Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-DS-V-004 - Vissen (projectgebieden)

Beschrijving: In de 2010-projectgebieden wordt het visbestand steekproefsgewijs bemonsterd. Op een selectie van waterlopen en stilstaande wateren wordt het visbestand in voor- en najaar op kwantitatieve wijze bemonsterd.
Planning metingen: Nulmeting in 2009 en 2010; 1, 3 en 6 jaar na inrichting, nadien om de 6 jaar.
Uitvoerende organisatie: INBO
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: Jan Breine (jan.breyne@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: