Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

NIOZ Yerseke (NIOZ)
nioo.knaw.nl/nl
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2960

Overkoepelend instituut: Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), meer
Vorige naam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; Centre for Estuarine and Marine Ecology (KNAW-CEME), meer

Adres:
Korringaweg 7
Postbus 140
4400 AC Yerseke
Nederland

Tel.: +31-(0)113-57 73 00
Fax: +31-(0)113-57 36 16
E-mail:
 Persoon | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Persoon  Top | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (19)

Abstract:
In het Zeeuwse mosseldorp Yerseke ligt het NIOO-Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME), aan de oever van de Oosterschelde. Het CEME voert zijn onderzoek uit in de estuaria en de kustwateren van Europa, Afrika, Azië en in de beide poolgebieden. Maar ook neemt het centrum deel aan verschillende diepzeeprojecten. In 1957 ging het onderzoek van start, oorspronkelijk in het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek (DIHO) met als opdracht om de ecologisch effecten van de Deltawerken te bestuderen. Inmiddels richten de drie werkgroepen zich veel breder op de ecologie van kust en zee. Een voorbeeld uit de onderzoekspraktijk is de studie naar de achtergronden van schorontwikkeling en -afslag, en de rol van de plantengroei daarin.

Publicaties (29)  Top | Persoon | Projecten | Evenement | Datasets 
  ( 6 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Weerman, E.J.; Herman, P.M.J.; Van de Koppel, J. (2011). Macrobenthos abundance and distribution on a spatially patterned intertidal flat. Mar. Ecol. Prog. Ser. 440: 95-103. dx.doi.org/10.3354/meps09332, meer
 • Peer reviewed article Cox, T.J.S.; Soetaert, K.; Vanderborght, J.-P.; Kromkamp, J.C.; Meire, P. (2010). Modeling photosynthesis-irradiance curves: effects of temperature, dissolved silica depletion, and changing community assemblage on community photosynthesis. Limnol. Oceanogr., Methods 8: 424-440. http://dx.doi.org/10.4319/lom.2010.8.424, meer
 • Peer reviewed article Hofmann, A.F.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2008). Nitrogen and carbon dynamics in the Scheldt estuary at the beginning of the 21st century - a modelling study. Biogeosci. Discuss. 5: 83-161, meer
 • Peer reviewed article Hofmann, A.F.; Meysman, F.J.R.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2008). A step-by-step procedure for pH model construction in aquatic systems. Biogeosciences 5(1): 227-251. https://dx.doi.org/10.5194/bg-5-227-2008, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, K.; Middelburg, J.J.; Heip, C.H.R.; Meire, P.; Van Damme, S.; Maris, T. (2006). Long-term change in dissolved inorganic nutrients in the heterotrophic Scheldt estuary (Belgium, The Netherlands). Limnol. Oceanogr. 51(1): 409-423. dx.doi.org/10.4319/lo.2006.51.1_part_2.0409, meer
 • Peer reviewed article Van de Koppel, J.; van der Wal, D.; Bakker, J.P.; Herman, P.M.J. (2005). Self-Organization and Vegetation Collapse in Salt Marsh Ecosystems. American Naturalist 165(1): E1-E12, meer
 • Wijnhoven, S.; Hummel, H. (2009). Historische analyse exoten in de Zeeuwse delta. De opkomst, verspreiding, ontwikkeling en impact van exoten onder de macrofauna van het zachte substraat in de Zeeuwse brakke en zoute wateren. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-11. NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 196 pp., meer
 • Wijnhoven, S.; Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V. (2006). Historische waarnemingen van infauna uit het Voordelta gebied. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-04. NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie/NIOO/KNAW: Yerseke. 51 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2002). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2001: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 49 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; de Koeyer, P.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2002). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2001: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. CEMO/NIOO: Yerseke. 33 pp., meer
 • Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2002). Beschrijven, modelleren en voorspellen van bodemdieren in een estuariene omgeving = Scale-dependent predictive modeling of estuarine soft-sediment benthic macrofauna. NIOO-CEME Rapport, 2002-6. NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie/NIOO/KNAW: Yerseke. 74 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H. (2001). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2000: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. CEMO/NIOO: Yerseke. 40, tabellen pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2001). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2000: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 53 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Verschuure, J.M. (2000). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2000. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 62 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2000). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1999: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 53 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2000). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1999: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. CEMO/NIOO: Yerseke. 33 pp., meer
 • Brummelhuis, E.B.M.; Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, R. (1999). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1999: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 43 pp., meer
 • van Oevelen, D. (1999). Modeling bulrush growth along the Schelde. NIOO-CEMO Student Report, 1999(2). CEMO/NIOO: Yerseke. 50 pp., meer
 • Malta, E.-J.; Stikvoort, E.; Craeymeersch, J.A. (1998). Herstel van estuariene gradiënten in de Oosterschelde: een verkenning naar effecten op de bodemdieren van het zachte substraat. NIOO Rapporten, 1998-01. CEMO/NIOO: Yerseke. 69 pp., meer
 • Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Dimmers, W.; Markusse, R. (1997). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1997: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 41 pp., meer
 • Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. (1997). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1996: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. NIOO-CEME Rapport. CEMO/NIOO: Yerseke. 8, tab., fig., bijlage pp., meer
 • Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. (1997). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1996: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 42 pp., meer
 • Eertman, R.H.M. (1996). Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren: habitat karakterisering kustwateren. Deel 2 Fysische doelvariabelen. Werkdocument RIKZ, AB 96.842x. CEMO/RIKZ: [s.l.]. 38 pp., meer
 • Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.B.M.; Schreurs, W.; Wessel, E.G.J. (1995). De bodemsamenstelling van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer 1990-1993. NIOO Rapporten en Verslagen, 1995-1. CEMO/NIOO: Yerseke. 44 pp., meer
 • Herman, P.M.J.; Heip, C. (1995). MATURE: Biogeochemistry of the Maximum TURbidity zone in Estuaries. A summary report. NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 32 pp., meer
 • Boogerd, J.L.M. (1994). Invloed van verdieping en verbetering van de waterkwaliteit op het Schelde ecosysteem: modelberekeningen met MOSES. CEMO/NIOO: Yerseke. 22 + bijlagen pp., meer
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1993). Watervogels in de Zoute Delta 1987-91. DGW Rapport, 93.019. CEMO/DGW: 's-Gravenhage. ISBN 90-369-0313-0. 44 pp., meer
 • Ruiters, P.S. (1992). Relaties tussen verspreiding en dieetkeuzes van steltlopers en het voorkomen van macrozoöbenthos in de Westerschelde: verslag van veldwerk dat in het voorjaar van 1992 werd uitgevoerd in de Westerschelde. CEMO/NIOO: Yerseke. 49 pp., meer
 • Soetaert, K.; Herman, P.M.J.; Scholten, H. (1992). MOSES: model of the Scheldt estuary: ecosystem model development under SENECA. CEMO/NIOO: Yerseke. 67 + bijlage pp., meer

