Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-V-006 - Turbiditeit - Periodiek

Beschrijving: Elke vier weken (in de winterperiode; oktober tot maart) en elke twee weken (in de zomerperiode; april tot september) vinden getijonafhankelijk langsvaarten plaats van de grens tot Temse, van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (OMES). Hierbij wordt op verschillende discrete dieptes en in een continu profiel de turbiditeit opgemeten.
Planning metingen: 4-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de wintermaanden (oktober tot maart) (OMES)
2-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de zomermaanden (april tot september) (OMES)
Uitvoerende organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde
OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare werken
Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen
Conctact: OMES: Tom Maris (Tom.maris@ua.ac.be)
Stijn Bosmans (Stijn.bosmans@wenz.be)
WL: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen: Voor de omrekening van turbiditeit naar zwevende stof worden bij elke meting 2 waterstalen genomen.
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: