Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-HD-V-002 - Waterstanden - GOG/GGG

Beschrijving: In het Schelde-estuarium worden in x overstromingsgebieden continu de waterstanden gemeten.
Planning metingen: Continue meting gepland vanaf 2012
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare werken
Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: