Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

VMM: Meetnet oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij [VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency]
Citatie
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency. https://marineinfo.org/id/dataset/80

Toegang tot data
Gearchiveerde data
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
Het meetnet oppervlaktewater is een fysico-chemisch (temperatuur, opgeloste zuurstof, pH, CZV, BZV, nutriënten, zware metalen, ...) en biologisch monitoring netwerk (fytoplankton en fytobenthos, macro-invertebraten en vissen) met meetstations over heel Vlaanderen. meer

Het meetnet oppervlaktewater is een fysisch-chemisch en biologisch meetnet met meetpunten over heel Vlaanderen. In 2000 bestond het meetnet reeds uit ca, 3250 punten en het breidt zich continu verder uit (niet alle meetpunten worden jaarlijks onderzocht). Een groot aantal meetplaatsen is gelegen in waterlopen met bestemming ‘viswater’ en/of ‘oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater’. Verder zijn meetplaatsen gelegen op strategische plaatsen (gewestgrenzen, eindplaatsen van hoofdwaterlopen) of op- en afwaarts van RWZI's of belangrijke lozende bedrijven. Andere zijn meer projectgebonden gekozen (MAP- en pesticidenmeetnet). Langs de zeeschelde en zijrivieren zijn een 150 tal meetpunten gelegen die nuttig kunnen zijn voor het bepalen van de zijdelingse belasting. De doelstellingen van het meetnet oppervlaktewater zijn meervoudig : -meten van de waarde van de parameters voorkomend in de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren; -bepalen van de waterkwaliteit door middel van indexen en waterkwaliteitsklassen; -toetsen van de meetgegevens aan de wettelijke normen; -nagaan van de impact van specifieke situaties op de waterkwaliteit (b.v. evaluatie van de werking van zuiveringsinstallaties, evaluatie van investeringsprojecten, saneringen, accidentele lozingen, evaluatie van het mestactieplan, ...); -kennen van de kwaliteitstoestand als basisinformatie voor het uitwerken van Algemene Waterkwaliteitsplannen (AWP's), advisering vergunningen, enz.

Scope
Thema's:
Milieu-kwaliteit / vervuiling, Milieu-kwaliteit / vervuiling > Vervuilingsniveau's & monitoring, Watersamenstelling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Oppervlaktewater, Waterkwaliteit, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1991 [Gestart]

Parameters
Ammonium
Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Chloriniteit
Conductiviteit
Dichtheid van macroinvertebraten
Gesuspendeerd materiaal
Hardheid van water
Kjehdahl stikstof
Nitraat (NO3-)
Nitriet (NO2-)
Orthofosfaat
pH-zuurtegraad
Sulfaat
Totaal Fosfor (P)
watertemperatuur
Zuurstofpercentage
Zware metalen

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meerdata creatordata eigenaardata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
VMM: Monitoring water, meer
Dataset delen:
VMM Biotisch meetnet: Belgische Biotische Index, meer
VMM: Gevaarlijke stoffen in biota, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
OMES monitoring data Zeeschelde since 1995, meer
Andere relaties:
VMM: Meetnet afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
VMM: Meetnet waterbodems van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Maris, T. et al. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2011. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 245 pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2012. ECOBE 013-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 208 + bijlagen pp., meer
Maris, T.; Meire, P. (2011). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2009-2010. 011-R143. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 169 pp., meer
Maris, T. et al. (2010). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2008-2009. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 219 pp., meer
D'Hondt, Ph. (2009). Jaarrapport Water 2008: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2008. VMM: Erebodegem. 64 pp., meer
Maris, T. et al. (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2007-2008. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 223 pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2006-2007. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , meer
(2007). Jaarrapport Water 2006: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2006. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 128 + 3 maps pp., meer
(2006). Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 111 pp., meer
VMM (2006). Water- en waterbodemkwaliteit : lozingen in het water : evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 111 pp., meer
(2005). Water- en waterbodemkwaliteit : lozingen in het water 2004 : evaluatie saneringsinfrastructuur. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 88 pp., meer
Maris, T. et al. (2005). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. different pagination pp., meer
(2004). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2003. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 341, 2 maps, 1 dataset cd rom pp., meer
VMM (2004). Waterkwaliteit: lozingen in het water: 2003. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 56 pp., meer
(2003). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. 183 pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2003). Onderzoek naar de gevolgen van het sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2002. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , meer
Maeckelberghe, H. et al. (2002). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 167, 2 maps, 1 cd-rom pp., meer
Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Perceel 1. Studie naar de basiswaterkwaliteit. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 12 pp., meer
VMM (2002). Waterkwaliteit : lozingen in het water : 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 183 pp., meer
(2001). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2000. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 283 + bijlagen pp., meer
(2001). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2000 (CD-ROM). Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. CD-ROM pp., meer
Maeckelberghe, H. et al. (2001). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 360 + maps pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1998). Waterkwaliteit. Lozingen in het water. 1998. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 93, 4 tabs, 3 maps pp., meer
VMM (1998). Waterkwaliteit : lozingen in het water : 1998. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 138 pp., meer
VMM (1997). Resultaten emissiemeetnet water 1996: lozingen in het water. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 176 pp., meer
VMM (1996). Resultaten emissiemeetnet water 1995: lozingen in het water. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 190 pp., meer
Beschrijft deze dataset
Spronk, G. et al. (2012). Verslag Afstemming monitoring - Deeltjesgroottebepaling tbv MONEOS, November 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 102 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-05-10
Informatie laatst gewijzigd: 2017-07-12
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid