Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-V-009 - Zuurstof - Continu

Beschrijving: Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met multi-parametertoestellen verschillende parameters continu gemeten. De opstelling verschilt per locatie, afhankelijk van de mogelijkheden voor de bevestiging van de toestellen.
Planning metingen: Continue metingen
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare werken
Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen: ruwe data beschikbaar voor Aarschot, Appels, Duffel-sluis, Eppegem, Grobbendonk, Zulte, Gavere en Wondelgem, andere posten worden gepland vanaf 2012
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: