Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-007b - Vogeltellingen zijrivieren

Beschrijving: Watervogels langs de zijrivieren worden gemonitored als onderdeel van het project winterwatervogeltellingen Vlaanderen. Deze tellingen worden over heel Vlaanderen ééns per maand (midmaandelijks) uitgevoerd in de winter (oktober-maart) door vrijwilligers tijdens het week-end. Vlaanderen wordt hiertoe ingedeeld in telgebieden.
Planning metingen: midmaandelijks van oktober tot maart
Uitvoerende organisatie: vrijwilligers onder coördinatie van het INBO
Conctact: Koen Devos (koen.devos@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: