Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-027 - microverontreinigingen biota

Beschrijving: MWTL kent de programma’s Bot, Alikruik, Mossel ABM (uitgehangen mosselen) en mossel PBM (mosselen verzameld in het wild)
Planning metingen: Bot: 1 x per jaar - augustus, september
Alikruik: 1 x per jaar – juni, medio juli
Mossel ABM: 2 x per jaar (wk 4 en 40)
Mossel PBM: 1 x per jaar ( wk 39-44)
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Servicedesk data

Bezoekadres: Derde Werelddreef 1
2622 HA Delft
Postadres: Postbus 5023
2600 GA Delft
Telefoon: +31 152 757 700
Email: servicedesk-data@rws.nl
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: