Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (WUR-IMARES)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2422
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2423
www.imares.nl
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), meer

Vorige naam: Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), meer

Adres:
Haringkade 1
1976 CP IJmuiden
Nederland

Tel.: +31-(0)7-48 09 00
Fax: +31-(0)7-48 73 26
E-mail:
 Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (34)

Voormalig geassocieerde personen (7)

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Ijmuiden (WUR), meer

Abstract:
IMARES (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies) van Wageningen UR is hét Nederlandse instituut voor strategisch en toegepast wetenschappelijk marien ecologisch onderzoek.

IMARES is:

 • een onafhankelijk, objectief en gezaghebbend instituut dat kennis levert die noodzakelijk is voor integrale duurzame bescherming, exploitatie en ruimtelijk gebruik van de zee en kustzones;

 • een instituut dat de benodigde kennis levert voor een geïntegreerde duurzame bescherming, exploitatie en ruimtelijk gebruik van zee en kustzones;

 • een belangrijke, proactieve speler in nationale en internationale mariene onderzoeksnetwerken (zoals ICES en EFARO).

De onderzoeksgebieden omvatten ecologie, milieubehoud en -bescherming, visserij, aquacultuur, economie op basis van ecosystemen, beheer van kustzones en mariene governance. IMARES is op deze gebieden een internationaal gerespecteerde (kennis)partner voor overheden, kennisinstellingen, NGO’s en het bedrijfsleven. Het werkgebied richt zich in de eerste plaats op de Noordzee, de Waddenzee en het Nederlandse deltagebied. Hiernaast is het vanuit de kennisportfolio actief betrokken bij onderzoek in kustzones, poolgebieden en mariene tropische gebieden evenals bij onderzoek in specifieke zoetwatergebieden.

Bij IMARES werken ongeveer tweehonderd mensen in veldonderzoek, experimentele studies. Deze medewerkers hebben de beschikking over de meest geavanceerde laboratoria, experimenteer faciliteiten, veldwerkapparatuur en onderzoeksvaartuigen. Samengewerkt wordt met gespecialiseerde collega-onderzoekers, ook internationaal. Als onderdeel van Wageningen UR heeft IMARES nauwe banden met de Wageningen Universiteit en de Hogeschool Van Hall Larenstein . met opleidingsprogramma's voor Bachelor, professioneel Master en academisch Master. Het instituut heeft een speciaal PhD-programme in samenwerking met de Wageningen University en werkt deels Engelstalig.

Publicaties (111)  Top | Personen | Instituut | Projecten | Datasets 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2013). Sediment macroinvertebrate community functioning in impacted and newly-created tidal freshwater habitats. Est., Coast. and Shelf Sci. 120: 21-32. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2013.01.013, meer
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2013). Avian response to tidal freshwater habitat creation by controlled reduced tide system. Est., Coast. and Shelf Sci. 131: 12-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2013.06.026, meer
 • Peer reviewed article Tulp, I.; Bolle, L.J.; Rijnsdorp, A.D. (2008). Signals from the shallows: in search of common patterns in long-term trends in Dutch estuarine and coastal fish. J. Sea Res. 60(1-2): 54-73. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2008.04.004, meer
 • Craeymeersch, J.A.; Ysebaert, T. (2020). Foerageergebieden voor steltlopers in de Westerschelde. Voedselbeschikbaarheid en advies over bodemdierenbemonstering t.b.v. het laagwatervogeltelprogramma. IMARES Wageningen Report, C108/19. Wageningen Marine Research: Yerseke. 45 pp., meer
 • de Graaf, M.; Bos, O.G. (2016). Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2014/2015. IMARES Wageningen Report, C044/16. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 64 pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2016). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens. IMARES Wageningen Report, C029/16. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 25 + bijlagen pp., meer
 • Kwadijk, C.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2016). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren. IMARES Wageningen Report, C033/16. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 20 + bijlagen pp., meer
 • van Asch, M.; Troost, K.; Blanco-Garcia, A.; Brummelhuis, E.B.M.; van den Ende, D.; van Zweeden, C. (2016). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2016. IMARES Wageningen Report, C080/16. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 35 pp., meer
 • van den Ende, D.; Brummelhuis, E.; van Zweeden, C.; van Asch, M.; Troost, K. (2016). Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2015: bestand en arealen. IMARES Wageningen Report, C168/15. IMARES Wageningen UR: Den Helder. 29 + bijlagen pp., meer
 • Ysebaert, T.; Craeymeersch, J.A.M.; van der Wal, D. (2016). De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C066/16. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 84 pp., meer
 • Dedert, M.; Blanco-Garcia, A.; Poelman, M. (2015). Aanwijzing nieuwe productiegebieden: onderbouwing monstername sanitair programma. IMARES Wageningen Report, C086/15. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 48 + bijlagen pp., meer
 • Goudswaard, K.; van Asch, M. (2015). Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2015. IMARES Wageningen Report, C145/15. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 14 pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2015). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren. IMARES Wageningen Report, C050/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 17 + bijlagen pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2015). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.): biologische gegevens. IMARES Wageningen Report, C047/15. IMARES: IJmuiden. 19 + bijlagen pp., meer
 • Jansen, H.M.; Glorius, S.T.; Tangelder, M.; van den Heuvel-Greve, M.J. (2015). Gehaltes aan zware metalen in biota op stort- en referentielocaties in de Oosterschelde & Westerschelde: data rapport 2014. IMARES Wageningen Report, C079/15. IMARES: Yerseke. 91 pp., meer
 • Tangelder, M.; van Dalen, J.; van IJzerloo, L.; Ysebaert, T. (2015). Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten. IMARES Wageningen Report, C024/15. IMARES: Yerseke. 42 + bijlagen pp., meer
 • Tangelder, M.; Ysebaert, T.; van Oijen, T.; De Kluijver, M. (2015). Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014-2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting: en T0-meting (T2014) epifauna en infauna. IMARES Wageningen Report, C112/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 31 + bijlagen pp., meer
 • Tangelder, M.; de Kluijver, M.; Brummelhuis, E.B.M.; van den Heuvel-Greve, M.J. (2015). Data rapport: effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014. IMARES Wageningen Report, C116/15. IMARES: Yerseke. 81 pp., meer
 • Tangelder, M.; van den Heuvel-Greve, M.J.; de Kluijver, M.; Glorius, S.T.; Jansen, H.M. (2015). Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014. IMARES Wageningen Report, C102/15. IMARES: Yerseke. 141 pp., meer
 • Troost, K.; Perdon, K.J.; Jol, J.; van Asch, M.; Van den Ende, D. (2015). Bestanden van mesheften, halfgeknotte strandschelpen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2015. IMARES Wageningen Report, C143/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 37 pp., meer
 • van Asch, M.; van den Ende, D.; Brummelhuis, E.B.M.; van Zweeden, C.; Troost, K. (2015). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2015. IMARES Wageningen Report, C111.15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 44 pp., meer
