Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-N-010 - Schelpdierbestanden

Beschrijving: Schelpdierbestand in het litoraal van de Westerschelde.
NB De visserijgegevens - aanlandingen (fiche S-DS-N-004 - vissen) - bevat ook gegevens over schelpdieren.
Planning metingen: voorjaar
Uitvoerende organisatie: IMARES
Conctact: ingeborg.deboois@Wageningen University & Research.nl
Opmerkingen: De kwadranten 31/F3 en 31/F4 strekken zich uit tot buiten de Westerschelde. De gegevens nodig voor de evaluatie zijn hieruit te selecteren.
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: