Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-DS-V-008 - Zoogdieren - Vleermuizen

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten       Punt-transecttellingen
 
Afgeleide parameters
(1) soortenrijkdom
(2) habitatgebruik per soort(groep)
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
GROTE WAL € KLEINE WAL € ZWIJN
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote Wal – Kleine Wal – Zwijn - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
KALKENSE MEERSEN (ANDERE DEELGEBIEDEN)
-------------------------------------------------------------------------------------
Kalkense Meersen (andere deelgebieden) - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
KALKENSE MEERSEN (BROEKMEERS)
-------------------------------------------------------------------------------------
Kalkense Meersen (Broekmeers) - / 2010 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
PAARDEWEIDE/PAARDEBROEK
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeweide/Paardebroek - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
VLASSENBROEK
-------------------------------------------------------------------------------------
Vlassenbroek - / 2010 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
WEIJMEERBROEK + OUDE DURME
-------------------------------------------------------------------------------------
Weijmeerbroek + Oude Durme - / 2010 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
WIJMEERS
-------------------------------------------------------------------------------------
Wijmeers - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
ZENNEGAT + OUDE DIJLE
-------------------------------------------------------------------------------------
Zennegat + Oude Dijle - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
ZUIDELIJKE VIJVER HOF TEN REYEN
-------------------------------------------------------------------------------------
Zuidelijke vijver Hof ten Reyen - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------