Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-V-007b - Ingreepgegevens - Bagger- en storthoeveelheden

Beschrijving: Hoeveelheden verplaatst sediment op bagger- en stortlokaties
Planning metingen: Tijdens alle baggerwerken, volgens baggerprogramma
Uitvoerende organisatie: aMT
Conctact: ir. Frederik Roose (frederik.roose@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: