Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-EF-V-007 - Microfytobenthos

Beschrijving: In het kader van OMES worden op de beschreven meetlocaties wordt de biomassa en samenstelling van het microfytobenthos onderzocht .
Planning metingen: Tijdens de zomermaanden (maart tot oktober)) wordt het microfytobenthos op 5 ruimtelijk gespreide stations in het estuarium gemeten.
Uitvoerende organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde
OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen
Conctact: Tom Maris (Tom.maris@ua.ac.be)
Stijn Bosmans (Stijn.bosmans@wenz.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: