Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-EF-V-008 - Vissen (NOP)

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): elke vis wordt tot op soort gedetermineerd; standaard lengte en gewicht worden gemeten       Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
(2): elke vis wordt tot op soort gedetermineerd; standaard lengte en gewicht worden gemeten       Elektrisch vissen in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
(3): hyperbenthos wordt genoteerd (soort & aantallen)       Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
(4): hyperbenthos wordt genoteerd (soort & aantallen)       Elektrisch vissen in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
 
Afgeleide parameters
Samenstelling van soorten en jaarklassen; dieet
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
HEUSDEN
-------------------------------------------------------------------------------------
Heusden 109547 - 192040 / -
Parameter: elke vis wordt tot op soort gedetermineerd; standaard lengte en gewicht worden gemeten
Meetmethode: Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Heusden 109547 - 192040 / -
Parameter: hyperbenthos wordt genoteerd (soort & aantallen)
Meetmethode: Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
KETENISSE
-------------------------------------------------------------------------------------
Ketenisse 146188 - 218976 / -
Parameter: elke vis wordt tot op soort gedetermineerd; standaard lengte en gewicht worden gemeten
Meetmethode: Elektrisch vissen in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Ketenisse 146188 - 218976 / -
Parameter: elke vis wordt tot op soort gedetermineerd; standaard lengte en gewicht worden gemeten
Meetmethode: Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Ketenisse 146188 - 218976 / -
Parameter: hyperbenthos wordt genoteerd (soort & aantallen)
Meetmethode: Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Ketenisse 146188 - 218976 / -
Parameter: hyperbenthos wordt genoteerd (soort & aantallen)
Meetmethode: Elektrisch vissen in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
PAARDESCHOR
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeschor 142133 - 224663 / -
Parameter: hyperbenthos wordt genoteerd (soort & aantallen)
Meetmethode: Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeschor 142133 - 224663 / -
Parameter: hyperbenthos wordt genoteerd (soort & aantallen)
Meetmethode: Elektrisch vissen in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeschor 142133 - 224663 / -
Parameter: elke vis wordt tot op soort gedetermineerd; standaard lengte en gewicht worden gemeten
Meetmethode: Elektrisch vissen in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeschor 142133 - 224663 / -
Parameter: elke vis wordt tot op soort gedetermineerd; standaard lengte en gewicht worden gemeten
Meetmethode: Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
PADDEBEEK
-------------------------------------------------------------------------------------
Paddebeek 126486 - 189457 / -
Parameter: hyperbenthos wordt genoteerd (soort & aantallen)
Meetmethode: Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Paddebeek 126486 - 189457 / -
Parameter: elke vis wordt tot op soort gedetermineerd; standaard lengte en gewicht worden gemeten
Meetmethode: Fuikvisserij (hok en dubbele schietfuiken) in Heusden / driemaal per schor per jaar (telkens 3 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------