 • (2014). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 8 "leefomgeving". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 97 pp., meer
 • Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2014). T2009-rapport Schelde-estuarium. IMDC/Arcadis/Universiteit Antwerpen/Imares/NIOZ: [s.l.]. 522 + 2 bijlagen pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; van Asch, M. (2014). Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2014. IMARES Wageningen Report, C129/14. IMARES: Wageningen. 18 pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2014). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren. IMARES Wageningen Report, C051/14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 18 + bijlagen pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2014). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens. IMARES Wageningen Report, C077/14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 19 + bijlagen pp., meer
 • Perdon, K.J.; Jol, J.; Bakker, A.; van Asch, M. (2014). Het bestand aan mesheften, halfgeknotte strandschelpen, kokkels, mosselen, otterschelpen en venusschelpen in de Nederlandse kustwateren in 2014. IMARES Wageningen Report, C130/14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 44 pp., meer
 • Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A.C.M. (2014). Schelpdierwateronderzoek 2013. IMARES Wageningen Report, C091/14. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 26 + bijlagen pp., meer
 • Smaal, A.C. (2014). Verkenning kansen schelpdierkweek Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C155/14. IMARES: Yerseke. 13 + bijlagen pp., meer
 • Troost, K.; Goudswaard, K.; van Asch, M. (2014). Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan. T0 in 2013. IMARES Wageningen Report, C064/14. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 12 pp., meer
 • Troost, K.; van Asch, M.; Craeymeersch, J. (2014). Beantwoording helpdeskvraag Onderzoeksgebieden Vlakte van de Raan. IMARES: Wageningen. 14 + bijlage pp., meer
 • van Asch, M.; van den Ende, D.; Brummelhuis, E.B.M.; Troost, K. (2014). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014. IMARES Wageningen Report, C108.14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 28 + bijlagen pp., meer
 • van den Ende, D.; van Asch, M.; Brummelhuis, E.B.; Troost, K. (2014). Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2014: bestand en arealen. IMARES Wageningen Report, C172/14. IMARES: Wageningen. 22 + bijlagen pp., meer
 • Wiersma, A.; Tangelder, M.; Brouwer, J.; Abma, R. (2014). Sustainable scenarios for the southwest Delta based on building with nature strategies. Deltares/IMARES Wageningen/Witteveen + Bos: Delft. 72 + bijlagen pp., meer
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 10 "ecologisch functioneren". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 30 pp., meer
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 3 "methoden en technieken". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: Belgium & Netherlands. 12 pp., meer
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 9 "flora en fauna". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 130 pp., meer
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 7 "waterkwaliteit". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 47 pp., meer
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 4 "dynamiek waterbeweging". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 131 pp., meer
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 5 "bevaarbaarheid". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 148 pp., meer
 • Brummelhuis, E.B.M.; van Asch, M.; van den Ende, D.; Troost, K.; van Zweeden, C. (2013). Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2013: bestand en arealen. IMARES Wageningen Report, C210/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 27 + bijlagen pp., meer
 • De Mesel, I.; Ysebaert, T.; Kamermans, P. (2013). Klimaatbestendige dijken. Het concept wisselpolders. IMARES Wageningen Report, C072/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 40 + bijlage pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; van Asch, M.; Troost, K. (2013). Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013. IMARES Wageningen Report, C133/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 38 pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; van Asch, M. (2013). Kuilen op de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C165/13. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 19 pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2013). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogamma van milieukritische stoffen in schelpdieren. IMARES Wageningen Report, C116/13. IMARES: IJmuiden. 16 + bijlagen pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2013). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens. IMARES Wageningen Report, C083/13. IMARES: IJmuiden. 17 + bijlagen pp., meer
 • Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A.C.M. (2013). Schelpdierwateronderzoek 2012. IMARES Wageningen Report, C065/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 28 + bijlagen pp., meer
 • Schellekens, T.; Ens, B.; Ysebaert, T. (2013). Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties. Studie uitgevoerd in het kader van ANT-Oosterschelde & LTV-Natuurlijkheid. IMARES Wageningen Report, C 067/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 25 + bijlage pp., meer
 • van der Hammen, T.; de Graaf, M. (2013). Recreational fishery in the Netherlands: demographics and catch estimates in marine and fresh water. IMARES Wageningen Report, C147/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 33 pp., meer
 • van Kooten, T.; Craeymeersch, J. (2013). Beantwoording helpdeskvraag 'voorgestelde gesloten gebieden Vlakte van de Raan'. IMARES Wageningen Report, C106/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 14 pp., meer
 • van Zweeden, C.; van Asch, M.; van den Ende, D.; Troost, K. (2013). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2013. IMARES Wageningen Report, C115/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 46 pp., meer
 • Glorius, S.T.; van den Heuvel-Greve, M.J. (2012). Datarapport 2011: monitoring zware metalen in biota Oosterschelde- en Westerschelde bekken. IMARES Wageningen Report, C079/12. IMARES Wageningen: Wageningen. 71 pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; Hartog, E.; van Asch, M.; Troost, K. (2012). Het bestand aan schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2012. IMARES Wageningen Report, C085/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 44 pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; van Asch, M. (2012). Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2012. IMARES Wageningen Report, C107/12. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 18 pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2012). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen. IMARES Wageningen Report, C061/11A. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 13, 14 p ill pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2012). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2011 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens. IMARES Wageningen Report, C056/12. IMARES: IJmuiden. 16 pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2012). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot. IMARES Wageningen Report, C059/11A. IMARES: IJmuiden. 16 pp., meer
 • Kesteloo, J.J.; van Zweeden, C.; Troost, K. (2012). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2011. IMARES Wageningen Report, C098/12. Imares: Wageningen. 30 + bijlage pp., meer
 • Paijmans, A.J.; Asjes, J. (2012). Mariene monitoring & Natura 2000. IMARES Wageningen Report, C050/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 103 + bijlagen pp., meer
 • Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A.; van Gool, A.C.M. (2012). Schelpdierwateronderzoek 2010. IMARES Wageningen Report, C015A/11. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 39 pp., meer
 • Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A.C.M. (2012). Schelpdierwateronderzoek 2011. IMARES Wageningen Report, C047/12. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 26 + bijlagen pp., meer
 • van der Hammen, T.; de Graaf, M. (2012). Recreational fishery in the Netherlands: catch estimates of cod (Gadus morhua) and eel (Anguilla anguilla) in 2010. IMARES Wageningen Report, C014/12. IMARES Wageningen UR: [s.l.]. 61 pp., meer
 • van Sluis, C.; Kamermans, P. (2012). Peilverandering in de Zuidwestelijke Delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur. IMARES Wageningen Report, C041/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 61 + appendix pp., meer
 • van Zweeden, C.; Troost, K.; van Asch, M.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2012). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2012. IMARES Wageningen Report, C094/12. IMARES Wageningen UR: Ijmuiden. 45 pp., meer
 • (2011). Passende beoordeling. Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone: deelrapport Vlakte van de Raan. IMARES Wageningen Report, C130/11. IMARES: IJmuiden. 65 pp., meer
 • Goudswaard, K.; Breine, J.; Van den Bergh, E. (2011). Kuilen en schieten in het Schelde-estuarium [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 16, meer
 • Goudswaard, P.C.; Breine, J. (2011). Kuilen en Schieten in het Schelde-estuarium. Vergelijkend vissen op de Zeeschelde in België en Westerschelde in Nederland. IMARES Wageningen Report, C139/11. IMARES/INBO: Wageningen. 35 pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; Jol, J. (2011). TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011. IMARES Wageningen Report, C120/11. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 24 pp., meer
 • van den Brink, A.; Hartog, E. (2011). Data report: the effect of dyke reinforcement on benthic species in the Westerschelde: T0 Cluster 2 and T1 Cluster 1. IMARES Wageningen Report, C034/11. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 30 + appendices pp., meer
 • Van den Heuvel - Greve, M.; Van den Brink, A.; Glorius, S.; Schipper, C.; De Kluijver, M.; Dubbeldam, M. (2011). Monitoring vooroeververdediging Westerschelde 2010: T1 Cluster 1/T0 Cluster 2. IMARES Wageningen Report, C031/11. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 44 + bijlagen pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Zweeden, C.; Hartog, E.; Jansen, J.J.M. (2010). Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een kwantitatieve en kwalitatieve bestandsopname in 2010. IMARES Wageningen Report, C99/10. IMARES: Yerseke. 66 pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; De Boois, I.J. (2010). Vismonitoring 2009, overgangswater: Westerschelde en Zoute meren: Veerse meer. IMARES Wageningen Report, C130B/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 19 + bijlagen pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2010). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen. IMARES Wageningen Report, C040/10. IMARES Wageningen: IJmuiden. 11 + bijlagen pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2010). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. IMARES Wageningen Report, C045/10. IMARES: IJmuiden. 13 + bijlagen pp., meer
 • Kesteloo, J.J.; van Zweeden, C.; Troost, K.; Jansen, J.M. (2010). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2010. IMARES Wageningen Report, C098/10. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 46 pp., meer
 • Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A. (2010). Schelpdierwateronderzoek 2009. IMARES Wageningen Report, C017/10. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 30 pp., meer
 • (2009). Datarapport: T0 monitoring van gehalten aan zware metalen in biotamonsters van de Oosterschelde en Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C136/09. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 22 + bijlagen pp., meer
 • Bierman, S.; Miller, D.; Quirijns, F.; van Hal, R. (2009). Intensiteit boomkorvisserij in de Vlakte van de Raan. IMARES Wageningen Report, C145/09. IMARES Wageningen UR: [s.l.]. 36 pp., meer
 • De Mesel, I.G.; Smit, C.; Craeymeersch, J.A.; Wijsman, J.W.M. (2009). Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta. IMARES Wageningen Report, C015/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 94 + bijlagen pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Zweeden, C.; Jansen, J.M. (2009). Mesheften (Ensis directus), strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule), mosselen (Mytilus edulis) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2009. IMARES Wageningen Report, C086/09. IMARES: Yerseke. 37 pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; De Boois, I.J. (2009). Vismonitoring 2008, overgangswater: Westerschelde en zoute meren: Veerse meer. IMARES Wageningen Report, C083b/08. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 26 pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2009). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen. IMARES Wageningen Report, C010/09. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden. 11 + bijlagen pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; Van barneveld, E. (2009). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. IMARES Wageningen Report, C009.09. Wageningen UR. IMARES: [s.l.]. 54 pp., meer
 • Kesteloo, J.J.; van Zweeden, C.; Poelman, M.; Jansen, J.M. (2009). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2009. IMARES Wageningen Report, C087/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 46 pp., meer
 • Meesters, H.W.G.; Brinkman, A.G.; van Duin, W.E.; Lindeboom, H.J.; Van breukelen, S. (2009). Graadmeterstelsel biodiversiteit zoute wateren: I. Beleidskaders en indicatoren. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 92. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 134 pp., meer
 • Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A. (2009). Schelpdierwateronderzoek 2008. IMARES Wageningen Report, C016/09. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 24 pp., meer
 • Tulp, I.; Bolle, L.J.; Rijnsdorp, A.D. (2009). Signals from the shallows: in search of common patterns in long-term trends in Dutch estuarine and coastal fish, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 99, meer
 • Ysebaert, T.; Plancke, Y.; Bolle, L.J.; De Mesel, I.G.; Vos, G.; Wielemaker-Van den Dool, A.; van der Wal, D.; Herman, P.M.J. (2009). Habitatmapping Westerschelde: deelrapport 2. Ecologische karakteristieken en ecotopen in het subtidaal van de Westerschelde. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 106 pp., meer
 • Bos, O.G.; Dijkman, E.M.; Cremer, J. (2008). Gegevens voor aanmelding van mariene Habitatrichtlijngebieden: Doggersbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan. IMARES Wageningen Report, C081/08. IMARES Wageningen UR: Texel. 56 + bijlagen pp., meer
 • Craeymeersch, J.A.; De Mesel, I.; Goudswaard, P.C.; Heessen, H.J.L.; Henkens, R.; Jongbloed, R.H.; Kaag, N.H.B.M. (2008). Gezondheidsindicatoren voor het Schelde-estuarium; een inventarisatie en evaluatie van biologische graadmeters voorgesteld in nationale en internationale kaders, toegepast op het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium. IMARES Wageningen Report, C020/08. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 65 pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.J.; Perdon, K.J.; Jansen, J.M. (2008). Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) in de Nederlandse kustwateren in 2008. IMARES Wageningen Report, C069/08. IMARES: Yerseke. 27 pp., meer
 • Groenendijk, F.C. (2008). Werken aan Deltanatuur: compenseren of versterken? IMARES Wageningen Report, C038/08. IMARES Wageningen: Wageningen. 13 pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2008). Analyses organotinverbindingen in monsters Westerschelde 2008. IMARES Wageningen Report, C096/08. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 7 + bijlagen pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2008). Analyses PCB's, PBDE's en HBVD in monsters Westerschelde 2008. IMARES Wageningen Report, C099/08. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 10 + bijlagen pp., meer
 • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2008). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2007 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. IMARES Wageningen Report, C007/08. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 14 + bijlagen pp., meer
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Jansen, J.M.; van Zweeden, C. (2008). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2008. IMARES Wageningen Report, C051/08. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 45 pp., meer
 • Ysebaert, T.; van der Wal, D.; Herman, P.; Plancke, Y.; Vos, G.; Bolle, L. (2008). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER]. Maritieme Toegang/NIOO/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Wageningen UR/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • De Mesel, I.; van Zweeden, C.; ter Hofstede, R. (2007). Ecologische basiskaarten voor de Nederlandse mariene wateren ten behoeve van advisering bij crisismanagement. Selectie vissen. IMARES Wageningen Report, C085/07. IMARES: Wageningen. 33 pp., meer
 • Goudswaard, P.C.; De Boois, I.J. (2007). Vismonitoring overgangswater: Westerschelde en Zoute Meren: Veerse Meer en Grevelingen. IMARES Wageningen Report, C108/07. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 18 + bijlagen pp., meer
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Fey, F.E.; Jol, J.; Goudswaard, P.C. (2007). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007. IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 44 + ill. pp., meer
 • Kotterman, M.J.J.; van Barneveld, E. (2007). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. IMARES Wageningen Report, C027/07. IMARES: IJmuiden. 13 + bijlagen pp., meer
 • Perdon, K.J.; Goudswaard, P.C. (2007). Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) in de Nederlandse kustwateren in 2007. IMARES Wageningen Report, CO87/07. Wageningen UR. IMARES: Den Haag. 27 pp., meer
 • Smaal, A.C.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2007). Rendement en effecten van verzaaien kokkels in de Westerschelde (REKWES). IMARES Wageningen Report, C007/07. IMARES Wageningen: [s.l.]. 13 pp., meer
 • Wijsman, J.W.M.; de Sonneville, B.; Craeymeersch, J.A. (2007). Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar Voordelta). IMARES Wageningen Report, C051/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 70 pp., meer
 • Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.J. (2007). Het effect van baggerwerkzaamheden t.b.v. de verruiming op de kokkelbestanden in de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C081/07. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 35 pp., meer
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Steenbergen, J.S. (2006). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2006. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/06. RIVO: Wageningen. 46 pp., meer
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2006). Kokkelgroei en overleving in de zomerperiode in de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C055/06. IMARES Wageningen: IJmuiden. 13 + figuren pp., meer
 • Perdon, K.J.; Goudswaard, P.C. (2006). De Amerikaanse zwaardschede, Ensis directus, en de halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2006. IMARES Wageningen Report, C078/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 21 pp., meer
 • Steenbergen, J.; Meesters, E.H.W.G. (2006). Habitatmodellen in het beheer: zijn state-of-the-art modellen voor kokkels in de Westerschelde bruikbaar voor beheer en beleidsbesluiten? IMARES Wageningen Report, C091/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 60 pp., meer
 • IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, meer
 • Deltares; IMARES Wageningen UR [s.d.]. Draagkracht voor vogels. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., meer

Projecten (6)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Datasets 
 • AquaVlan: Kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten, meer
 • Dioxineonderzoek Westerschelde, meer
 • MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, meer
 • Monitoring schelpdierbestanden, meer
 • Ontwikkeling modelinstrumentarium Westerschelde, meer
 • Visserij onderzoek (WOT-05-406), meer

Datasets (4)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES); Rijkswaterstaat (RWS); (2006): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish., meer
 • Dioxines Westerschelde, meer
 • MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
 • WOT monitoring schelpdierbestanden: kustzone, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets