MONEOS datafiches

S-DS-V-006 - Broedvogels

=> Serie:
Serienaam Walcheren 2
Latitude 03°24’34’’
Longitude 51°32’53’’
Beginpunt traject
Eindpunt traject
Startdatum (jaartal) 1972
Einddatum (jaartal)
Frequentie (staalnames/jaar) 12
Parameter - Methode: Temperatuur In graden Celsius /
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:
Opmerking: ED50ol ED50nb