet afvalwater onderzoekt de lozingen van bedrijven en van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). De metingen van de VMM gebeuren enerzijds voor de berekening van een juiste heffing op afvalwater en anderzijds in functie van regionale en internationale rapporteringsverplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn metingen in het kader van waterkwaliteitsmodellering en metingen in het kader van de IPPC-richtlijn. De medewerkers van het afvalwatermeetnet controleren ook de metingen die onafhankelijk erkende laboratoria op bedrijfsafvalwater uitvoeren. De resultaten van de metingen bij bedrijven en bij RWZI’s dienen in de eerste plaats voor de opmaak van een emissie-inventaris. De gegevens opgeslagen in deze emissie-inventaris worden geraadpleegd door gebruikers binnen de VMM (voor het adviseren van milieuvergunningen, het opstellen van algemene waterkwaliteitsplannen en investeringsprogramma’s) en buiten de VMM. De gegevens van de RWZI’s in de emissie-inventaris worden ook gebruikt om het rendement van de zuiveringsinstallatie te berekenen en een beeld te krijgen van de al dan niet efficiënte werking van de gehele waterzuiveringsinfrastructuur.

Scope
Thema's:
Milieu-kwaliteit / vervuiling, Milieu-kwaliteit / vervuiling > Vervuilingsniveau's & monitoring, Watersamenstelling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Afvalwater, Kwaliteit, ANE, Schelde-estuarium, België, Vlaanderen

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Vlaanderen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1991 [Gestart]

Parameters
Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Current flow
Gesuspendeerd materiaal
Metalen
Organic micropolluents
Totaal Fosfor (P)
Totaal Stikstof (N)

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meerdata eigenaardata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
VMM: Monitoring water, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
Andere relaties:
VMM: Meetnet oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
VMM: Meetnet waterbodems van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Maris, T. et al. (Ed.) (2015). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013. ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. [diff. pag.] pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2011. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 245 pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2012. ECOBE 013-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 208 + bijlagen pp., meer
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer
Maris, T.; Meire, P. (2011). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2009-2010. 011-R143. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 169 pp., meer
Maris, T. et al. (2010). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2008-2009. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 219 pp., meer
D'Hondt, Ph. (2009). Jaarrapport Water 2008: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2008. VMM: Erebodegem. 64 pp., meer
Maris, T. et al. (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2007-2008. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 223 pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2006-2007. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , meer
(2007). Jaarrapport Water 2006: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2006. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 128 + 3 maps pp., meer
(2006). Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 111 pp., meer
VMM (2006). Water- en waterbodemkwaliteit : lozingen in het water : evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 111 pp., meer
(2005). Water- & waterbodemkwaliteit. Lozingen in het water. Evaluatie saneringsinfrastructuur 2004 (jaarrapport). Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 88 pp., meer
(2005). Water- en waterbodemkwaliteit : lozingen in het water 2004 : evaluatie saneringsinfrastructuur. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 88 pp., meer
Maris, T. et al. (2005). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. different pagination pp., meer
(2004). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2003. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 341, 2 maps, 1 dataset cd rom pp., meer
VMM (2004). Waterkwaliteit: lozingen in het water: 2003. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 56 pp., meer
(2003). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. 183 pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2003). Onderzoek naar de gevolgen van het sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2002. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , meer
Maeckelberghe, H. et al. (2002). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 167, 2 maps, 1 cd-rom pp., meer
Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Perceel 1. Studie naar de basiswaterkwaliteit. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 12 pp., meer
VMM (2002). Waterkwaliteit : lozingen in het water : 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 183 pp., meer
(2001). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2000. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 283 + bijlagen pp., meer
(2001). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2000 (CD-ROM). Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. CD-ROM pp., meer
Maeckelberghe, H. et al. (2001). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 360 + maps pp., meer
(2000). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 1999. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 244 + kaart pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1998). Waterkwaliteit. Lozingen in het water. 1998. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 93, 4 tabs, 3 maps pp., meer
VMM (1998). Waterkwaliteit : lozingen in het water : 1998. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 138 pp., meer
(1997). Waterkwaliteit. Lozingen in het water. 1997. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - Afdeling Informatie: Erembodegem. 86, 5 maps pp., meer
VMM (1997). Resultaten emissiemeetnet water 1996: lozingen in het water. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 176 pp., meer
VMM (1996). Resultaten emissiemeetnet water 1995: lozingen in het water. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 190 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1993). Resultaten emissiemeetnet water 1993. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Water: [s.l.]. 158 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1992). Resultaten emissiemeetnet water 1992. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Water: [s.l.]. 142 pp., meer
(1991). Resultaten emissiemeetnet 1991. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 177 pp., meer
Beschrijft deze dataset
Spronk, G. et al. (2012). Verslag Afstemming monitoring - Deeltjesgroottebepaling tbv MONEOS, November 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 102 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
(1999). Waterkwaliteit: persconferentie vrijdag 9 juli 1999 - lier + 3 kaarten: lozingen in het water 1998. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Bestuur Meetnetten en Onderzoek - Afdeling Informatie: Aalst. 102 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-05-10
Informatie laatst gewijzigd: 2017-11-27
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid