Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-004a - Vissen (KRW)

Beschrijving: Opvolgen van de ecologische kwaliteit van de Zeeschelde en bijrivieren op basis van visbestandopnames.
Planning metingen: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen): voorjaar; zomer; najaar
Jaarlijks datarapport, 1 jaar na meetcyclus
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: Jan Breine (jan.breine@inbo.be)
Opmerkingen: Sinds 2012 wordt er aanvullend ook gevist met een ankerkuil (pelagische vis) in het voorjaar, zomer en najaar op 4 locaties: Doel, Antwerpen, Steendorp en Branst.
sedert 2011 is Uitbergen vervangen door Berlare (Brede Schoren) en zijn er twee plaatsen bijgekomen: Nieuw schor Appels en Sint-Amands schor aan kaai
Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: