Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank [ME-5c Permanent Quadrats Scheldt Database]

Gearchiveerde data

Gearchiveerd bestand:
Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Beschrijving
In deze databank zitten vegetatieopnames van de permanente quadraten vanaf 1995. De PQ's werden ook beschreven in de databank. Hoogtemetingen van de plots werden eveneens opgenomen

Scope
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Terrestrisch, Algen, Brakke zone, Schorren, Vegetatie, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Bryophyta, , Plantae

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1995 [Gestart]

Taxonomic coverage
Bryophyta [WoRMS]
Levermossen
Plantae [WoRMS]

Parameters
% Bedekking Methode
Hoogte
% Bedekking: Londo-schaal

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata beheerder
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-5 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - schorvegetaties, meer
Dataset deel:
Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
Vorige versies:
ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
MNO Monitoring natuurontwikkeling ter hoogte van Heusden (LO), meer
MNO Monitoring Paddebeek, meer
MNO Monitoring van evoluties Paardenschor, meer
MNO Monitoring Waaslandhaven, meer
MNO Opvolging evoluties na de afgraving van de Ketenissepolder tot slik- en schorgebied in 2002, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2013). MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 102 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer
Spronk, G. et al. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp., meer
Vandevoorde, B. et al. (2002). Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.07. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0169-7. 180 + appendices pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2010-11-03
Informatie laatst gewijzigd: 2014-11-18
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid