Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Fytoplankton dataset: rivier-, brak- en zoetwatergetijdegebonden stations in het bekken van het Schelde-estuarium (zomer 1995 en lente 1996) [Phytoplankton dataset: riverine, brackish and freshwater tidal estuarine stations in the Schelde estuary (summer 1995 and spring 1996)]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Release with permission of the appropriate parties

Beschrijving
Deze dataset bevat gegevens over fytoplankton (taxa en biomassa) bemonsterd in verschillende stations van de stroomgebieden van het Schelde-estuarium. Op elk station werden conductiviteit, opgeloste zuurstof en Secchi diepte geregistreerd en nutriëntanalyse (nitraat, ammoniak en fosfaat) werd later op de monsters uitgevoerd. meer

Dataset bevat data over fytoplankton stalen genomen in rivier stations, brakwater stations en zoetwatergetijdegebonden stations van het bekken van het Schelde-estuarium. De waterstalen (0.5m diepte) werden genomen in het estuarium en zijrivieren tijdens de zomer (22-25 Augustus 1995, 21 stalen) en lente (11 April 1996, 11 stalen). Er werden zowel niet-geconcentreerde (voor kwantitatieve celtellingen) als net (maaswijdte 10 mm) stalen genomen. Resultaten werden gerelateerd met een aantal belangrijke omgevingsvariabelen. Conductiviteit (gemeten met een WTW LF91), opgeloste zuurstof concentratie (gemeten met een WTW oxi 61) en Secchi diepte (gemeten met behulp van een zwart en witte schijf van 0.25m diameter) werden op elk station geregistreerd. Stalen voor nutriënt analyse (nitraat, ammonium en fosfaat) werden bewaard in bevroren toestand en werden later geanalyseerd met een Skalar (type AII flow system) autoanalyser. Rivierafvoer gegevens voor Schelde en zijrivieren werden bekomen van de Administratie Waterwegen en Zeewezen. Meer details in verband met de staalname- en analyseprocedures zijn beschreven in de verwante publicaties. Deze dataset werd samengesteld en gebruikt in het kader van het onderzoek dat werd uitgevoerd door Koenraad Muylaert, beschreven in zijn Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied [Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary]. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." Meer in het bijzonder werd deze dataset gebruikt om de structurele kenmerken van fytoplankton assemblages in getijdegebonden en niet-getijdegebonden zoetwater systemen te bestuderen (een case-study voor het Scheldebekken)(hoofdstuk 6).

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Plankton, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Brakwater, Estuaria, Fytoplankton, Rivierafvoer, ANE, Schelde-estuarium, België, Zenne R., België, Albertkanaal, België, Bovenschelde, België, Dender R., België, Dijle R., België, Durme R., België, Grote Nete R., België, Leuvense Vaart, België, Molenbeek, België, Rupel R., België, Willebroekkanaal, België, Zeeschelde, België, Zeeschelde, Doel, België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zenne R. Stations [Marine Regions]
Zen: Zenne
België, Albertkanaal Stations [Marine Regions]
Alb: Albertkanaal
België, Bovenschelde Stations [Marine Regions]
Zwi: Schelde Zwijnaarde
Gen: Schelde Gent
België, Dender R. Stations [Marine Regions]
Den: Dender
België, Dijle R. Stations [Marine Regions]
Dij: Dijle
België, Durme R. Stations [Marine Regions]
Dur: Durme
Due: Durme
België, Grote Nete R. Stations [Marine Regions]
Net: Nete
België, Leuvense Vaart Stations [Marine Regions]
Leu: Leuvense Vaart
België, Molenbeek Stations [Marine Regions]
Mo1: Molenbeek Melle
Mo2: Molenbeek Uitbergen
België, Rupel R. Stations [Marine Regions]
Rup: Rupel
België, Willebroekkanaal Stations [Marine Regions]
Wil: Willebroekkanaal
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
Sch: Schelde Schelle
Ant: Schelde Antwerpen
Tem: Schelde Temse
Mel: Schelde Melle
Sta: Schelde St. Amands
België, Zeeschelde, Doel Stations [Marine Regions]
Doe: Schelde Doel
België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen Stations [Marine Regions]
Ame: Amerikadok

Spreiding in de tijd
22 Augustus 1995 - 25 Augustus 1995
11 April 1996

Parameters
Ammonium
Conductiviteit
Fosfaat (PO43-)
Nitraat (NO3-)
Opgeloste zuurstof
Phytoplankton biomass
Phytoplankton density
Secchi diepte

Bijdrage door
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meerdata eigenaardata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
OMES monitoring data Zeeschelde since 1995, meer
Andere relaties:
Fytoplankton dataset: micro-organismen en estuariene vlokken in het Schelde-estuarium (November 1997 en Juni 1998), meer
Fytoplankton dataset: monitoring Hamme veer (Augustus 1996 - Oktober 1996; om de 2 dagen), meer
Fytoplankton dataset: diatomeeën in het Schelde-estuarium en het Elbe-estuarium (April 1993, Mei 1993), meer

Project
OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
OMES 1: flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, meer
OMES 1: Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde, meer
Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). I, meer
Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). II, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Muylaert, K. et al. (1997). Structural characteristics of phytoplankton assemblages in tidal and non-tidal freshwater systems: a case study from the Schelde basin, Belgium. Freshwat. Biol. 38(2): 263-276. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2427.1997.00211.x, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-08-09
Informatie laatst gewijzigd: 2013-04-09
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid