Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

O-EF-V-008b - Vissen (Schorren)

Beschrijving: O-EF-V: het belang van de slikken en schorren voor de juveniele vissen in de Zeeschelde (kraamkamer en opgroei onderzoek).
Planning metingen: voorjaar; zomer; najaar (5 jaar)
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: Jan Breine (jan.breine@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: