Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Dehairs, Frank
ORCID

Vorig instituut  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 

Projecten (20)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Accumulatie van metalen in bivalven: schelpen als bio-indicatoren in estuariene en mariene milieus, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, meer
 • Onderhoud en gebruik van een laboratorium-container aan boord van het onderzoeksschip Belgica, voor toezicht op mariene verontreiniging, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer
 • Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer

Dataset  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry - VUB, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the carbon cycle in the flemish part of the Scheldt estuary., meer

Publicaties (75)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 
A1 publicaties (18) [show]
Peer reviewed publicaties (6) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (20) [show]
Abstracts (7) [show]
Rapporten (10) [show]
Overige publicaties (2) [show]
Thesis (co-)promotor (10) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Dataset