Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-V-023 - BOD - Periodiek

Beschrijving: Biochemisch zuurstofverbruik (BOD)
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; in de zomermaanden (april tot september): 2 maal per maand.
6 “13uursmetingen”
Uitvoerende organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde
OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen
Conctact: Tom Maris (Tom.maris@ua.ac.be)
Stijn Bosmans (Stijn.bosmans@wenz.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: