Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-004a - Vissen (KRW)

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Aantal individuen       fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
(2): Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef       fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
(3): Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen       fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
 
Afgeleide parameters
Per waterlichaam worden de metriek waarden voor de visindex berekend; metriekwaarden worden gescoord en de visindex wordt berekend als een EQR.
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
HAMME, MIRABRUG
-------------------------------------------------------------------------------------
Hamme, Mirabrug 134094 - 199474 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Hamme, Mirabrug 134094 - 199474 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Hamme, Mirabrug 134094 - 199474 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
HEIDONK, HAMERDIJK
-------------------------------------------------------------------------------------
Heidonk, Hamerdijk 152324 - 196076 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Heidonk, Hamerdijk 152324 - 196076 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Heidonk, Hamerdijk 152324 - 196076 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
KASTEL
-------------------------------------------------------------------------------------
Kastel 137615 - 193312 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Kastel 137615 - 193312 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Kastel 137615 - 193312 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
KENNEDYTUNNEL
-------------------------------------------------------------------------------------
Kennedytunnel 150152 - 210616 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Kennedytunnel 150152 - 210616 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Kennedytunnel 150152 - 210616 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
OVERBEKE, WETTEREN
-------------------------------------------------------------------------------------
Overbeke, Wetteren 116920 - 189300 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Overbeke, Wetteren 116920 - 189300 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Overbeke, Wetteren 116920 - 189300 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
STEENDORP
-------------------------------------------------------------------------------------
Steendorp 142520 - 201050 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Steendorp 142520 - 201050 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Steendorp 142520 - 201050 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
UITBERGEN
-------------------------------------------------------------------------------------
Uitbergen 121603 - 190176 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Uitbergen 121603 - 190176 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Uitbergen 121603 - 190176 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
WILLEBROEK NABIJ WINTHAMSLUIS
-------------------------------------------------------------------------------------
Willebroek nabij Winthamsluis 147138 - 199035 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Willebroek nabij Winthamsluis 147138 - 199035 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Willebroek nabij Winthamsluis 147138 - 199035 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
WILLEBROEK, NABIJ VAART
-------------------------------------------------------------------------------------
Willebroek, nabij vaart 150036 - 196924 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Willebroek, nabij vaart 150036 - 196924 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Willebroek, nabij vaart 150036 - 196924 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
ZANDVLIET
-------------------------------------------------------------------------------------
Zandvliet 142200 - 229380 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Zandvliet 142200 - 229380 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Zandvliet 142200 - 229380 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
ZELE HOEKSTRAAT
-------------------------------------------------------------------------------------
Zele Hoekstraat 127331 - 198365 / -
Parameter: Aantal individuen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Zele Hoekstraat 127331 - 198365 / -
Parameter: Lengte (cm) en gewicht (g) per vissoort per steekproef
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Zele Hoekstraat 127331 - 198365 / -
Parameter: Bijvangst: Hyperbenthos: soorten en aantallen
Meetmethode: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------