Projecten (44)  Top | Persoon | Publicaties | Evenement | Datasets 
 • AMORE II: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • BIOCOMBE: The Impact of Biodiversity Changes in Coastal Marine Benthic Ecosystems, meer
 • Biogeochemische processen in estuariene systemen, meer
 • BIOGEST: Biogas transfer in Estuaries, meer
 • Biologische monitoring van het benthos van het Nederlandse kustgebied, meer
 • BIOPTIS: Bepaling van de biologische en fysische dynamiek van intergetijde sedimentsystemen; een teledetectie benadering (BIOPTIS), meer
 • CLIMEROD: De invloed van klimaatveranderingen op erosie van kustsedimenten (CLIMEROD), meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, meer
 • Dier-sediment relaties op getijdeplaten, meer
 • DIVPROD: Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient, meer
 • ECOFLAT: Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Ecomorfologische interacties in schorrenontwikkeling, meer
 • ECOMORPH: Eco-morphology of estuaries and tidal lagoons, meer
 • EUROTROPH: Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems, meer
 • FOODWEBIO: Functioning of FOOD WEbs across ecosystems of different BIOdiversity level, meer
 • Functional aspects of marine biodiversity. The impact of differences and changes in species diversity and genetic diversity on relationships in benthic communities and the energy transfer and productivity in food chains of major coastal Atlantic and Baltic ecosystems, meer
 • Groei en dynamica van microfytobenthos op een bij eb droogvallend plat (Molenplaat) in de Westerschelde, meer
 • HIMOM: Hierarchical Monitoring Methods for Tidal Flats, meer
 • INTRMUD: De morfodynamische ontwikkeling van intergetijdeplaten (INTRMUD), meer
 • IPM: Integraal Monitoring Programma, meer
 • JEEP: Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde, meer
 • Koolstof- en stikstofcycli in het Schelde-estuarium: naar een geïntegreerde visie en een identificatie van de belangrijke spelers, meer
 • MATURE: Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
 • Mechanismen van kwelder-verjonging: achterhalen van de herkomst van slib door fingerprinting, meer
 • MEG: Macrophytes in Estuarine Gradients, meer
 • Meting van PSII electronentransport in microphytobenthos, meer
 • Mogelijkheden en gevolgen van stikstof verwijdering van de rivier de Schelde door ondergedompelde macrophyten, meer
 • Mogelijkheden en gevolgen van stikstof verwijdering van de Schelde rivier door voorkomende macrofyten, meer
 • Nitrificatie en denitrificatie in het Westerschelde estuarium, meer
 • OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • OMES 1: Ecologische modellering van het Zeeschelde estuarium en de studie van biogeochemie in de rhizosfeer, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • Productie en desintegratie van calciumcarbonaat in kustsedimenten, meer
 • Protozoon begrazing in estuariene systemen, meer
 • Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer
 • Spatio-temporal variability in benthic-pelagic coupling and the role of macrobenthos, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer
 • Teledectectie van estuariene getijdeplaten voor het karteren en modelleren van benthische ecologie, meer
 • Terugkoppelingseffecten van verhoogde sedimentatie veroorzaakt door Spartina anglica, meer
 • Verspreiding en dynamiek van dieren in een estuariene omgeving, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer

Evenement  Top | Persoon | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Noordzeedagen 2001: Ecologie en beheer van zoet-zout overgangsgebieden in Nederland, meer

Datasets (59)  Top | Persoon | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Macoma Balthica in de Westerschelde in kader van project B-10, meer
 • ALGBAC: 13C label transfer van algen naar bacteriën, meer
 • Algencultuurcollectie van over de hele wereld verzameld in NIOO-CEME, meer
 • BioFuse: Biodiversity Functioning and Sediment interactions, meer
 • Biogeography Scheldt Estuary, meer
 • Biomarker database van de algencultuur op NIOO-CEME, meer
 • BIOMON: Biomonitoring of macrobenthos in the Westerschelde., meer
 • Bodemdieren Molenplaat 1995, meer
 • Bodemdieren op de Biezelingse Ham in het kader van INTRMUD, meer
 • Bodemdieren op de Molenplaat in het kader van ECOFLAT, meer
 • Bodemdieren op de Plaat van Baarland (1997-1998), meer
 • Bodemdieren Westerschelde (MOVE), meer
 • Budget, meer
 • CALCIFICAT: Productie en desintegratie van calciumcarbonaat in kustsedimenten, meer
 • De cyclus van ijzer en mangaan in zoetwater, estuariene en diepzeesedimenten in de Schelde en het Grevelingenmeer, meer
 • De rol van kouderesistentie en begraving voor overleving in de winter en groei in de lente van een Ulva spp. (Chlorophyta) bloei in een eutrofe lagune, meer
 • DefRek: Defaunatie-rekolonisatie van een benthische gemeenschap In de Westerschelde, meer
 • Degradatie van Ulva spp. In de lagune van het Veerse Meer in Nederland, meer
 • DIVMOM: Relatie tussen diversiteit en productiviteit van benthische diatomeeën langsheen de saliniteitsgradiënt van de Westerschelde, meer
 • DNA sequentie databank, een subset van de LIMS databank van NIOO-CEME, meer
 • ECOFLAT PH: Molenplaat delta C13 experiment, meer
 • Effect of a small-scale hydrodynamic perturbation on the benthic macrofauna in the Western scheldt in 2002-2006, meer
 • Effecten van begrazing door kleine crustaceeën op de groei van Ulva spp. (Chlorophyta) in het Veerse Meer in Nederland, meer
 • Effektstudie storten baggerspecie op slikken en schorren Waarde, meer
 • European estuarine nematodes, meer
 • Fysico-chemische onderzoeksdata Ooster- en Westerschelde, NIOO-CEME, meer
 • Het belang van saliniteit en siliciumgehaltes voor de groei van een voorheen estuariene populatie van Zostera marina L. (Grevelingenmeer, Nederland), meer
 • IMP [Fish Oosterschelde], meer
 • IMP [Fish Westerschelde], meer
 • Inventaris van beschikbare primers te NIOO-CEME, meer
 • Kwaliteit van organisch materiaal in de sedimenten van de Noordzee, meer
 • Lab image tracking dataset on the distribution of mussels 2007 (NIOO-CEME), meer
 • LIMS excel invoerbestanden (NIOO-CEME), meer
 • LIMS ruwe data: output meetinstrumenten (NIOO-CEME), meer
 • LIMS: NIOO-CEME Laboratorium Informatie Management Systeem, meer
 • Metaalconcentraties in biota en sedimenten in het Deltagebied (EO 90.4.1), meer
 • Nevlas (02MM19): Koolstof- en stikstofcycli in de Westerschelde, meer
 • N-Schor: Een ecosysteem labelings studie in de Schelde, meer
 • Oblique pictures taken at a wetland site in Maine (NIOO-CEME), meer
 • Oblique pictures taken at the Kapellebank (NIOO-CEME), meer
 • Oblique pictures taken at the Paulinapolder (NIOO-CEME), meer
 • Oblique pictures taken at the Plaat van Walsoorden, The Netherlands (NIOO-CEME), meer
 • Oblique pictures taken at Waarde Schor (NIOO-CEME), meer
 • Oblique pictures taken at Zandkreek: oysterbanks, seagrass, mussels (NIOO-CEME), meer
 • Oblique pictures taken from oysterbanks in the Scheldt Estuary (NIOO-CEME), meer
 • Oblique pictures Zeeland: mudflats and cliff erosion tour (NIOO-CEME), meer
 • Oblique pictures: fieldwork at Ellewoutsdijk, The Netherlands (NIOO-CEME), meer
 • Pelagic food web source and ecosystem functioning, meer
 • Primaire productie database voor het Nederlandse Deltagebied: Fytoplankton en CO2 fixatie van algen, meer
 • Radartidalflats: Sedimentkarakteristieken van getijdenplaten te Westerschelde verkregen via satelliet "Synthetic Aperture Radar" (SAR), meer
 • Transfer van bacterieel koolstof naar benthische fauna - INVERSE, meer
 • Vegetatie opnames schorvegetatie zuidwest Nederland, meer
 • Verdieping Westerschelde sinds 1994 (NIOO-CEME), meer
 • Verdieping Westerschelde sinds 1994 (westelijk deel) (NIOO-CEME), meer
 • VIDI-EB: PLFA-RNA biomarker study, meer
 • Voedselwebstudie op de Molenplaat (september-oktober 2004), meer
 • WALSOORDEN: Alternative dredging strategy Westerschelde, meer
 • ZeeMove, meer
 • Zeeuwse Banken, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets